Starterspremie

Van plan om een nieuwe zaak te starten in het focusgebied? Dan heb je (mogelijks) recht op een starterspremie.

Inhoud

De starterspremie is onderdeel van de ‘kernversterkende premies’ van de stad. Met deze premies wil stad Sint-Niklaas het ondernemerschap in het focusgebied aanmoedigen om op die manier:

  • de winkelleegstand in het focusgebied terug te dringen;
  • de belevingswaarde te optimaliseren;
  • een bedrijvige kern met een mix aan ondernemerschap te realiseren;
  • het teveel aan winkelvloeroppervlakte buiten het focusgebied structureel in te perken.

De starterspremie wil startende ondernemers aan moedigen hun zaak te openen in het focusgebied.

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Bedrag

Als huurder van het pand

bestaat de éénmalige tussenkomst uit 50% van de huurprijs gedurende 6 maanden, met een maximum van € 5.000-

Als eigenaar van het pand

bestaat de éénmalige tussenkomst uit een vaste tegemoetkoming van € 5.000-

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een starterspremie moet je voldoen aan de locatie- en aanvragergebonden voorwaarden.

Locatiegebonden voorwaarden

De starterspremie geldt enkel voor ondernemers die een zaak starten, gelegen binnen het focusgebied. De premie wordt nooit toegekend voor panden zonder vrij publiek toegankelijke commerciële ruimte.

Aanvragergebonden voorwaarden

De starterspremie geldt enkel voor detailhandel en horeca. De premie wordt nooit toegekend in het geval van de volgende vrije en intellectuele beroepen of kantoorfuncties:
architecten, notarissen, dokters, tandartsen, boekhouders, juristen, accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, verzekeringsmakelaars, landmeters, agenten en makelaars, private bureaus voor telecommunicatie, interim- en vastgoedkantoren of bank- en beleggingsproducten.

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Aanvraag

Om een starterspremie aan te vragen vul je het digitaal aanvraagformulier in. De aanvraag wordt vervolledigd met volgende bewijsstukken:

  • het ondertekende document waaruit blijkt dat de aanvrager huurder, eigenaar of vruchtgebruiker is van het betreffende pand;
  • een uittreksel uit het KBO.

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Contact

Dienst Economie
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Tel: +32 3 778 31 81
Mail: economie@sint-niklaas.be of centrummanagement@sint-niklaas.be

Indien je nog niet langskwam in het kader van een startersgesprek, kan het mogelijk zijn dat je hiervoor zal moeten langskomen.

 

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer