Tijdelijke privatisering van het openbaar domein

Het stadsbestuur beheert het openbaar domein. Wie een stukje van het openbaar domein tijdelijk in gebruik neemt, betaalt daar een vergoeding voor. Deze pagina maakt je wegwijs in de praktische regeling.

Welke voorwerpen?

Voor elk object dat je op het openbaar domein plaatst om je zaak te promoten is de vergoeding verschuldigd. Ook voor objecten die jouw zaak promoten of die reclame maken voor de producten die je verkoopt. Dat kan gaan om stoepborden, panelen, beachflags, banieren, blikvangers, bewegende voorwerpen, het uitstallen van koopwaar, enz.

Tarief

Voor een gelegenheidstoelating betaalt u 0,90 EUR per m² per dag. Voor een heel jaar bedraagt het tarief 166,32 EUR per m² per jaar.

Altijd aanvragen

Doe altijd een aanvraag bij het stadsbestuur voor het gebruik van het openbaar domein. Elke aanvraag wordt ter plaatse bekeken, ook door de politie. Stuur je aanvraag door naar gemeentebelastingen@sint-niklaas.be met vermelding van jouw naam, het adres van de zaak en de beschrijving van het object samen met een foto. Reken op een termijn van vijf werkdagen voor het verwerken van uw aanvraag. Mogelijk kan het plaatsen van een bord of een ander object, dat echt hinderlijk is, een obstakel vormt of de veiligheid in het gedrang brengt, geweigerd worden. 

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer