Nette stad

Als handelaar of ondernemer is het aangenamer werken in een nette stad. Zo kan je je ten volle concentreren op jouw zaak. Hier vind je meer informatie over afvalophalingen en onderhoud in de stad. Heb je meldingen of klachten? Dan kan je hieronder ook het juiste meldpunt vinden.

Meldingen

Klantendienst

Wil je iets melden over afval en milieu (bv. zwerfvuil, sluikstorten, onderhoud van de straat) of ongedierte, of heb je een vraag of melding over de staat van het openbaar domein (bv. put in de weg, losse stenen in het voetpad, ontbrekend paaltje)? Je kan dit melden via de klantendienst van de stad, online of via 03 778 30 00.

Sluikstorten aan de glasbollen of ondergrondse containers? Maak rechtstreeks je melding bij MIWA.

 

Politie

Heb je iets verdachts gezien? Zie je gauwdieven of ben je slachtoffer van wisseltrucs? Heeft je zaak last van bedelaars of straatmuzikanten? Verwittig dan zo snel mogelijk de politie via 03 760 65 00. Als er camera's in de buurt zijn, geef bij melding dan zeker het nummer mee dat op de camera staat.

Afvalophalingen

Afvalintercommunale MIWA organiseert de afvalophaling in Sint-Niklaas. Bedrijfsafval van volgende aard wordt aan huis opgehaald:

 • Restafval
 • PMD
 • Papier en karton
 • GFT

Bekijk online wanneer MIWA in jouw straat het afval komt ophalen.

Alle andere types van bedrijfsafval vallen niet onder de bevoegdheid van MIWA en worden bijgevolg niet opgenomen in het diftartraject. In dit geval kan je als bedrijf kiezen voor een private inzamelaar of kan je kiezen voor een raamcontract bij een erkende inzamelaar. Meer info over deze raamovereenkomst vind je hier.

Wil je toch gebruik maken van een huisvuilcontainer? Dan kan je hier jouw diftarcontainer aanvragen en ben je ermee akkoord dat het halfjaarlijks aanslagbiljet gericht wordt aan een natuurlijk persoon (op domicilieadres).

Is je afval niet opgehaald of heb je een andere probleem? Maak een melding bij MIWA of neem telefonische contact op via het gratis nummer 0800 98 003.

Recyclageparken MIWA

Heb je een kmo of ben je een zelfstandig ondernemer, dan kan je met bepaalde afvalstoffen terecht in één van de recyclageparken in Sint-Niklaas.

 • Vlyminckshoek 12, Sint-Niklaas
 • Anthonis de Jonghestraat 20a, Nieuwkerken (kmo-zone Heihoek)

Het afval wordt gewogen op de weegbrug. Nadat je de afvalstoffen in de juiste containers hebt gedeponeerd, moet je onmiddellijk afrekenen en ontvangt een factuur. Het aangerekende tarief komt overeen met de reële verwerkingskost, behalve voor de afvalfracties waar een terugnameplicht voor geldt.

Ontdek de openingsuren, de werkwijze, de afvalfracties en -tarieven op de KMO-webpagina van MIWA.

Veegplan

Wij houden de straten en pleinen in onze stad rein volgens een vast schema: het veegplan. Elke straat wordt hierbij jaarlijks minimaal één keer tot maximaal vier keer per jaar onder handen genomen.

Tijdens zo'n veegbeurt wordt het onkruid verwijderd op een ecologische manier, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het zand wordt grondig opgeveegd, zodanig dat onkruidgroei minder kansen krijgt. Zwerfvuil wordt geruimd. Indien nodig ledigen we rioolkolken en verwijderen we bladerresten.

Een hele operatie dus! Voor straten waarvoor parkeerverbod noodzakelijk is om de veegbeurt te kunnen uitvoeren, leggen we op voorhand de data vast. Voor straten waarvoor geen parkeerverbod wordt opgelegd, werd geen vaste datum vastgesteld. Dit om de nodige flexibiliteit tijdens de uitvoering toe te laten.

Wijkonderhoud

Een belangrijke taak van de stad is ervoor zorgen dat je buurt er netjes bij ligt. In de loop van 2018-2019 krijgt elke wijk zijn eigen, vaste ploeg. Dit heeft het grote voordeel dat de arbeiders vertrouwd zijn met de wijk en de bewoners met de arbeiders. De stad werd ingedeeld in twaalf wijken, die elk een eigen wijkploeg krijgen. 

Charter propere stad

Een propere stad is aangenamer voor iedereen, zowel voor ondernemers als voor inwoners en de bezoekers. In 2017 werden een aantal afspraken gemaakt tussen stad en handelaars in verband met de netheid van de stadskern.

Inspanningen van de stad

Inspanningen van handelaars

 • Kar met grijper komt dagelijks langs.
 • Gluton-stofzuiger komt, afhankelijk van de straat, dagelijks of 5 van de 7 dagen per week langs.
 • Papierkorven worden 6 dagen op 7 geleegd.
 • Veegwagen komt 3 dagen op 7 langs.
 • Stoomwagen wordt indien nodig ingezet.
 • Waar nodig: voetpad voor de deur schoonmaken, met focus op de dagen dat de veegwagen niet langs komt.
 • Alle attributen 's avonds binnen nemen, zodat de veegwagen 's morgens langs kan rijden.
 • Vuilnis op gepaste momenten buiten zetten, namelijk vlak voor de ophaling.
 • Terraszone is geprivatiseerd openbaar domein en dient dus zelf schoon gemaakt te worden.
 • Elke zaak die eten of drank verhandelt, is bij politiereglement verplicht een vuilnisbak buiten te zetten. Belasting op inname openbaar domein moet in dit geval niet betaald worden. Plaatsing tegen de gevel en elke dag terug binnen nemen.
 • Terugkerende problemen melden.
auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer