Terrasvergunning

Heb je een horecazaak in Sint-Niklaas en wil je een terras plaatsen? Dan moet je een terrasvergunning van de stad Sint-Niklaas kunnen voorleggen.

Inhoud

Voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein, moet je als uitbater een terrasvergunning aanvragen. Het betreft de plaatsing van losse tafels en stoelen, parasols,… voor zover deze elementen gemakkelijk weg te nemen zijn en constructief geen geheel vormen.

De terrasvergunning is persoons- en plaatsgebonden, en geldig voor de duur van de uitbating. Zet je jouw uitbating stop, meld dit dan aan de stad zodat ook de aanrekening voor de ingenomen zone kan worden stopgezet. Neem je een zaak of pand over, dan moet je als nieuwe uitbater een nieuwe terrasvergunning aanvragen. Bij een eerder vergunde terraszone, wordt een vergunning verleend voor dezelfde zone, tenzij er een goede reden is om hiervan af te wijken.

Bepaalde elementen, zoals in de gevel verankerde zonnetenten, kunnen onderhevig zijn aan de stedenbouwkundige verplichtingen en bijgevolg een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereisen.

Merk op dat het voor permanente terrassen nodig kan zijn om ook over een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen te beschikken. Een permanent terras is een overdekte constructie waarvan alle elementen tot één geheel zijn samengevoegd die op een permanente basis geplaatst wordt.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een terrasvergunning moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • alle uitbatingsvoorwaarden voor een horeca-inrichting:
  • correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • drankvergunning;
  • registratie van het FAVV;
 • conformiteit met de stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen;
 • alle voorwaarden uit het gemeentelijke terrasreglement*.

In 2020 kreeg het terrasreglement een nieuwe update. In bijlage vatten we de belangrijkste elementen samen. Het volledige reglement kan je hierboven raadplegen of via het APR.

Tarief

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname openbaar domein is € 20- per ingenomen vierkante meter voor het volledige kalenderjaar.

Voor zaken die nieuw opstarten en in de loop van het jaar openen, wordt het verschuldigde bedrag berekend in verhouding tot het aantal weken resterend in het kalenderjaar.

Aanvraag

Om een terrasvergunning te bekomen log je in op het Ondernemersloket Sint-Niklaas en vul je het digitaal aanvraagformulier in. De aanvraag wordt vervolledigd met volgende documenten:

 • een inplantingsplan van de bestaande toestand waar je het terras wenst te plaatsen inclusief:
  • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat- en voetpadbreedte;
  • intekening van obstakels (vb. bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving van het terras;
 • duidelijke foto’s van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten.

Dien deze aanvraag in minimum 30 dagen voor de gewenste ingebruikname van je terras. Pas als je beschikt over de terrasvergunning mag je jouw terras opstellen.

De vergunning die je uiteindelijk zal ontvangen vermeldt de oppervlakte en ligging van het terras, bevat een intekeningsplan en eventueel specifieke voorschriften. Deze vergunning en bijhorende documenten moeten aanwezig zijn in je zaak.

Opgelet: voor permanente installaties kan het nodig zijn om ook over een stedenbouwkundige vergunning (omgevingsvergunning) te beschikken.

 

Het Ondernemersloket Sint-Niklaas wordt gesubsidieerd door Europa, via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen.
VLAIO, EFRO, Europese Unie en Provincie Oost-Vlaanderen

Interessant voor jou

Tijdelijke terrasuitbreiding

Naast de standaard terrassen waarvoor een 'gewone' terrasvergunning nodig is, wordt er soms ook de mogelijkheid gegeven om je terraszone tijdelijk uit te breiden. Zo werden er als coronasteunmaatregel tijdelijke terrasuitbreidingen mogelijk gemaakt. Wens je hiervan gebruik te nemen, lees dan zeker alle info na op onderstaande link.

 

Drankvergunning

Wil je alcoholische dranken schenken in je horecazaak? Dan moet je een drankvergunning van de stad Sint-Niklaas kunnen voorleggen. Bekijk zeker volgende pagina:

 

Handelaarsvergunning alcohol

Wil je alcoholische dranken verkopen in het kader van take-away activiteiten of algemene detailhandel? Dan heb je hiervoor een handelaarsvergunning alcohol nodig. Neem een kijkje op de volgende pagina:

Contact

Dienst Economie
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Tel: +32 3 778 31 80
Mail: economie@sint-niklaas.be of horeca@sint-niklaas.be

Indien je nog niet langskwam in het kader van een startersgesprek, kan het mogelijk zijn dat je hiervoor zal moeten langskomen.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer