Nachtvergunning

Horecazaken moeten sluiten van 1 uur tot 6 uur tijdens weekdagen en van 2 tot 6 uur in de nacht van zaterdag op zondag en aan de vooravond van feestdagen. Wie later open wil blijven, moet een permanente afwijking op de nachtvergunning aanvragen. Ook als je eenmalig later open wil blijven, moet je een aanvraag indienen.

Permanente afwijking

Uitbaters van een horecazaak kunnen sinds 1 januari 2018 gratis een permanente afwijking op de nachtvergunning krijgen. Dat betekent dat ze geen verplicht sluitingsuur meer opgelegd krijgen. Ze verbinden er zich van hun kant toe een ‘charter op het sluitingsuur in horecazaken’ met de burgemeester te ondertekenen en na te leven. 

Je kan een permanente afwijking op de nachtvergunning  aanvragen door het ingevulde modelcharter mailen naar economie@sint-niklaas.be of afgeven aan balie wonen, bouwen en ondernemen op het 2de verdiep van het stadhuis, tijdens de openingsuren.

 

Uitzonderingen

Horecauitbaters die niet over een permanente afwijking op de nachtvergunning beschikken, kunnen voor een eenmalige activiteit bij de dienst economie een aanvraag indienen. Indien goedgekeurd, moet dit document tijdens het evenement aanwezig zijn. Het moet wel degelijk gaan om activiteiten. Een afwijking op het sluitingsuur omdat er tijdens de gewone uitbating nog volk aanwezig is, wordt niet aanvaard. Deze dient ten laatste 2 weken voor de activiteit aangevraagd te worden.

De Nationale Veiligheidsraad heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben een wettelijke basis gekregen in een aantal Ministeriële besluiten. Dit wil zeggen dat opgelegde sluitingsuren in het kader van corona-maatregelen dus steeds moeten nageleefd worden, ongeacht of je als zaak over een nachtvergunning beschikt of niet.

Voor de horecazaken wilt dit zeggen dat:

Restaurants

  • Mogen geopend zijn van het gebruikelijke openingsuur tot 01.00 uur (tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten)
  • Moeten vanaf het sluitingsuur ononderbroken gesloten blijven tot 6 uur ’s ochtends
  • Een maximum van 10 personen per tafel (met uitzondering van een huishouden die, ongeacht de grootte van de groep, aan één tafel mag plaatsnemen)

 Drankgelegenheden

  • Mogen geopend zijn van het gebruikelijke openingsuur tot 23.00 uur (tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten)
  • Moeten vanaf het sluitingsuur ononderbroken gesloten blijven tot 6 uur ’s ochtends

Een maximum van 4 personen per tafel (met uitzondering van een huishouden die, ongeacht de grootte van de groep, aan één tafel mag plaatsnemen)

 

 

 

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer