Duurzame renovatiepremie

Van plan om jouw zaak duurzaam te renoveren? Dan heb je misschien recht op een duurzame renovatiepremie.

Inhoud

De duurzame renovatiepremie is onderdeel van de ‘kernversterkende premies’ van de stad. Met deze premies wil stad Sint-Niklaas het ondernemerschap in het focusgebied aanmoedigen om op die manier:

 • leegstand van commerciële gebouwen in het focusgebied terug te dringen,
 • belevingswaarde te optimaliseren,
 • de bedrijvige kern met een mix aan ondernemerschap realiseren en
 • het teveel aan winkelvloeroppervlakte buiten het focusgebied structureel in te perken.

Met de duurzame renovatiepremie wil de stad klimaatbestendige en attractieve handelskernen bevorderen en de verblijfskwaliteit in het focusgebied verhogen. Deze premie moet eigenaars, huurders en ondernemers, met een complementair business model voor de stadskern, stimuleren om hun handelspanden op een duurzame en evenwichtige wijze te renoveren, met aandacht voor zowel de binnen- als de buitenkant van het pand.

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Bedrag

De duurzame renovatiepremie bestaat voor de uitbater (huurder of eigenaar van het pand) uit een tussenkomst van 50% van de aanvaardbare kosten (excl. BTW).

De uit te voeren renovatiewerken moeten minimaal € 2.500 (excl. BTW) bedragen. De duurzame renovatiepremie bedraagt:

 • tot max. € 10.000 (excl. BTW) voor ondernemers in het focusgebied,

 • tot max. € 5.000 (excl. BTW) voor ondernemers in de kernen van de deelgemeenten.

De duurzame renovatiepremie heeft enkel betrekking op investeringen verbonden met het pand. Eigen prestaties, erelonen en kosten van architecten of veiligheidscoördinatie of andere studiebureaus komen niet in aanmerking.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een duurzame renovatiepremie moet je voldoen aan de locatie- en aanvragergebonden voorwaarden.

Locatiegebonden voorwaarden

De duurzame renovatiepremie wordt enkel toegekend voor panden gelegen binnen het focusgebied in de stadskern en de kernen van de deelgemeenten.

De duurzame renovatiepremie wordt nooit toegekend voor panden zonder vrij publiek toegankelijke commerciële ruimte.

  Aanvragergebonden voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor een duurzame renovatiepremie moet de aanvrager één van volgende activiteiten uitoefenen als hoofdactiviteit zoals ingeschreven in de Kruispuntbank:

  • detailhandel,
  • horeca (eet- en drinkgelegenheden of verschaffen van accommodatie) of
  • dienstverlening.

  Voorwaarden subsidieerbare werken

  Volgende werken komen in aanmerking voor de duurzame renovatiepremie: gevelverfraaiing, vergroening, zuinig energieverbruik, geoptimaliseerde indeling, verweving met andere functies, bouwkundige werken en nutsvoorzieningen.

  Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover:

  • ze in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften,
  • de noodzakelijk vergunningen bekomen zijn,
  • ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van toepassing is,
  • werken van dezelfde aard voor hetzelfde pand afgelopen 5 jaar niet gesubsidieerd werden door dezelfde premie.

  Voorwaarden ‘verweving met andere functies’

  Het gelijkvloers van het pand waarvoor het premieonderdeel verweving met andere functies wordt aangevraagd, moet op de aanvraagdatum als ruimte voor handel, horeca of dienstverlening geregistreerd zijn bij het kadaster.

  De aanvrager heeft als doel om de bovenverdieping(en) van het pand waarop premieaanvraag betrekking heeft instap klaar te zetten voor een verweven functie. Deze subsidie wordt verleend indien de verweven functie effectief in gebruik is genomen, na bewijs van bijvoorbeeld verhuur van het bovenliggende appartement of inschrijving van een aparte vestigingsplaats van een nieuwe bovenliggende onderneming.

  Enkel bouwkundige werken & nutsvoorzieningswerken komen in aanmerking voor de premie verweving met andere functies. Verfraaiingswerken binnenin het pand komen niet in aanmerking.

  Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

  Aanvraag

  Om een duurzame renovatiepremie aan te vragen vul je het digitaal aanvraagformulier in. De aanvraag wordt vervolledigd met volgende bewijsstukken:

  • in geval van eigendom: aankoopakte of andere akte met betrekking tot het zakelijk recht,
  • in geval van huur: huurcontract
  • uittreksel KBO,
  • nauwkeurige prijsraming en/of offertes (deze prijsraming / offertes worden gebruikt voor de berekening van de premie),
  • overzicht openingsdagen en -uren.

  Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

  Contact

  Dienst Economie
  Grote Markt 1
  9100 Sint-Niklaas

  Tel: +32 3 778 31 80
  Mail:
  economie@sint-niklaas.be

  auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer