Verhuispremie

Van plan om je bestaande zaak te verhuizen naar het focusgebied of naar de kernen van de deelgemeenten? Dan heb je (mogelijks) recht op een verhuispremie.

Inhoud

De verhuispremie is onderdeel van de ‘kernversterkende premies’ van de stad. Met deze premies wil stad Sint-Niklaas het ondernemerschap in het focusgebied aanmoedigen om op die manier:

 • leegstand van commerciële gebouwen in het focusgebied terug te dringen,
 • belevingswaarde te optimaliseren,
 • de bedrijvige kern met een mix aan ondernemerschap realiseren en
 • het teveel aan winkelvloeroppervlakte buiten het focusgebied structureel in te perken.

De verhuispremie wil bestaande ondernemers, passend binnen de gewenste ondernemers- en belevingsmix, met een vestiging buiten het focusgebied aanmoedigen hun zaak te herlokaliseren naar het focusgebied of naar de kernen van de deelgemeenten.

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Bedrag

De verhuispremie bestaat voor:

 • de huurder van het pand
  uit een éénmalige tussenkomst van 50% van de huurprijs gedurende een periode van max. 6 maanden, met een maximum van 5.000 EUR (focusgebied) of 2.500 EUR (kernen van de deelgemeenten).
 • De eigenaar van het pand
  uit een éénmalige vaste tegemoetkoming van 5.000 EUR (focusgebied) of 2.500 EUR (kernen van de deelgemeenten).

Om beroep te kunnen doen op de verhuispremie dient de aanvrager minimum 50% te halen op de volgende vastgelegde beoordelingscriteria:

 • passend binnen de gewenste ondernemers- en belevingsmix,
 • draagt bij aan de ruimtelijke aspecten en
 • engagement ten opzichte van handelskernversterkende activiteiten.

Bekijk zeker ook alle beoordelingscriteria in detail.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een verhuispremie moet je voldoen aan de locatie- en aanvragergebonden voorwaarden..

Locatiegebonden voorwaarden

De verhuispremie wordt enkel toegekend voor de verhuis van een detailhandels -of horecazaak in een pand van buiten het focusgebied of kernen van de deelgemeenten naar een pand gelegen binnen het focusgebied of kernen van de deelgemeenten.

Aanvragergebonden voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een verhuispremie moet de aanvrager één van volgende activiteiten uitoefenen als hoofdactiviteit zoals ingeschreven in de Kruispuntbank:

 • detailhandel of
 • horeca (eet- en drinkgelegenheden of verschaffen van accommodatie).

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Aanvraag

Om een verhuispremie aan te vragen vul je het digitaal aanvraagformulier in. De aanvraag wordt vervolledigd met volgende bewijsstukken:

 • in geval van eigendom: aankoopakte of andere akte met betrekking tot het zakelijk recht,
 • in geval van huur: huurcontract,
 • uittreksel KBO,
 • businessplan en
 • overzicht openingsdagen en -uren.

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Contact

Dienst Economie
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Tel: +32 3 778 31 80
Mail: economie@sint-niklaas.be

Indien je nog niet langskwam in het kader van een verhuisgesprek, kan het mogelijk zijn dat je hiervoor zal moeten langskomen.

 

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer