Massagesalons

Voor het uitbaten van een massagesalon in Sint-Niklaas heb je sinds 1 mei 2019 een vestigings- en uitbatingsvergunning nodig. Daarnaast heb je een aantal bijkomende belastingtarieven die gelden.

Een massagesalon is een publiek toegankelijke inrichting waar de exploitant massages aanbiedt en die hiervoor uitgerust, kenbaar en/of zichtbaar gemaakt is. Voor het uitbaten hiervan is een vestigings- en uitbatingsvergunning nodig, tenzij de zaak onder de vrijstellingsregels valt. Daarnaast gelden er een aantal voorschriften inzake inrichting en openingsuren. Voor massagesalons gelden specifieke belastingtarieven.

 

In het politiereglement voor massagesalons kan je de gedetailleerde vrijstellingsregels terug vinden.

Zo worden massagesalons waar alle werkzame masseurs of masseuses aangesloten zijn bij de BMFS, de BSF en/of de BEVO/NVBR vrijgesteld. Ook massages uitgevoerd door professionele zorgverleners of instellingen die beschikken over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid (artsen, kinesisten, diëtisten,…) of een erkenning door een beroepsvereniging (chiropractor, acupuncturist, osteopaat, homeopaat,…) worden vrijgesteld.

Hoe aanvragen?

Indien je een massagesalon wil opstarten, dan vul je het aanvraagformulier in dat je in de bijlage vind en bezorg je het formulier aan team vergunnen, stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, vergunnen@sint-niklaas.be

De vestiging van een nieuw massagesalon is onderworpen aan een vestigingsvergunning. De gebiedsnormen waar het pand aan moet voldoen zijn de volgende:

 • In dezelfde straat en binnen een straal van 400m, gemeten vanaf de toegangsdeur, is geen ander massagesalon gevestigd.
 • Binnen een straal van 50m gemeten vanaf de toegangsdeur is er een openbare parkeergelegenheid.

De vestigingsvergunning geldt voor max. 20 jaar is en kan niet overgedragen worden, aangezien ze afgeleverd wordt op de aanvrager (natuurlijke of rechtspersoon).

De inrichting van een nieuw massagesalon is onderworpen aan een aantal inrichtingsnormen. De inrichting moet minstens bestaan uit de hierna genoemde ruimtes met de daarbij horende uitrusting. De ruimtes kunnen alleen gebruikt worden voor de gedefinieerde bestemming.

 • Ontvangstruimte
   
 • Massageruimte
  • Massagetafel/stoel/mat met (af)wasbare bedekking
  • Wasbak met koud en warm stromend water
  • Vloeibare handzeep
  • Afsluitbare flesjes massageolie
  • Proper linnen
  • Toegangsdeur met slotvoorschriften
    
 • Sanitair
  • Minimaal één toegankelijk toilet met goed werkende geurafsnijder en waterspoeling, goed functionerende verluchting en verlichting, beschikkend over toiletpapier en afvalbakjes.
  • Wasbakken die aangesloten zijn op een afvoerkanaal zonder geurhinder, beschikkend over koud en warm stromend water.

Alle detail vindt u in het politiereglement voor massagesalons.

Het college van burgemeester en schepenen levert de uitbatingsvergunning af. Enkel als het pand voldoet aan de gebiedsnormen (zie vestigingsvergunning) en de inrichtingsnormen kan een uitbatingsvergunning afgeleverd worden. Het verlenen van de uitbatingsvergunning hangt bovendien af van het resultaat van volgende onderzoeken:

 • Brandveiligheidsonderzoek.
 • Stedenbouwkundig onderzoek.
 • Onderzoek naar het ontbreken van bezwarende elementen inzake de openbare orde, veiligheid, rust en gezondheid.
 • Financieel onderzoek.

De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd op naam van de aanvrager en kan niet worden overgedragen. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor de resterende maanden van het lopende kalenderjaar en is jaarlijks verlengbaar.

Meer gedetailleerde info via politiereglement voor massagesalons.

De openingsuren van massagesalons zijn gereglementeerd. De toegang van de klant tot de vestigingseenheid is verboden:

 • Vóór 5u en na 21u op vrijdag en op werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan.
 • Vóór 5u en na 20u op andere dagen. 

Meer gedetailleerde info via politiereglement voor massagesalons

Sinds 1 mei 2019 gelden volgende belastingtarieven voor massagesalons:

 • Openingsbelasting : 4.425 EUR forfaitair
 • Belasting op de afgifte van de jaarlijkse uitbatingsvergunning: 1.475 EUR per jaar

Via deze link kan u het belastingreglement op nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, shishabars en massagesalons terugvinden. (in bijlage steken)

U zal automatisch de belastingaanslag ontvangen in uw brievenbus.  

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer