Uitgebreide zomerterrassen

Ook in 2023 bestaat de mogelijkheid om uitgebreide zomerterrassen te plaatsen van 1 april tot en met 31 oktober 2023. Deze mogelijkheid is een steunmaatregel van de stad in het kader van de stijgende energie- en loonkosten. Tijdelijke uitbreidingen moeten steeds worden aangevraagd, ook wanneer je vorig jaar reeds een toelating hebt gekregen voor een uitbreiding.

Steunmaatregel

Net als voorbije twee jaar, wordt er ook in 2023 de mogelijkheid gegeven om uitgebreide terrassen in te richten. Deze mogelijkheid is een steunmaatregel van de stad in het kader van de stijgende energie- en loonkosten.

De tijdelijke uitbreidingen kunnen van 1 april tot en met 31 oktober 2023 gebruikt worden.
Om een uitgebreid terras te mogen zetten, moet je een aanvraag indienen. Ook indien je vorig jaar al een uitgebreide terraszone had, moet je opnieuw een aanvraag indienen. Op de terrasuitbreidingen worden geen terrasbelasting geïnd. De uitbreidingen zijn geen verworven recht en toekenning is steeds onder voorbehoud.

Inrichting terraszone

Uitgebreide terraszones kunnen worden ingericht zoals de reguliere terraszones. Kappen of boren in het openbaar domein is hierbij uiteraard verboden. Voor het gebruik van parasols mag wat betreft kleur worden afgeweken van de verplichte kleur op het Stationsplein en de Grote Markt.
Zorg bij het inrichten van je terras dat technische interventies (bv. aan reclamepanelen) mogelijk blijven, om conflicten en bijkomende kosten te vermijden.

Overkappingen

Overkappingen van terraszones worden niet aangemoedigd, maar zijn eventueel mogelijk voor een beperkte periode.
Een expliciete aanvraag is dan ook steeds noodzakelijk, met daarbij de nodige documenten.
Opgelet: Indien je een toelating krijgt, zal er voor de ingebruikname van het overkapte terras nog een foto moeten worden bezorgd en een veiligheidsrondgang moeten plaatsvinden.
Indien er kabels, leidingen of riolen onder een terras liggen moet het mogelijk blijven om daar de noodzakelijke werken aan uit te voeren. Indien aanwezige aankleding hiervoor verwijderd moeten worden is dit steeds op kosten en risico van de ondernemer.

Aanvragen uitgebreid zomerterras

Wil jij graag jouw terraszone uitbreiden tijdens de zomerperiode?
Doe dan tijdig een aanvraag via de link hieronder:

Welke info hebben we nodig?

 • Gegevens horecazaak & uitbater
 • Indien nieuwe/gewijzigde uitbreiding
  • grondplan met jouw zaak & directe omgeving (bv. bomen, reclamepanelen, fietsnietjes)
   (dit mag een schets zijn, zolang het maar duidelijk is)
  • aanduiding van je standaard terraszone
  • aanduiding van de gewenste uitbreiding
  • afmetingen van beschikbare oppervlakte van het openbaar domen (bv. gevel tot aan stoeprand, beschikbare doorgang voor voetgangers, etc.)
  • noteer duidelijk de afmetingen!
 • Indien je een bijkomstige constructie wenst te plaatsen
  • omschrijving
  • technische info gewenste constructie (ifv veiligheid, bv. maximale windbelasting, brandklasse materialen)
  • exacte inplanting ten opzichte van aanwezige elementen zoals verlichtingspalen, reclamepanelen, etc. (dit om conflicten en kosten bij verwijdering ifv bepaalde interventies te vermijden)
  • opgelet: een veiligheidsrondgang voor ingebruikname zal hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk zijn

Wanneer krijg je jouw toelating?

We behandelen enkel aanvragen die voorzien zijn van alle nodige informatie. Eens we alles hebben gaan we er zo snel mogelijk mee aan de slag. Reken minimum op 2 weken vooraleer je een eventuele toelating ontvangt, dit kan langer zijn in drukke periodes. We proberen een maximum wachttijd van 30 dagen te hanteren.

Gewone terrasvergunningen

Ben je niet op zoek naar een tijdelijke toelating voor terrasuitbreiding, maar wil je meer info over een gewone terrasvergunning?
Klik dan door via onderstaande link naar de juiste pagina.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer