Renovatiepremie

Plannen om te renoveren? De renovatiepremie is bedoeld om de aantrekkelijkheid handelspand en de verblijfskwaliteit te verhogen.

Voor wie?

  • Enkel voor detailhandel, horeca, dienstverlening.
  • Pand gelegen binnen het focusgebied: Stationsplein, Stationsstraat, Regentiestraat tot aan het Regentieplein, Regentieplein, Zamanstraat, Dr. Verdurmenstraat, Ankerstraat

    (tot aan nummer 53), Houtbriel, Sint-Nicolaasplein, Grote Markt, Parkstraat, Onze-Lieve-Vrouwplein, Onze-Lieve-Vrouwstraat en Nieuwstraat (voetgangerszone tot en met nummer 35).

Hoe aanvragen?

Je kan de renovatiepremie online aanvragen, vóór de aanvang van de werken. 

Bij te voegen bewijsstukken:

  • het ondertekende document waaruit blijkt dat de aanvrager huurder of houder van zakelijke rechten is op het betreffende pand.
  • een uittreksel uit het KBO, in het geval je ondernemer bent.
  • een gedetailleerde beschrijving, eventueel met foto's of simulaties van de uit te voeren werken (voor én na).

Je kan het aanvraagformulier ook op papier invullen en aangetekend opsturen naar of tegen een ontvangstbewijs laten afleveren bij stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. 

Bedrag

Het maximum premiebedrag is 50% van de investering tot maximum 10.000 EUR.

Voorwaarden

Bouwkundige werken, verfraaiingswerken, zowel binnen- als buitenkant.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer