Herbestemmingspremie

Van plan om een (vroegere) detailhandelszaak een andere bestemming te geven? Dan heb je (mogelijks) recht op een herbestemmingspremie.

Inhoud

De herbestemmingspremie is onderdeel van de ‘kernversterkende premies’ van de stad. Met deze premies wil stad Sint-Niklaas het ondernemerschap in het focusgebied aanmoedigen om op die manier:

  • leegstand van commerciële gebouwen in het focusgebied terug te dringen,
  • belevingswaarde te optimaliseren,
  • de bedrijvige kern met een mix aan ondernemerschap realiseren en
  • het teveel aan winkelvloeroppervlakte buiten het focusgebied structureel in te perken.

De herbestemmingspremie wil houders van zakelijke rechten op het handelspand aanmoedigen hun pand buiten het focusgebied en de kernen van de deelgemeenten met handelsbestemming te herbestemmen naar kwalitatieve woon- of kantoorruimte (incl. vrije beroepen).

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Bedrag

De herbestemmingspremie bestaat voor de eigenaar van het pand uit een tussenkomst van 50% van de aanvaardbare kosten (excl. BTW). De herbestemmingspremie bedraagt max. € 2.500 (excl. BTW).

Enkel bouwkundige werken & nutsvoorzieningswerken komen in aanmerking voor de herbestemmingspremie. De herbestemmingspremie heeft enkel betrekking op investeringen verbonden met het pand. Eigen prestaties, erelonen en kosten van architecten of veiligheidscoördinatie of andere studiebureaus komen niet in aanmerking.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een starterspremie moet je voldoen aan de locatie- en aanvragergebonden voorwaarden.

Locatiegebonden voorwaarden

De herbestemmingspremie wordt enkel toegekend voor panden gelegen buiten het focusgebied en de kernen van de deelgemeenten.

Om in aanmerking te komen voor een herbestemmingspremie moet het pand waarop de premieaanvraag betrekking heeft aan volgende voorwaarden voldoen:

  • een bestemmingswijziging van handelspand naar woongelegenheid of kantoorruimte hebben doorgemaakt,
  • dusdanig als nieuwe woongelegenheid of kantoorruimte stedenbouwkundig vergund zijn,
  • in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften,
  • conform alle wettelijke verplichtingen zijn.

Aanvragergebonden voorwaarden

De premie kan enkel en alleen toegekend worden aan eigenaars of andere houders van zakelijke rechten op het oorspronkelijke handelspand, dat omgevormd wordt tot woon- of kantoorruimte.

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Aanvraag

Om een herbestemmingspremie aan te vragen vul je het digitaal aanvraagformulier in. De aanvraag wordt vervolledigd met volgende bewijsstukken:

  • aankoopakte of andere akte met betrekking tot het zakelijk recht,
  • nauwkeurige prijsraming en/of offertes (deze prijsraming / offertes worden gebruikt voor de berekening van de premie).

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Contact

Dienst Economie
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Tel: +32 3 778 31 80
Mail:
economie@sint-niklaas.be

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer