Alternatieve financiering

Doorheen de verschillende levenscycli van jouw zaak zal je kapitaal nodig hebben: bij de opstart, bij de doorgroei of bij een tegenvaller. Er zijn diverse manieren om kapitaal te voorzien voor jouw zaak.

Klassieke financiering

Bancaire financieringsvormen

Banken bieden verschillende leningen aan op korte (< 1 jaar) en lange (> 1 jaar) termijn. Hieronder een korte samenvatting van de meest voorkomende kredieten:

Korte termijn Lange termijn
 • Kaskrediet
 • Korte voorschotten
 • Overbruggingskrediet
 • Bedrijfskapitaalkrediet
 • Investeringskrediet

 Heeft de bank jouw kredietaanvraag geweigerd? Of zit de onderhandeling met de bank vast? Schakel dan de Vlaamse Kredietbemiddelaar in. De bemiddelaar tracht door zijn neutrale aanpak mee te werken aan een oplossing voor jouw financieringsprobleem.

Niet-bancaire financieringsvormen

Naast de klassieke bancaire financieringsvormen, zijn er ook enkele niet-bancaire financieringsvormen die interessant kunnen zijn voor jouw onderneming:

 • Leasing
  Financiële leasing of financieringshuur; het financieringsgoed wordt aangekocht door de leasinggever en verhuurt wordt aan de leasingnemer voor een vooraf bepaalde periode, die overeenstemt met de vermoedelijke duur van het bedrijfsgebruik.
 • Factoring
  De onderneming verkoopt (volledig of gedeeltelijk) haar klantenbestand aan een factoringmaatschappij, m.a.w. de onderneming 'verkoopt' haar verkoopfacturen. De factoringmaatschappij incasseert de vordering op vervaldag.
 • ESCO's
  Energy Service Companies werken samen met KMO's om hen te ontzorgen bij hun energiegerelateerde investeringen. Zij zorgen voor de inbreng van know-how en (in vele gevallen) ook voor de financiering van de investering.
 • Vendor loan bij overname
  De overlater staat toe dat een deel van de overnameprijs later wordt ingelost. Het is een vorm van betalingsuitstel dat in de vorm van een lening gegoten wordt.

Alternatieve financiering

Alternatieve leningen

 • Startlening
  Een achtergestelde lening voor alle starters die nog niet of gedurende hoogstens 4 jaar actief zijn (als zelfstandige) in hoofdberoep. (Maximumbedrag: €100.000 - Looptijd: 3 tot 10 jaar)
 • Cofinanciering
  Een achtergestelde lening voor starters en bestaande KMO's. De lening wordt altijd gecombineerd met de cofinanciering van ofwel (1) een bank, investeringsfonds of crowdfundingplatform, ofwel (2) één of meerdere business angels. (Maximumbedrag: € 350.000 - Looptijd: 3 tot 10 jaar)
 • Microkrediet | microStart
  microStart verleent microkredieten aan ondernemers die geen krediet kunnen krijgen bij een bank. (Minimumbedrag: € 500 - Maximumbedrag: € 25.000 - Looptijd: tot 4 jaar)
 • Microkrediet | Impulskrediet
  Impulskrediet verleent microkredieten aan ondernemers die geen of moeilijk een krediet kunnen krijgen bij een bank. (Maximumbedrag: € 25.000 - Looptijd: tot 5 jaar)
 • Sociaal- en duurzaamkrediet
  Hefboom verleent kredieten aan organisaties en ondernemingen die sociale en duurzame projecten willen realiseren en hiervoor een krediet nodig hebben om hun maatschappelijk doel te verwezenlijken. (Maximumbedrag: varieert per project)
 • Cultuurkrediet
  Een lening voor professionele actoren die geen krediet kunnen krijgen bij een bank voor investeringen, werkingskosten of realisatie van een project. (Minimumbedrag: € 5.000 - Maximumbedrag: € 100.000)

Family, Friends and Fans

 • Winwinlening
  Een achtergestelde lening verstrekt door een particulier aan een KMO. (Maximumbedrag: € 75.000 - Looptijd: 5 tot 10 jaar)
 • Vriendenaandeel
  Rechtstreekse kapitaalinvestering door een particulier in een KMO, gevestigd in Vlaanderen. (Maximumbedrag: € 300.000 - Looptijd: 5 jaar)
 • Crowdfunding
  Financiering door de menigte; het online inzamelen van de eerste financiering bij het grote publiek. Er zijn 4 soorten crowdfunding: (1) donatie en sponsoring, (2) reward-based en voorverkoop, (3) schuldfinanciering via lening en (4) participatie via aandelen.
 • Risicokapitaal
  Venture capital; een tijdelijke aandelenparticipatie, een achtergestelde lening of via de intekening op een obligatielening (al dan niet converteerbaar) die door de onderneming wordt uitgegeven. Risicokapitaal wordt verstrekt door risicokapitaalverschaffers: durfkapitaalfondsen of investeringsfondsen.
 • Business Angels
  Business Angels verlenen naast financiële middelen ook relevante know-how aan de startende onderneming. Het Business Angels Netwerk (BAN) Vlaanderen fungeert als coördinator tussen een netwerk van Business Angels en de beloftevolle, startende ondernemers.
 • Tax Shelter | Startende ondernemingen
  Particulieren kunnen een belastingvermindering krijgen als zij rechtstreeks of via crowdfunding investeren in een startende onderneming. (Maximumbedrag: € 250.000)
 • Tax Shelter | Scale-ups (groeibedrijven)
  Particulieren kunnen een belastingvermindering krijgen als zij rechtstreeks of via crowdfunding investeren in een groeibedrijf (= kleine onderneming van min. 4 en max. 10 jaar oud, met min. 10 voltijdse werknemers en gedurende twee voorgaande boekjaren min. 10% groei realiseerde). (Maximumbedrag: € 500.000)
auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer