Preventie | Gezondheidsrisico's van lachgas

15 juli 2022
Economie
Helium ballon
Social media sharing

Lachgas en gevaren

Waarschijnlijk heb je wel al eens ergens lege metalen gaspatronen zien rondslingeren. Deze gaspatronen zijn gemakkelijk en relatief goedkoop te verkrijgen. Ze bevatten N20 (distikstofmonoxide), beter bekend als ‘lachgas’, een vluchtige stof die vroeger vooral gebruikt werd als narcosemiddel bij operaties. Vandaag wordt lachgas gebruikt in de voedingsindustrie voor slagroomspuiten, maar jammer genoeg ook als vluchtig snuifmiddel. Een ballon wordt via het gaspatroon of uit een gasfles gevuld met het lachgas, en vervolgens vanuit de ballon ingeademd. Het gas komt via de longen snel in het bloed en de hersenen terecht. Het inhaleren van lachgas veroorzaakt een euforische roes die slechts enkele minuten aanhoudt.

Vooral jonge pubers experimenteren met lachgas, tijdens het uitgaan of bij evenementen in open lucht.

Het gebruik van lachgas houdt altijd risico’s in

vooral bij zeer jonge gebruikers (-18), en zeker in combinatie met alcohol of andere drugs. De problemen ontstaan door zuurstofgebrek, en verdoving van de hersenen. Hoofdpijn, duizeligheid, flauwvallen, concentratiestoornissen, verwardheid, tintelingen en gevoelloosheid zijn de meest voorkomende klachten.

Indien de jongere het lachgas rechtstreeks van een gasfles of patroon inademt, kunnen de lippen, mond of longen bevriezen. Ook komen er dan schadelijke metaaldeeltjes in de longen terecht. Is de gebruiker verkouden, dan kan er grote druk op de trommelvliezen ontstaan, wat tot gehoorschade leidt. Langdurig of zwaar gebruik kan een tekort aan vitamine B12 veroorzaken wat kan leiden tot bloedarmoede, neurologische stoornissen en hersenschade. De roes leidt tot roekeloos gedrag, wat bijvoorbeeld tijdens het autorijden zeer gevaarlijk is.

In het Algemeen Politiereglement is sedert 1 januari 2019 een verbod opgenomen op het bezit of verhandelen van schadelijke middelen zoals lachgas indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als doel het bekomen van een roeseffect.

Sinds 5 maart 2021 is de verkoop van lachgaspatronen aan minderjarigen verboden (Wet van 24/01/1977 - Art 6§7).

En nu?

Een algemene preventiecampagne naar jongeren kan een averechts effect hebben. Daarom richten we ons naar de verkooppunten om de winkeliers te sensibiliseren over de gevaren van de verkoop van deze gaspatronen aan jongeren. Met volgende tips kunnen we samen het misbruik trachten te beperken:

  • Verkoop de gaspatronen aan of achter de kassa, waardoor de gebruiker het niet vrij kan nemen uit de winkelrekken.
  • Verkoop geen extra grote hoeveelheden in één keer.

Bekijk zeker ook volgende pagina i.v.m. verslaving en drugs:

Wil je graag een fysiek exemplaar van de brochure ontvangen? Dat kan! Vraag je brochure aan via sandra.anzalone@sint-niklaas.be

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer