Alternatieve financiering

Een zaak starten of doorstarten vraagt vaak financiële middelen. Mogelijks heeft u een financiering verkregen via een financiële instelling. Maar er zijn ook alternatieve financieringsbronnen.

Via de website van VLAIO ontdekt u een waaier aan financieringsmogelijkheden, elk met z’n eigen doelstelling en voorwaarden:

  • De Startlening is een achtergestelde lening voor alle starters (werkzoekenden én anderen) die nog niet of gedurende hoogstens 4 jaar actief zijn (als zelfstandige) in hoofdberoep.
  • Cofinanciering  (vroegere KMO-financiering) van PMV/z is een achtergestelde lening van maximum 350.000 EUR, bestemd voor starters en bestaande kmo's
  • Microkredieten (Bv. Microstart, Impulsekrediet,…) richten zich tot ondernemers die geen toegang hebben tot bankkredieten. Tot maximum 25.000 EUR. 
  • Win-winleningen, stimuleert particulieren met een fiscaal voordeel om geld te ontlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen
  • Business Angels Netwerken (BAN's) zijn netwerken die business-angels groeperen die bereid zijn om te investeren in bepaalde projecten. Deze netwerken investeren niet maar bemiddelen tussen BA en onderneming. In Vlaanderen is het netwerk BAN Vlaanderen actief.
  • The Harbour, een funding agency voor ambitieuze kmo's, groeiende ondernemingen en gemotiveerde scale-ups, die zich profileert als sparringpartner en matchmaker tijdens de financieringszoektocht.
  • Tax Shelter, stimuleert particulieren met een fiscaal voordeel om in het kapitaal van startende of bestaande ondernemingen te investeren.
  • Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering, waarbij o.m. (startende) ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, een eerste deel van de benodigde financiering online bij het grote publiek kunnen inzamelen om vervolgens eventueel aan te kloppen bij de professionele investeerders (banken, business angels,…).
auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer