Nutswerken

De nieuwe Grote Markt komt stilaan dichterbij. Ontdek hier specifieke informatie voor jou als ondernemer in de stadskern omtrent de nutswerken.

Fasering nutswerken

Op maandag 26 september starten de voorbereidende nutswerken aan de Grote Markt. De nutswerken zijn een eerste stap naar de vernieuwde Grote Markt.

Tijdens de werken wordt het projectgebied ingedeeld in verschillende zones. Elke zone wordt in een aparte fase aangepakt. Zo blijft de impact van de werken in tijd beperkt voor omwonenden.

Fasering

 • Fase 1: Zone Houtbriel
  Grote Markt tot Ankerstraat
  Maandag 26 september 2022 t.e.m. zondag 9 oktober 2022
 • Fase 2: Zone Kokkelbeekstraat
  Parklaan tot Kongostraat
  Maandag 10 oktober 2022 t.e.m. woensdag 26 oktober 2022
 • Fase 3: Zone Parklaan
  Grote Markt 37 tot stadspark
  Donderdag 3 oktober 2022 t.e.m. woensdag 7 december 2022
 • Fase 4: Zone Grote Markt zuid
  Hendrik Heymanplein tot Plezantstraat
  Maandag 9 januari 2023 tot vrijdag 17 februari 2023
  De timings van deze werken zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.
 • Fase 5: Zone Plezantstraat/Hofstraat
  Plezantstraat 135 tot Hofstraat 124
  Maandag 20 februari 2023 tot dinsdag 7 maart 2023
  De timings van deze werken zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.
 • Fase 6: Zone Grote Markt noord
  Hofstraat tot Stationsstraat
  Dinsdag 7 maart 2023 tot vrijdag 24 maart 2023
 • Fase 7: Zone Grote Markt oost
  Houtbriel tot Grote Markt 37

  Maandag 27 maart 2023 tot vrijdag 14 april 2023
Nutswerken Grote Markt | Volledige fasering

Fase 1 | Zone Houtbriel

Zone: Grote Markt tot Ankerstraat | Periode: Maandag 26 september 2022 t.e.m. zondag 9 oktober 2022

Bereikbaarheid

Er wordt een sleuf getrokken over de breedte van de straat. Hierdoor is de straat volledig afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van Houtbriel 33.

Te voet of met de fiets aan de hand kunnen jouw klanten nog steeds tot bij jou komen. Over de sleuf wordt een tijdelijke loopbrug geplaatst. Daarnaast blijft parkeren onder de Grote Markt tijdens de volledige duur van de nutswerken mogelijk.

Parking BNP Paribas Fortis

De parking van BNP Paribas Fortis blijft bereikbaar langs de Kalkstraat. Hiervoor verwijderen we tijdelijk de paaltjes tussen de Kalkstraat en Houtbriel en brengen we de nodige signalisatie aan.

Levering Houtbriel

Jouw horeca- of handelszaak kan nog steeds beleverd worden. Leveranciers kunnen het Sint-Nicolaasplein oprijden ter hoogte van de Sint-Nicolaaskerk, en links van de kerk het Sint-Nicolaasplein volgen om de Houtbriel te bereiken. Ook hiervoor verwijderen we tijdelijk de paaltjes.

Fase 1 Houtbriel | Bereikbaarheid

Terrassen

De nutswerken worden voornamelijk uitgevoerd op het voetpad. Ter hoogte van Grote Markt 55 t.e.m. Houtbriel 31 kruisen de nutswerken de terraszones van de aanliggende horecazaken. We vragen vriendelijk om deze terraszones tegen 26 september te ontruimen.

Parkeerverbod

Vanaf 19 september geldt er een parkeerverbod op de Houtbriel. In afwachting van de start van de werken op 26 september, worden hier tijdelijk lange buizen van 14m gestockeerd.

Fase 2 | Zone Kokkelbeekstraat

Zone: Parklaan tot Kongostraat | Periode: Maandag 10 oktober 2022 t.e.m. woensdag 26 oktober 2022

Bereikbaarheid

Op maandag 10 oktober start de aannemer van de nutsbedrijven met werken in de zone Kokkelbeekstraat. Hier wordt de straat in 3 delen aangepakt: fase 2A, 2B en 2C.

In fase 2C, vermoedelijk vanaf maandag 17 oktober, voor 7 werkdagen, werkt de aannemer tussen de Grote Markt/Parklaan en het kruispunt met de Monseigneur Stillemansstraat. Dit deel van de straat is dan niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. De handelszaken in het eerste deel van de Kokkelbeekstraat zijn bereikbaar via een doorsteek naar het Hendrik Heymanplein.

Fase 2 Kokkelbeekstraat | Fasering nutswerken

Fase 3 | Zone Parklaan

Zone: Grote Markt 37 tot stadspark | Periode: Donderdag 3 oktober 2022 t.e.m. woensdag 7 december 2022

Bereikbaarheid

Fase 3A: dwarsoversteek van de Parklaan | Periode: Donderdag 3 oktober 2022 t.e.m. woensdag 16 november 2022

De aannemer maakt een sleuf dwars over de Parklaan ter hoogte van de hoek van de Kokkelbeekstraat en het Hendrik Heymanplein. De doorgang naar de Grote Markt is afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

 • Bereikbaarheid voor mezelf en mijn personeel
  Lokale bereikbaarheid voor autoverkeer blijft mogelijk. Komende van de Parklaan kunnen auto's ter hoogte van de werfzone 180° draaien en terugrijden op de Parklaan. Ook de Kokkelbeekstraat en de Grote Peperstraat zijn bereikbaar vanaf de Parklaan. De drempels en straatboorden worden weggenomen, zodat auto's vanaf de Parklaan links de Kokkelbeekstraat kunnen indraaien.
 • Bereikbaarheid voor mijn klanten en leveranciers
  Autoverkeerd vanaf de E17/N16 wordt ter hoogte van het rondpunt aan het Sinbad langs de Prins Boudewijnlaan/Singel (R42) afgeleid. Via de Singel (R42) en de Hofstraat blijft de Grote Markt steeds langs het noorden bereikbaar. Het autoverkeer kan ook steeds rond de Grote Markt blijven rijden.
Fase 3B & 3C: Parklaan | Periode: Donderdag 17 november 2022 t.e.m. vrijdag 25 november 2022

Doorgaand verkeer blijft tijdens deze twee fases mogelijk. De hinder blijft beperkt omdat de sleuven in het voetpad gemaakt worden.

Fase 3D: verbinding H.Heymanplein en Grote Markt | Periode: Maandag 28 november 2022 t.e.m. woensdag 7 december 2022

De aannemer werkt aan de verbinding van het Hendrik Heymanplein met de Grote Markt. Gemotoriseerd verkeer is tijdens deze fase niet mogelijk van het Hendrik Heymanplein naar de Grote Markt en omgekeerd. Het Hendrik Heymanplein is bereikbaar via de Hovenierstraat. De Hovenierstraat blijft dubbele rijrichting tot het einde van de werken in fase 3.

Extra: verbinding Nieuwstraat en Hemalaerstraat | Periode: donderdag 8 december 2022 t.e.m. dinsdag 13 december 2022

Vooraleer de aannemer in januari verder werkt aan fase 4, worden nog enkele kleine doorsteken afgewerkt. Op donderdag 8 en vrijdag 9 december werkt de aannemer in het voetpad van de Grote Markt ter hoogte van de Nieuwstraat. Tijdens de uitvoering van de werken zal er geen doorgang zijn voor fiets- en voetgangersverkeer.

Op maandag 12 en dinsdag 13 december werkt de aannemer in de Onze-Lieve-Vrouwstraat ter hoogte van de Hemelaerstraat. Tijdens de werken is de straat afgesloten voor het verkeer. Om alle woningen bereikbaar te houden, zal de Hemelaerstraat tijdelijk de dubbele rijrichting krijgen.

Fase 3 Parklaan | Fasering nutswerken

Huisaansluiting

De huisaansluitingen op het nieuwe nutsnetwerk volgen later. Elke ondernemer zal daarvoor apart aangeschreven worden door de nutsmaatschappijen. Zij zullen zoveel als mogelijk rekening houden met de sluitingsdagen en -uren van jouw zaak. Zodat jouw klanten geen hinder ondervinden van deze werken tijdens jouw openingsuren.

Huisvuilophaling

Huisvuil dat opgehaald wordt via MIWA, mag je nog steeds blijven aanbieden volgens de planning. De aannemer verzamelt alles op een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is. Maak je gebruik van een privéfirma voor jouw ophaling? Dan volgen zij het beste dezelfde route als jouw andere leveranciers.

Fase 4 | Zone Grote Markt zuid

Zone: Hendrik Heymanplein tot Plezantstraat | Periode: Maandag 9 januari 2023 tot midden februari 2023

De timings van deze werken zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Bereikbaarheid

Fase 4A: Hoek H. Heymanplein tot Nieuwstraat | Periode: 2,5 weken

De aannemer werkt in deze fase in het voetpad. Omdat de werktuigen mogelijks tot op het fietspad komen, zal het fietsverkeer op de rijbaan terechtkomen. Daarom zal de Grote Markt ter hoogte van de werfzone een fietsstraat worden.

De aannemer zal ruimte laten tussen de werfzone en de gevelkant, zodat jouw handels- of horecazaak steeds bereikbaar blijft. Tijdens deze fase zal het niet mogelijk zijn om de laad en los zones tussen het H. Heymanplein en de Nieuwstraat te gebruiken. Volgende twee opties zijn mogelijk voor jouw leveranciers:

 • de laad en los zone gebruiken tussen de Nieuwstraat en het stadhuis,
 • de stelplaats van de bus gebruiken ter hoogte van De Graanmaat; gelieve hier zo dicht mogelijk bij het voetpad te parkeren, zodat de bussen nog steeds gebruik kunnen maken van de halte.
Fase 4B: Nieuwstraat tot het stadhuis | Periode: 1,5 weken

Ook in deze fase werkt de aannemer in het voetpad en komt het fietsverkeer op de rijbaan. Ter hoogte van de werfzone wordt een fietsstraat ingevoerd. De aannemer zal ruimte laten tussen de werfzone en de gevelkant, zodat jouw handels- of horecazaak steeds bereikbaar blijft.

Tijdens deze fase zal het niet mogelijk zijn om de laad en los zone tussen de Nieuwstraat en het stadhuis te gebruiken. Jouw leveranciers kunnen de laad en los zone tussen het H. Heymanplein en de Nieuwstraat gebruiken.

Fase 4C: Sint-Jozefstraat | Periode: 3 dagen

De Sint-Jozefstraat is gedurende deze periode afgesloten voor doorgaand verkeer. De parkeerplaatsen in deze straat zullen dan ook niet gebruikt kunnen worden door jouw klanten.

Fase 4D: Stadhuis tot het Onze-Lieve-Vrouwplein | Periode: 3 weken

Ook in deze fase werkt de aannemer in het voetpad en komt het fietsverkeer op de rijbaan. Ter hoogte van de werfzone wordt een fietsstraat ingevoerd. De aannemer zal ruimte laten tussen de werfzone en de gevelkant, zodat jouw handels- of horecazaak steeds bereikbaar blijft.

Fase 4 Grote Markt zuid | Fasering nutswerken

Huisaansluiting

De huisaansluitingen op het nieuwe nutsnetwerk volgen later. Elke ondernemer zal daarvoor apart aangeschreven worden door de nutsmaatschappijen. Zij zullen zoveel als mogelijk rekening houden met de sluitingsdagen en -uren van jouw zaak. Zodat jouw klanten geen hinder ondervinden van deze werken tijdens jouw openingsuren.

Huisvuilophaling

Huisvuil dat opgehaald wordt via MIWA, mag je nog steeds blijven aanbieden volgens de planning. De aannemer verzamelt alles op een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is. Maak je gebruik van een privéfirma voor jouw ophaling? Dan volgen zij het beste dezelfde route als jouw andere leveranciers.

Fase 5 | Zone Plezantstraat/Hofstraat

Zone: Plezantstraat 135 tot Hofstraat 124 | Periode: 20 februari tot 7 maart

De timings van deze werken zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Bereikbaarheid

Fase 5A: Onze-Lieve-Vrouwstraat 23 tot Plezantstraat 46 | maandag 20 februari t.e.m. woensdag 22 februari

In deze fase is er geen verkeer mogelijk in de Plezantstraat vanaf het kruispunt met de Westerlaan in de richting van het Onze-Lieve-Vrouwplein. Plaatselijk verkeer kan de Plezantstraat nog inrijden tot vlak aan de werfzone, maar moet steeds terugkeren. Verkeer van en naar de Grote Markt leiden we om via de Hofstraat. Verkeer in de Plezantstraat vanaf het Onze-Lieve-Vrouwplein in de richting van de Spoorweglaan blijft mogelijk.

Fase 5B: Plezantstraat 23 tot aan de hoek met de Hofstraat | woensdag 22 februari t.e.m. vrijdag 24 februari

De Plezantstraat is in deze fase onderbroken vanaf het Onze-Lieve-Vrouwplein richting de Spoorweglaan. Autoverkeer kan de Spoorweglaan bereiken via de Hofstraat. Er geldt een parkeerverbod, zodat plaatselijk verkeer kan blijven circuleren.

Fase 5C: Hoek Plezantstraat/Hofstraat tot Hofstraat 126 | vrijdag 24 februari t.e.m. maandag 27 februari

In deze fase werkt de aannemer in de Hofstraat, aan de pare kant van de straat. Verkeer blijft mogelijk van en naar het Onze-Lieve-Vrouwplein. Het autoverkeer en het busverkeer zal tijdens deze fase op één rijbaan terechtkomen.

Fase 5D: doorsteek Hofstraat | maandag 27 februari t.e.m. dinsdag 28 februari

De aannemer werkt aan de doorsteek van de Hofstraat. Verkeer blijft mogelijk van en naar het Onze-Lieve-Vrouwplein. Het autoverkeer en het busverkeer zal tijdens deze fase op één rijbaan terechtkomen en over de parkeerstrook rijden.

Fase 5E: Hofstraat 7 tot aan de Parkstraat | woensdag 1 maart t.e.m. dinsdag 7 maart

In deze laatste deelfase werkt de aannemer aan de onpare kant van de Hofstraat tot aan de Parkstraat. Auto- en busverkeer komen op één rijbaan samen en kunnen steeds de Hofstraat bereiken.

Fase 5 Plezantstraat-Hofstraat | Fasering nutswerken

Parkeren

Heeft u een garage in de werfzone, dan deze tijdelijk niet bereikbaar zijn wanneer de aannemer hier aan het werk is. Bewoners en huurders van een garage in de werfzone kunnen een tijdelijke vergunning bewonersparkeren aanvragen in een zone naar keuze. De vergunning is geldig gedurende heel fase 5. U kan een vergunning aanvragen in de parkeerwinkel, Hendrik Heymanplein 108. De parkeerwinkel is open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur, en op dinsdag tot 19 uur.

Huisaansluiting

De huisaansluitingen op het nieuwe nutsnetwerk volgen later. Elke ondernemer zal daarvoor apart aangeschreven worden door de nutsmaatschappijen. Zij zullen zoveel als mogelijk rekening houden met de sluitingsdagen en -uren van jouw zaak. Zodat jouw klanten geen hinder ondervinden van deze werken tijdens jouw openingsuren.

Huisvuilophaling

Huisvuil dat opgehaald wordt via MIWA, mag je nog steeds blijven aanbieden volgens de planning. De aannemer verzamelt alles op een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is. Maak je gebruik van een privéfirma voor jouw ophaling? Dan volgen zij het beste dezelfde route als jouw andere leveranciers.

Contact

Zijn de werken voor jouw deur bezig en zit je met een dringende vraag? Stel ze aan de minder hinder contactpersoon van de aannemer Ramazan Aktas via 0485 47 14 09 of planning@mnf-tech.com

Fase 6 | Zone Grote Markt noord

Zone: Hofstraat tot Stationsstraat | Periode: 7 maart tot 24 maart

Bereikbaarheid

Fase 6A: Parkstraat tot Collegestraat | dinsdag 7 maart t.e.m. maandag 13 maart

Fietsers komen tijdens deze fase mee op de rijbaan op de Grote Markt vanaf de Collegestraat en in de Parkstraat. Daarom zal de Parkstraat ter hoogte van de werken een fietsstraat worden. Gemotoriseerd verkeer mag er de fietsers niet inhalen.

Naar het einde van deze fase zal de Collegestraat een tweetal dagen moeilijker bereikbaar zijn voor autoverkeer. Plaatselijk autoverkeer kan de Collegestraat dan bereiken via de Hofstraat.

Fase 6B: Collegestraat tot Stationsstraat | maandag 13 maart t.e.m. vrijdag 24 maart

Ook tijdens deze fase komen fietsers mee op de rijbaan vanaf de kruising met de Stationsstraat tot aan de Collegestraat. Daarom wordt de Grote Markt ter hoogte van de werken een fietsstraat. Gemotoriseerd verkeer mag er de fietsers niet inhalen. De aannemer laat ruimte tussen de werfzone en de gevelkant, zodat de huizen, handels- en horecazaken voor voetgangers steeds bereikbaar blijven.

Wanneer de Collegestraat moeilijker bereikbaar is voor autoverkeer, kan plaatselijk verkeer de Collegestraat bereiken via de Hofstraat. Vanaf 21 maart kruist de sleuf van de aannemer de Stationsstraat. De Stationsstraat blijft bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Op woensdag 22 (en mogelijks op donderdag 23) maart zal het niet mogelijk zijn om de Stationsstraat in te rijden voor gemotoriseerd verkeer. Leveranciers worden omgeleid via Zamanstraat, Dr. Verdurmenstraat.

Fase 6 Grote Markt noord | Fasering nutswerken

Parkeren

Heeft u een garage in de werfzone, dan deze tijdelijk niet bereikbaar zijn wanneer de aannemer hier aan het werk is. Bewoners en huurders van een garage in de werfzone kunnen een tijdelijke vergunning bewonersparkeren aanvragen in een zone naar keuze. De vergunning is geldig gedurende heel fase 5. U kan een vergunning aanvragen in de parkeerwinkel, Hendrik Heymanplein 108. De parkeerwinkel is open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur, en op dinsdag tot 19 uur.

Huisaansluiting

De huisaansluitingen op het nieuwe nutsnetwerk volgen later. Elke ondernemer zal daarvoor apart aangeschreven worden door de nutsmaatschappijen. Zij zullen zoveel als mogelijk rekening houden met de sluitingsdagen en -uren van jouw zaak. Zodat jouw klanten geen hinder ondervinden van deze werken tijdens jouw openingsuren.

Huisvuilophaling

Huisvuil dat opgehaald wordt via MIWA, mag je nog steeds blijven aanbieden volgens de planning. De aannemer verzamelt alles op een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is. Maak je gebruik van een privéfirma voor jouw ophaling? Dan volgen zij het beste dezelfde route als jouw andere leveranciers.

Contact

Zijn de werken voor jouw deur bezig en zit je met een dringende vraag? Stel ze aan de minder hinder contactpersoon van de aannemer Ramazan Aktas via 0485 47 14 09 of planning@mnf-tech.com

Fase 7 | Zone Grote Markt oost

Zone: Houtbriel tot Grote Markt 37 | Periode: 27 maart tot 14 april

Bereikbaarheid

De aannemer werkt in deze fase aan de Grote Markt, vanaf de Houtbriel tot aan de Parklaan. Fietsers komen mee op de rijbaan op de Grote Markt vanaf de Parklaan tot aan de Houtbriel. Daarom wordt de Grote Markt ter hoogte van de werken een fietsstraat. Gemotoriseerd verkeer mag er de fietsers niet inhalen. De aannemer laat ruimte tussen de werfzone en de gevelkant, zodat de huizen, handels- en horecazaken voor voetgangers steeds bereikbaar blijven.

Wanneer de sleuf van de aannemer voor de Apostelstraat ligt, dan kunnen de leveranciers van de Apostelstraat de horecazaken bereiken via het Sint-Nicolaasplein (oprijden voor de Sint-Nicolaaskerk) en rechts afslaan. Wanneer de sleuf van de aannemer voor het Sint-Nicolaasplein (oprit voor Sint-Nicolaaskerk) ligt, dan blijft het plein bereikbaar voor leveringen via de Apostelstraat.

Parkeren

Heeft u een garage in de werfzone, dan deze tijdelijk niet bereikbaar zijn wanneer de aannemer hier aan het werk is. Bewoners en huurders van een garage in de werfzone kunnen een tijdelijke vergunning bewonersparkeren aanvragen in een zone naar keuze. De vergunning is geldig gedurende heel fase 5. U kan een vergunning aanvragen in de parkeerwinkel, Hendrik Heymanplein 108. De parkeerwinkel is open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur, en op dinsdag tot 19 uur.

Huisaansluiting

De huisaansluitingen op het nieuwe nutsnetwerk volgen later. Elke ondernemer zal daarvoor apart aangeschreven worden door de nutsmaatschappijen. Zij zullen zoveel als mogelijk rekening houden met de sluitingsdagen en -uren van jouw zaak. Zodat jouw klanten geen hinder ondervinden van deze werken tijdens jouw openingsuren.

Huisvuilophaling

Huisvuil dat opgehaald wordt via MIWA, mag je nog steeds blijven aanbieden volgens de planning. De aannemer verzamelt alles op een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is. Maak je gebruik van een privéfirma voor jouw ophaling? Dan volgen zij het beste dezelfde route als jouw andere leveranciers.

Contact

Zijn de werken voor jouw deur bezig en zit je met een dringende vraag? Stel ze aan de minder hinder contactpersoon van de aannemer Ramazan Aktas via 0485 47 14 09 of planning@mnf-tech.com

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer