Ondernemend | Ontdek de nieuwe kernversterkende premies

7 november 2022
Economie Detailhandel Horeca KMO Starten
Ontdek de nieuwe kernversterkende premies
Sinds 1 november is het kernversterkend premiereglement hervormd, met een hogere premie voor complementaire starters. Op die manier speelt de stad in op nieuwe tendensen én op de doelstellingen van het economisch kernversterkend beleidsplan.
Social media sharing

Het kernversterkend premiereglement is hervormd om het gewenste ondernemerschap nog sterker te steunen. Het stadsbestuur streeft naar een evenwichtige mix van winkels, horeca en publieksgerichte functies in de stadskern en wil de uitbreiding van het huidige aanbod stimuleren. Ook in de deelgemeenten gaat het stadsbestuur de handelskernen sterker maken.

Starterspremie

Voor een evenwichtige en aantrekkelijke mix in de stadskern is er complementariteit in het aanbod nodig. Dat wordt nu expliciet als doelstelling naar voor geschoven in het reglement. Schepen voor Lokale Economie Ine Somers: "Startende ondernemingen die passen binnen de gewenste ondernemers- en belevingsmix, zoals omschreven in het kernversterkend economisch beleidsplan, zullen sterker financieel worden ondersteund. Zo willen we ondernemers aanmoedigen een zaak te openen die aanvullend is aan het huidige aanbod en de hele handelskern versterkt." De starterspremie in de stadskern wordt opgetrokken van maximum 5.000 EUR naar maximum 15.000 EUR in het focusgebied van de stadskern, en van 0 EUR naar maximum 5.000 EUR in de kernen van de deelgemeenten.

Duurzame renovatiepremie

De renovatiepremie wordt een duurzame renovatiepremie die ondernemers stimuleert hun handelspanden op een duurzame en klimaatbestendige wijze te renoveren. De premie wordt uitgebreid en kan worden uitgereikt voor gevelverfraaiing, het inrichten van groengevels, groendaken en andere vormen van vergroening, zuinig energieverbruik, het optimaliseren van de indeling en de verwevenheid met andere functies, die gericht zijn op het invullen van de niet-commerciële ruimtes in de verdiepingen boven handelspanden.

Ontdek hier de vernieuwde kernversterkende premies

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer