Starterspremie

Van plan om een nieuwe zaak te starten in het focusgebied of in de kernen van de deelgemeenten? Dan heb je (mogelijks) recht op een starterspremie.

Inhoud

De starterspremie is onderdeel van de ‘kernversterkende premies’ van de stad. Met deze premies wil stad Sint-Niklaas het ondernemerschap in het focusgebied aanmoedigen om op die manier:

 • leegstand van commerciële gebouwen in het focusgebied terug te dringen,
 • belevingswaarde te optimaliseren,
 • de bedrijvige kern met een mix aan ondernemerschap realiseren en
 • het teveel aan winkelvloeroppervlakte buiten het focusgebied structureel in te perken.

De starterspremie wil ondernemers aanmoedigen een (nieuwe) zaak te openen, passend binnen de gewenste ondernemers- en belevingsmix, in het focusgebied van Sint-Niklaas en de kernen van de deelgemeenten.

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Bedrag

De starterspremie bestaat voor de uitbater (huurder of eigenaar van het pand) uit een éénmalige tegemoetkoming van een bedrag:

 • tot max. € 15.000 voor ondernemers in het focusgebied
 • tot max. € 5.000 voor ondernemers in de kernen van de deelgemeenten.

Het bedrag wordt berekend op basis van volgende vastgelegde beoordelingscriteria:

 • passend binnen de gewenste ondernemers- en belevingsmix,
 • draagt bij aan de ruimtelijke aspecten en
 • engagement ten opzichte van handelskernversterkende activiteiten.

Bekijk zeker ook alle beoordelingscriteria in detail.

Bij feitelijke stopzetting van je zaak voor het verstrijken van de periode van drie jaar, wordt de starterspremie teruggevorderd:

 • voor 100% bij stopzetting gedurende het 1ste jaar,
 • voor 50% bij stopzetting gedurende het 2de jaar,
 • voor 25% bij stopzetting gedurende het 3de jaar.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een starterspremie moet je voldoen aan de locatie- en aanvragergebonden voorwaarden.

Locatiegebonden voorwaarden

De starterspremie wordt enkel toegekend aan ondernemers die een handelspand betrekken, gelegen binnen het focusgebied in de stadskern of de kernen van de deelgemeenten.

Aanvragergebonden voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een starterspremie moet de aanvrager één van volgende activiteiten uitoefenen als hoofdactiviteit zoals ingeschreven in de Kruispuntbank:

 • detailhandel of
 • horeca (eet- en drinkgelegenheden of verschaffen van accommodatie).

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Aanvraag

Om een starterspremie aan te vragen vul je het digitaal aanvraagformulier in. De aanvraag wordt vervolledigd met volgende bewijsstukken:

 • in geval van eigendom: aankoopakte of andere akte met betrekking tot het zakelijk recht,
 • in geval van huur: huurcontract,
 • uittreksel KBO,
 • businessplan en
 • overzicht openingsdagen en -uren.

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Contact

Dienst Economie
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Tel: +32 3 778 31 80
Mail: economie@sint-niklaas.be

Indien je nog niet langskwam in het kader van een startersgesprek, kan het mogelijk zijn dat je hiervoor zal moeten langskomen.

 

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer