Massagesalons

Wil je een massagesalon uitbaten? Dan moet je een uitbatings- en vestigingsvergunning van de stad Sint-Niklaas kunnen voorleggen.

Inhoud

Voor het uitbaten / openen van een massagesalon moet je beschikken over een uitbatings- en vestigingsvergunning, tenzij je onder de vrijstellingsregels valt.

Deze vergunningen zijn persoons- en plaatsgebonden en kunnen niet worden overgedragen.

Massagesalon

Een massagesalon is een publiek toegankelijke inrichting waar de exploitant massages aanbiedt en die hiervoor uitgerust, kenbaar en/of zichtbaar gemaakt is.

De sluitingsuren van massagesalons liggen tussen:

 • 21u tot 5u in de nacht van vrijdag op zaterdag en aan de vooravond van feestdagen;
 • 20u tot 5u op andere dagen.

Vrijstelling

Massagesalons waar alle werkzame masseurs /masseuses aangesloten zijn bij de BMFS, de BSF en/of de BEVO/NVBR zijn vrijgesteld. Ook massages uitgevoerd door professionele zorgverleners of instellingen die beschikken over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid (artsen, kinesisten, diëtisten, …) of een erkenning door een beroepsvereniging (chiropractor, acupuncturist, osteopaat, homeopaat, …) worden vrijgesteld.

Voorwaarden

Inrichtingsnormen

De inrichting van een nieuw massagesalon is onderworpen aan een aantal inrichtingsnormen. De inrichting moet minstens bestaan uit de hierna genoemde ruimtes met de daarbij horende uitrusting. De ruimtes kunnen alleen gebruikt worden voor de gedefinieerde bestemming

Ontvangstruimte  
Massageruimte
 • massagetafel, - stoel of -mat met (af)wasbare bedekking;
 • wasbak met koud en warm stromend water;
 • vloeibare handzeep;
 • afsluitbare flesjes massageolie;
 • proper linnen;
 • toegangsdeur met slotvoorschriften.
Sanitair
 • minimaal 1 toegankelijk toilet met goed werkende geurafsnijder en waterspoeling, goed functionerende verluchting en verlichting, beschikkend over toiletpapier en afvalbakjes;
 • wasbakken die aangesloten zijn op een afvoerkanaal zonder geurhinder, beschikkend over koud en warm stromend water.

Uitbatings- en vestigingsvergunning

Voor het verkrijgen van een uitbatings- en vestigingsvergunning moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Uitbatingsvergunning

Je kan pas een uitbatingsvergunning bekomen als voldaan is aan volgende administratieve onderzoeken:

 • brandveiligheidsonderzoek;
 • financieel onderzoek;
 • stedenbouwkundig onderzoek;
 • moraliteitsonderzoek;
 • onderzoek naar vestingsformaliteiten
  (het ontbreken van bezwarende elementen inzake de openbare orde, veiligheid, rust en gezondheid).

De uitbatingsvergunning wordt verleend voor de resterende maanden van het lopende kalenderjaar en is jaarlijks verlengbaar.

De uitbatingsvergunning is persoonsgebonden.

Vestigingsvergunning

Je kan pas een vestigingsvergunning bekomen als het pand voldoet aan de volgende gebiedsnormen:

 • in dezelfde straat en binnen een straal van 400 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, is geen ander massagesalon gevestigd;
 • binnen een straal van 50 meter gemeten vanaf de toegangsdeur is er een openbare parkeergelegenheid.

De vestigingsvergunning is plaatsgebonden en geldt voor maximum 20 jaar.

Tarief

De aanvraag is gratis. Voor de uitbatings- en vestigingsvergunning gelden volgende belastingtarieven voor massagesalons:

 • openingsbelasting: € 5.500- forfait;
 • belasting op de afgifte van de jaarlijkse uitbatingsvergunning: € 1.650- per jaar.

De vestiging van massagesalons is strikt gereglementeerd volgens de bepalingen van het politiereglement op massagesalons van de stad Sint-Niklaas.

Aanvraag

Om een uitbatings- en vestigingsvergunning te bekomen, vervolledig je het aanvraagformulier (onderaan deze pagina) en bezorg je dit aan vergunnen@sint-niklaas.be. De aanvraag wordt vervolledigd met:

 • een plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte van de handelszaak en de rookkamer;
 • een kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing;
 • een kopie van de beroepskaart als de uitbater(s) niet over de Belgische nationaliteit beschik(t)(ken);
 • een kopie van de eigendomsakte of de geregistreerde handelshuurovereenkomst;
 • een moraliteitsattest van de verantwoordelijke en de feitelijke uitbaters;
  Uittreksel strafregister aanvragen
 • een kopie van het verslag van het brandveiligheidsonderzoek en het hygiëneverslag, dit dien je aan te vragen bij de brandweer hulpverleningszone Waasland;
 • een kopie van de statuten van de zaak (indien het gaat om een rechtspersoon).

 

Contact

Afdeling Vergunnen en Toezicht
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Tel: +32 3 778 32 10
Mail: vergunnen@sint-niklaas.be

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer