Leegstandbelasting

Om de leegstand in onze stad tegen te gaan, werken we met een combinatie van premies en belastingen. Ondernemers kunnen via kernversterkende premies initiatieven nemen om een pand nieuw leven in te blazen. Indien panden toch langdurig leegstaan, dan heffen we belastingen.

Elke gemeente is verplicht om een register met leegstaande gebouwen en woningen op te maken en bij te houden. Sint-Niklaas heeft hiervoor een gemeentelijk leegstands- en heffingsreglement opgesteld.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer