Terrasvergunning

Als je een terras wil plaatsen op het openbaar domein, dan moet je daar eerst toestemming voor vragen.

Aanvraag en vergunning

Voor het uitbaten van een terras op openbaar domein heb je een terrasvergunning nodig. Zo’n vergunning vraag je schriftelijke aan door het aanvraagformulier (onderaan deze pagina) ingevuld terug te bezorgen aan economie@sint-niklaas.beminimum 30 dagen voor gewenste ingebruikname.

Pas als je beschikt over de vergunning mag je jouw terras opstellen. Met een terrasvergunning mag je jouw vergunde zone het heel jaar door benutten.

De terrasvergunning is gekoppeld aan een exploitatie (pand) en exploitant (uitbater), en geldig voor de duur van de uitbating. Je hoeft het dus maar één keer aan te vragen.

Zet je jouw uitbating stop, meld dit dan aan de stad zodat ook de aanrekening voor de ingenomen zone kan worden stopgezet. Dit gebeurt niet automatisch!

Neem je een zaak of een pand over, dan moet je als nieuwe uitbater een nieuwe terrasvergunning aanvragen.

Bij eerder vergunde terraszone wordt een vergunning verleend voor dezelfde zone, tenzij er een goede reden is om hiervan af te wijken.

De vergunning die je uiteindelijk zal ontvangen vermeldt de oppervlakte en ligging van het terras, bevat een intekeningsplan en eventueel specifieke voorschriften. Deze vergunning en bijhorende documenten moeten aanwezig zijn in je zaak.

Opgelet: voor permanente installaties kan het nodig zijn om ook over een stedenbouwkundige vergunning (omgevingsvergunning) te beschikken.

Aanvraagformulier terrasvergunning

Je betaalt een tarief van 20 euro per ingenomen vierkante meter voor het volledige kalenderjaar.
Voor zaken die nieuw opstarten en in de loop van het jaar openen, wordt het verschuldigde bedrag berekend in verhouding tot het aantal weken resterend in het kalenderjaar.

Iedereen doet graag een terrasje en dan bij voorkeur op een proper en gezellig terras. Om dit mogelijk te maken, zijn er enkele afspraken vastgelegd in een terrasreglement. Het reglement geldt voor alle terrassen die worden opgesteld op het openbaar domein in Sint-Niklaas en deelgemeenten en is een integraal onderdeel van het algemene politiereglement.

In april 2020 kreeg het terrasreglement een nieuwe update. Hieronder vatten we de belangrijkste elementen samen.
Je kan ook steeds het volledige reglement raadplegen via het APR of helemaal onderaan deze pagina in bijlage.

 

Wat mag er en wat niet?

Verankeren in het openbaar domein

 • Niet zomaar boren of kappen in het openbaar domein
 • Iets verankeren in het openbaar domein mag je enkel na uitdrukkelijke toestemming van de stad.
 • Voor vaste installaties (verankerde windschermen, parasols, zonnetenten etc.) heb je naast je terrasvergunning vaak ook nog een omgevingsvergunning nodig.

 

Windschermen

 • Enkel plaatsen na toestemming van de stad
 • Binnen het focusgebied plaatsing door stad
 • Buiten focusgebied plaatsing door uitbater
 • Soms verplicht uit veiligheidsoverwegingen, bv. bij een terras dat vlak naast de rijbaan of het fietspad ligt. Dit zal duidelijk vermeld staan in de afgeleverde vergunning.

Aanbrengen stickers of affiches op een windscherm is toegelaten, maar:

 • Max 25% per transparant deel bedekt
 • Weersbestendig materiaal
 • Netjes en onderhouden
 • Bij verwijdering ook alle restanten tape of lijm verwijderen

 

Zonnetenten

 • Gevelverankerde zonnetenten enkel mits omgevingsvergunning
 • Vrijstaande zonnetenten met hellend vlak naar en evenwijdig aan voorkant terras
 • Geen opvullingen tussen flap en gevel
 • Bij maximale uitval nog steeds volledig binnen terraszone
 • Vrij keuze vorm, kleur (behalve fluo) en materiaal, gehele oppervlakte in dezelfde kleur (geen strepen, bollen, …)
 • Bedrukking enkel mogelijk op voorrand van de zonnetent
  • Maximale hoogte letters of tekening is 20 cm
  • Maximale breedte 200 cm
 • Brandveilig
  • Ofwel brandklasse M1 volgens NFP 91-501 (NFP 91-504)
  • Ofwel brandklasse B-s2, d0 volgens NBN EN 13501-1
  • Brandklasse verplicht aantoonbaar met attest

Parasols

 • Inklapbaar
 • Op het Stationsplein en de Grote Markt
  • Enkel vierkante of rechthoekige parasols
  • Enkel RAL 4004 (bordeauxpaars) toegelaten
  • Bedrukking in één kleur met maximale grootte van 25% per zijde is toegelaten
 • Terrassen niet gelegen op het Stationsplein en de Grote Markt
  • vrije keuze van vorm, kleur (behalve fluo) en materiaal, gehele oppervlakte in dezelfde kleur (geen strepen, bollen, …)
  • Bedrukking met maximale grootte van 25% per zijde is toegelaten
 • Alle parasols op eenzelfde terras moeten dezelfde vorm, kleur en materiaal zijn.
 • Mogen niet buiten terraszone uitsteken
 • Brandveilig
  • Ofwel brandklasse M1 volgens NFP 91-501 (NFP 91-504)
  • Ofwel brandklasse B-s2, d0 volgens NBN EN 13501-1
  • Brandklasse verplicht aantoonbaar met attest

 

Combinatie parasols en zonnetenten

Een combinatie van parasols en zonnetenten mag, maar per terras moeten beiden steeds van dezelfde kleur en materialen zijn.
Opvullingen tussen de twee worden niet toegelaten.

 

Meubilair

 • Vrije keuze meubilair

 

Verwarming

 • Met elektrische verwarmingselementen
 • Met mobiele terrasverwarmers op gas
 • Enkel toegelaten mits naleving van de specifieke brandveiligheidsvoorwaarden voor terrasverwarmers in bijlage bij het reglement

 

Verlichting

 • Neutraal en niet hinderlijk
 • Elektrisch of theelichtjes in vuurvast recipiënt gevuld met zand.
 • Geen kaarsen, fakkels of  ander open vuur.
 • Bevestigingen van verlichting in gevels is enkel mits omgevingsvergunning

 

Groenvoorziening

 • Volledig binnen terraszone
 • Proper onderhouden
 • Verwijderbaar
 • Geen hinder voor passanten of omgeving

 

Geluidsdragers

 • Verboden, behalve voor achtergrondmuziek met beperkt volume
 • Omgevingsrust moet gerespecteerd worden, bij klachten verplicht verwijderen
 • Verwijderbaar en volledig binnen terraszone
 • In de Stationsstraat ook geen achtergrondmuziek toegestaan omwille van reeds aanwezige sfeermuziek

 

Beeldschermen

 • Niet toegelaten
 • Uitzonderlijk mogelijk mits toestemming college

Vloerbekleding

 • Neutraal
 • Goed onderhouden
 • Geen struikelgevaar
 • Verwijderbaar

 

Onderhoud

 • Onderhoud van de terraszone is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder. Dit houdt in dat zwerfvuil, onkruid en andere verwijderd moeten worden door de uitbater.
 • Nooit een hogedrukreiniger gebruiken of onkruid verdelgen met pesticiden!

 

Opstelling

 • Al je terraselementen (menubord, groenvoorzieningen) moeten volledig binnen je terraszone staan. Hier zal strikt op worden toegezien!  Voor reclameobjecten die hiervan afwijken moeten een aparte vergunning worden aangevraagd.
 • Alle in- en (nood)uitgangen en toegangen moeten ten allen tijde obstakelvrij blijven.
 • Geleidingslijnen voor slechtzienden moeten vrij blijven.
 • Terrassen onmiddellijk aan de rijbaan of fietspad, zullen veiligheidshalve een fysieke afbakening tussen de rijweg en de terraszone moeten hebben (windscherm of andere). In dat geval wordt dit duidelijk vermeld in de afgeleverde vergunning.
 • Terrassen mogen worden opgesteld tijdens de openingsuren van de zaak.
 • Terrasmeubilair mag binnen de grenzen van de terraszone worden opgestapeld indien de opstapeling ordentelijk gebeurd. Indien het terras langer dan 2 weken niet wordt opengezet,

 

Gebruik

 • Bedoeld voor terrasmeubilair, niet voor parkeren of stockeren afval.
 • Bereidingen gebeuren in de zaak zelf. Mits aanvraag kan er occasioneel toestemming verleend worden voor bereidingen op de terraszone, maar steeds voor consumptie op terras of in de zaak zelf, nooit voor verkoop aan passanten. Indien er warmtebronnen zouden gebruikt worden, moet er ook een gedetailleerd opstellingsplan worden voorgelegd waarop de brandweer advies zal geven.

 

Sancties

Indien er niet aan de voorwaarden van het reglement voldaan wordt zoal de uitbater hiervan verwittigd worden. Inbreuken kunnen overeenkomstig het algemeen politiereglement aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit kan een geldboete zijn, een schorsing of intrekking van de terrasvergunning, of een sluiting van de zaak, al naar gelang de inbreuk en eventuele frequentie ervan.

 

Kort en bondig

Tot slot geven we nog enkele tips mee:

 • Zorg voor nette uitstraling
 • Gezelligheid troef
 • Respect voor je omgeving
 • Bedien met de glimlach

 

Volledig van a tot z

Lees je graag het volledige reglement in detail na?
Bekijk dan het uittreksel van het algemeen politiereglement voor horecaterrassen in de bijlage.

Overkappingen winterterrassen

De zomer is definitief ten einde en de uitgebreide terrassen lopen eind oktober ook af. Corona is echter nog lang niet achter de rug.
Om de horeca ten volle te steunen in deze moeilijke periode wordt daarom de mogelijkheid gegeven om de standaard vergunde terraszones te laten overkappen. Zo kunnen klanten genieten op een winterproof terras, wat de beperkte capaciteit binnen in de zaak een stukje kan compenseren. 

Een terrasoverkapping kan geplaatst worden in de periode van 15 oktober tot 31 maart en dit in de winterperiodes 2020-2021, '21-'22 en '22-'23. Je kan dus ook enkel in bv. november en december een overkapping plaatsen.
Je moet hiervoor wel jaarlijks een toelating krijgen. Die toelating kan je aanvragen via het online formulier onderaan deze pagina. 
Er wordt principieel een goedkeuring verleend om de terrasoverkapping de volgende periodes ook te mogen installeren, behoudens bezwarende elementen. Zo wordt het mogelijk om investeringen aan te gaan en te spreiden over een langere periode.

Indien je een toelating krijgt zal er voor de ingebruikname van het overkapte terras nog een foto moeten worden bezorgd en een veiligheidsrondgang moeten plaatsvinden.

 

Richtlijnen overkapping

Oppervlakte:

 • Overkappingen zijn bedoeld voor de standaard vergunde terraszones.
 • Uitzonderlijk kan een uitgebreidere zone dan de standaard terraszone overkapt worden. Dit kan enkel indien de overkappingsconstructie de terrasoppervlakte sterk beperkt én indien het openbaar domein dit toelaat (beschikbare oppervlakte, infrastructuur, buren). Bijkomende oppervlakte wordt in dit geval niet belast.

Kwaliteit:

 • Schermen, parasols, overkappingen moeten van hoogwaardige kwaliteit zijn.
 • Partytenten worden niet toegelaten.
 • Kwalitatieve uitstraling is belangrijk.
 • Meerdere terrassen bij elkaar spreken bij voorkeur af, zodat er enige conformiteit en harmonie is, zonder dat dit identiek hoeft te zijn.

Veiligheid:

 • Bij gebruik van tenten dient steeds een attest windstabiliteit te worden voorgelegd.
 • Stellingen en truss-constructies dienen gekeurd te worden door een externe partij.
 • Hou rekening met draagkracht bij sneeuwval.
 • Minstens 2/3e van de voorkant van de constructie dient open te zijn in het kader van veiligheid bij evacuatie en politietoezicht. Afwijkingen moeten specifiek worden aangevraagd.
 • Indien het wenselijk is om te roken, moet minstens één zijde volledig open zijn om in orde te zijn met de rookwetgeving.
 • Vluchtwegen moeten ten allen tijde vrij blijven.
 • Open vuur (hout/kolen/kaarsen) is verboden. Theelichtjes mogen als zij in een brandveilig potje met zand zitten. 
 • Terrasverwarming (gas of elektrisch) is standaard mogelijk op een terras (zie terrasreglement), maar moet specifiek vermeld worden in de aanvraag omdat in gesloten constructies andere dynamiek geldt inzake brandveiligheid.
 • Ontvlambaar materiaal zoals stro, engelenhaar etc. is niet toegelaten.
 • Vaste decoraties (doeken) dienen behandeld te worden met brandwerend of -vertragend product.
 • Respecteer ten alle tijden de covid-maatregelen.

Andere:

 • De overkappingen betreft het gelijkvloers van het terras, geen constructies in de hoogte.
 • Er mag geen schade aan het openbaar domein worden toegebracht, dus niet kappen of boren.
 • Parasols van de stad (Grote Markt en Stationsplein) kunnen eventueel tijdelijk en kosteloos worden weggehaald, geef dit duidelijk aan in je aanvraag.
 • Beheer je terraszone als een goede huisvader: mooi onderhouden met respect voor omwonenden.
 • Indien er kabels, leidingen of riolen onder een terras liggen moet het mogelijk blijven om daar de noodzakelijke werken aan uit te voeren. Indien aanwezige aankleding hiervoor verwijderd moeten worden is dit op kosten en risico van de ondernemer.
 • Denk aan alternatieve warmtebronnen: dekentjes, verwarmde zitjes, handwarmers... al dan niet door de klant zelf meegebracht.

Aanvragen overkapping winterterras

Wil jij graag jouw terraszone winterproof maken door een overkapping te plaatsen?
Verzamel dan de nodige info en dien een aanvraag in via de link hieronder:

 • Gegevens horecazaak & uitbater
 • Omschrijving van de constructie, aankleding en decoratie: gebruikte materialen, type & aantal verwarmingselementen, ...
 • Technische tekening van de opstelling, inclusief afmetingen
 • Inplantingsplan van de overkapping ten opzichte van de aanwezige infrastructuur: gevel, windschermen, reclamepanelen, lantaarns, ...
 • Foto('s) van de locatie

Wanneer krijg je jouw toelating?

We behandelen enkel aanvragen die voorzien zijn van alle nodige informatie. Eens we alles hebben gaan we er zo snel mogelijk mee aan de slag.  Reken minimum op 1 à 2 weken vooraleer je een eventuele toelating ontvangt, met een maximum van 30 dagen in drukke periodes.

Foto en veiligheidsrondgang

Bezorg ons een foto van de opstelling (en aankleding) van jouw overkapt terras.
Indien het gaat om een speciale constructie of overkapping, vergeet dan niet dat er nog een veiligheidsrondgang zal moeten plaatsvinden vooraleer je jouw overkapt terras in gebruik zal mogen nemen.

Eindejaarsterrassen

Van 4 december 2021 tot en met 16 januari 2022 loopt de periode van Sint-Niklaas Wintert. In deze eindejaarsperiode kunnen tijdelijke uitbreidingen een meerwaarde vormen voor horeca en stad, om zo de feestelijke sfeer her en der te versterken.

Eindejaarterrassen zijn standaard terrassen die voor de gelegenheid uitgebreid kunnen worden, en waarbij het standaardterras en de uitbreiding - indien gewenst - overkapt kunnen worden. Op de uitbreiding wordt geen belasting geïnd.

Uitbreiding is bedoeld van 4 december tot en met 16 januari, maar indien nodig kan de opbouw van een eventuele overkapping/aankleding al gebeuren vanaf 25 november en kan de afbraak nog gebeuren tot 26 januari. 

Terrasuitbreidingen in deze periode moeten aangekleed worden met een duidelijk winters thema. Hou er wel rekening mee dat kerstversieringen pas na 6 december gebruikt mogen worden.

Aanvragen eindejaarsterras

Wil jij graag jouw terraszone uitbreiden (en eventueel overkappen) tijdens de eindejaarsperiode?

Verzamel dan zo de nodige info en dien een aanvraag in via de link hieronder (binnenkort beschikbaar).

Welke info hebben we nodig?

 • Gegevens horecazaak & uitbater
 • Omschrijving van de constructie, aankleding en decoratie: gebruikte materialen, type & aantal verwarmingselementen, ...
 • Technische tekening van de opstelling, inclusief afmetingen
 • Inplantingsplan van de uitbreiding & overkapping (indien van toepassing) ten opzichte van de aanwezige infrastructuur: gevel, windschermen, reclamepanelen, lantaarns, ...
 • Foto('s) van de locatie

Wanneer krijg je jouw toelating?

We behandelen enkel aanvragen die voorzien zijn van alle nodige informatie. Eens we alles hebben gaan we er zo snel mogelijk mee aan de slag. Reken minimum op 1 à 2 weken vooraleer je een eventuele toelating ontvangt, met een maximum van 30 dagen in drukke periodes.

Foto en veiligheidsrondgang

Bezorg ons een foto van de opstelling (en aankleding) van jouw uitgebreid terras.
Indien het gaat om een speciale constructie of overkapping, vergeet dan niet dat er nog een veiligheidsrondgang zal moeten plaatsvinden vooraleer je jouw overkapt terras in gebruik zal mogen nemen.

 

Uitgebreide zomerterrassen

Naast de mogelijkheid tot overkapte winterterrassen werd ook beslist om de komende twee zomers opnieuw de mogelijkheid te bieden om terras tijdelijk uit te breiden, zoals dat voorbije zomer mogelijk was.

Tijdelijke uitbreidingen kunnen van 1 april tot en met 31 oktober in 2021 en 2022. Ook voor deze tijdelijke uitbreidingen heb je jaarlijks een toelating nodig, maar er wordt geen terrasbelasting op geïnd. Terrasuitbreidingen zijn geen verworven recht en toekenning is steeds onder voorbehoud.

Aanvragen uitgebreid zomerterras

Wil jij graag jouw terraszone uitbreiden tijdens de zomerperiode?

Welke info hebben we nodig?
 • Gegevens horecazaak & uitbater
 • Grondplannetje met daarop
  • jouw zaak & directe omgeving
  • je standaard terraszone
  • gewenste uitbreiding
 • Foto('s) van de locatie
 • Indien je een bijkomstige constructie wenst te plaatsen
  • omschrijving
  • technische info gewenste constructie (ifv veiligheid, bv. maximale windbelasting)
  • exacte inplanting ten opzichte van aanwezige elementen zoals verlichtingspalen, reclamepanelen, etc. (dit om conflicten en kosten bij verwijdering ifv bepaalde interventies te vermijden)
  • Opgelet: een veiligheidsrondgang voor ingebruikname zal hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk zijn

  Wanneer krijg je jouw toelating?

  We behandelen enkel aanvragen die voorzien zijn van alle nodige informatie. Eens we alles hebben gaan we er zo snel mogelijk mee aan de slag. Reken minimum op 2 weken vooraleer je een eventuele toelating ontvangt, met een maximum van 30 dagen in drukke periodes.

  auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer