Tijdelijke afwijking op de nachtvergunning

  • Huidige Gelegenheid
  • Contactpersoon
  • Complete

Je vraagt een toelating tot het openhouden van een evenement na het gewoon sluitingsuur. Het betreft hier een gelegenheidstoelating in toepassing van hoofdstuk IV, afdeling 1, art. 2 en art. 4 § 4 van het algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas.

Van: Datum
Van: Tijd
Tot: Datum
Tot: Tijd

Ik vraag een toelating aan voor deze locatie:

Zaaknaam
Adres
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Gemeente
Gelegenheid
auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer