Shishabar

Wil je een shishabar uitbaten? Dan moet je een uitbatings- en vestigingsvergunning van de stad Sint-Niklaas kunnen voorleggen.

Inhoud

Voor het uitbaten / openen van een shishabar moet je beschikken over een uitbatings- en vestigingsvergunning.

Deze vergunningen zijn persoons- en plaatsgebonden en kunnen niet worden overgedragen.

Shishabar

Een shishabar wordt beschouwd als een horecazaak. Het is een publiek toegankelijke inrichting onder meer bestemd om een waterpijp te roken, ook al is dit sporadisch. Onder waterpijp wordt verstaan, een apparaat om te roken via een vloeistofreservoir.

Hierdoor moet een shishabar ook voldoend aan de regelgeving voor horecazaken. Let hierbij zeker op de modaliteiten van de rookwetgeving:

 • de rookkamer is afgesloten met wanden en een deur, die altijd dicht moet zijn;
 • de afmetingen van de rookkamer bedragen maximaal 25% van de totale opper­vlakte van de zaak;
 • er moet een rookafzuig-systeem voorzien zijn;
 • er mag geen voedsel of drank worden geserveerd;
 • er mogen geen diensten worden aangeboden (bv. een televisie, kansspel, verdeelautomaat, …);
 • de rookkamer mag geen doorgang naar een andere publieke ruimte of naar de wc’s zijn.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een uitbatings- en vestigingsvergunning moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Uitbatingsvergunning

Je kan pas een uitbatingsvergunning bekomen als voldaan is aan volgende administratieve onderzoeken:

 • brandveiligheidsonderzoek;
 • financieel onderzoek;
 • stedenbouwkundig onderzoek;
 • moraliteitsonderzoek;
 • onderzoek naar vestingsformaliteiten
  (het ontbreken van bezwarende elementen inzake de openbare orde, veiligheid, rust en gezondheid).

Het college van burgemeester en schepenen kan de uitbatingsvergunning voor een shishabar weigeren indien het administratief onderzoek aanleiding geeft tot opmerkingen of een ongunstig advies:

 • In het geval van een weigering wordt de gemotiveerde beslissing betekend aan de aanvrager.
 • In het geval de uitbatingsvergunning kan worden verleend, moet de uitbater eerst de toepasselijke belasting voorzien in het gemeentelijk belastingreglement betalen, vooraleer de vergunning wordt verleend.

De uitbatingsvergunning is persoonsgebonden.

Vestigingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de vestigingsvergunning op basis van de gebiedsnormen. Deze normen kan je raadplegen in volgende bijlage:
 

In het kort: Je kan pas een vestigingsvergunning bekomen als het pand voldoet aan de volgende gebiedsnormen:

 • het pand moet gelegen zijn binnen de grenzen van het kernwinkelgebied van stad Sint-Niklaas;
 • het pand moet voldoen aan volgende voorwaarden:
  • in dezelfde straat en binnen een straal van 400 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, is geen andere shishabar gevestigd;
  • binnen een straal van 50 meter gemeten vanaf de toegangsdeur is er een openbare parkeergelegenheid.

De vestigingsvergunning is plaatsgebonden.

Tarief

De aanvraag is gratis. Voor de uitbatings- en vestigingsvergunning gelden volgende belastingtarieven voor shishabars:

 • openingsbelasting: € 5.500- forfait;
 • belasting op de afgifte van de jaarlijkse uitbatingsvergunning: € 1.650- per jaar.

De vestiging van shishabars is strikt gereglementeerd volgens de bepalingen van het politiereglement op shishabars van de stad Sint-Niklaas.

Aanvraag

Om een uitbatings- en vestigingsvergunning te bekomen, vervolledig je het aanvraagformulier (onderaan deze pagina) en bezorg je dit aan vergunnen@sint-niklaas.be. De aanvraag wordt vervolledigd met:

 • een plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte van de handelszaak en de rookkamer;
 • een kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing;
 • een kopie van de beroepskaart als de uitbater(s) niet over de Belgische nationaliteit beschik(t)(ken);
 • een kopie van de eigendomsakte of de geregistreerde handelshuurovereenkomst;
 • een moraliteitsattest van de verantwoordelijke en de feitelijke uitbaters;
  Uittreksel strafregister aanvragen
 • een kopie van het verslag van het brandveiligheidsonderzoek en het hygiëneverslag, dit dien je aan te vragen bij de brandweer hulpverleningszone Waasland;
 • een kopie van de statuten van de zaak (indien het gaat om een rechtspersoon);
 • een kopie van de toelating van het FAVV.

Interessant voor jou

FAVV

Als je drank en/of eten serveert, dan moet je dit aangeven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Bekijk volgende pagina voor meer informatie:

Drankvergunning

Wens je alcoholische dranken te verkopen in het kader van een horecazaak? Dan neem je best een kijkje op de volgende pagina:

Contact

Afdeling Vergunnen en Toezicht
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Tel: +32 3 778 32 10
Mail: vergunningen@sint-niklaas.be

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer