Leegstandbelasting

Heb je een bedrijfsruimte dat langdurig leeg staat? Dan betaal je een gemeentebelasting op leegstand.

Inhoud

Binnen het grondgebied stad Sint-Niklaas is er een gemeentebelasting op de (langdurige) leegstand van bedrijfsruimtes. Dit is een van de twee methodes die stad Sint-Niklaas gebruikt om leegstand tegen te gaan. De tweede methode is inzetten op kernversterkende premies. Zo kunnen ondernemers nieuw leven blazen in hun pand.

 

Elke gemeente is verplicht om een register met leegstaande gebouwen en woningen op te maken en bij te houden. Sint-Niklaas heeft hiervoor een gemeentelijk leegstands- en heffingsreglement opgesteld.

Tarief

De belasting wordt berekend op basis van de belastbare oppervlakte van de bedrijfsruimte en het aantal belastbare bouwlagen van de bebouwde gedeelten van de bedrijfsruimte:

  • De belastbare oppervlakte omvat de totale oppervlakte van het perceel dat de belastbare bedrijfsruimte uitmaakt, én de totale oppervlakte van alle aangrenzende percelen die één geheel vormen met de belastbare bedrijfsruimte, als ze van dezelfde eigenaar zijn. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen onbebouwde en bebouwde oppervlakte. Daarnaast verschillen de tarieven naargelang de totale belastbare oppervlakte wel of niet groter is dan 1.000 m² voor landbouwbedrijven, en wel of niet groter is dan 5.000 m² voor niet-landbouwbedrijven.
  • Het aantal belastbare bouwlagen is het aantal bouwlagen dat effectief voor de uitbating van de bedrijfsruimte gebruikt werd. Indien de bedrijfsruimte uit meerdere gebouwen bestaat, zal voor de berekening van de belasting rekening gehouden worden met het aantal belastbare bouwlagen per gebouw.

De minimumbelasting bedraagt in alle gevallen € 2.475- forfaitair. De maximumbelasting blijft in alle gevallen beperkt tot € 19.800- forfaitair.

Je kan het volledige reglement bekijken via de onderstaande links.

Interessant voor jou

Renovatiepremie

Staat jouw pand al enige tijd leeg en kan het een grondige renovatie gebruiken? De renovatiepremie is bedoeld om de aantrekkelijkheid van je pand te verhogen. Bekijk zeker volgende pagina:

Contact

Dienst Belastingen
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Tel: +32 3 778 31 60
Mail: gemeentebelastingen@sint-niklaas.be

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer