Taxi's

Vanaf 1 januari 2020 kunnen taxibedrijven een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) aanvragen voor het uitbaten van een taxidienst. Met 1 vergunning kan uw bedrijf 4 diensten naar keuze aanbieden: straattaxi, stanplaatstaxi, ceremonieel vervoer en OV-taxi

Vanaf 01/01/2020 is er een nieuwe regeling van toepassing in verband met het individueel bezoldigd personenvervoer (straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer). Voor het uitbaten ervan heb je een vergunning nodig van de stad waar je deze dienst wilt uitbaten.

De vergunning moet binnen de 45 dagen na het volledig verklaren van de aanvraag uitgereikt of geweigerd worden. De gemeenten reiken de vergunning uit aan de exploitanten op hun grondgebied. De gemeenten reiken ook de machtigingen uit aan vergunde exploitanten voor het uitbaten van een standplaatstaxi. De vergunning is voor 5 jaar geldig.

De vergunningen kunnen digitaal aangevraagd worden in de Centaurus2020-databank of schriftelijk via het onderstaande aanvraagformulier (IBPV).

 

Aanvraagformulier IBPV

Straattaxi

 •  De vergunning is niet beperkt tot exploitatie in (of vanuit) de gemeente waar zij aangevraagd werd.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. U moet zelf uw tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele app.
 • Met een straattaxi mag u niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s of van het luchthavendomein Brussel-Nationaal (Zaventem) komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.

Standplaatstaxi

 • Als u een standplaatstaxi wil uitbaten, vraagt u, naast uw vergunning, een aparte machtiging aan bij de gemeente waar de standplaatsen liggen van waaruit u de taxidienst wil exploiteren.
 • De tarieven voor standplaatstaxi’s worden vastgelegd door de gemeente.
 • Standplaatstaxi’s maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
 • De gemeente kan een boven- of ondergrens bepalen voor het aantal taxi’s op de standplaatsen binnen haar grondgebied.
 • Standplaatstaxi’s mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken.

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stelt u bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale. De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s worden bepaald binnen de vervoerregio.
 1. Voorwaarden voor de voertuigen:
  • Elk voertuig is zo uitgerust dat het maximaal 9 personen tegelijk kan vervoeren, bestuurder inbegrepen.
  • Elk voertuig is schoon, veilig en gekeurd.
  • Uw voertuig voldoet aan de groene normen die worden vooropgesteld. Die evolutie verloopt geleidelijk: hou rekening met de deadlines van 2020, 2025 en 2030.
   • Een voertuig met 4+1 zitplaatsen, moet voldoen aan ecoscore 71 (vanaf 74 verlaagde retributie)

   • Een voertuig met 5+1 of 6+1 zitplaatsen moet voldoen aan ecoscore 66 (monovolume) (vanaf 71 verlaagde retributie)

   • Een minibus met meer dan 5 zitplaatsen moet voldoen aan ecoscore 56 (vanaf 61 verlaagde retributie)

   • De normen gelden niet voor voertuigen die voor 2020 als taxi of VVB vergund waren

   • De normen zijn slechts gedeeltelijk van toepassing op voertuigen die uitsluitend voor ceremonieel vervoer worden vergund.

   • De emissienormen zijn niet van toepassing voor minibussen die ingericht zijn voor aangepast vervoer.

Emissienormen

Als u een standplaatstaxi wil uitbaten, vraagt u, naast uw vergunning, een aparte machtiging aan bij de gemeente waar de standplaatsen liggen van waaruit u de taxidienst wil exploiteren. Een machtiging kan u aanvragen op de Centaurus2020-databank.

U kan onderaan het stedelijke reglement raadplegen.

 

 

Stedelijk reglement stad Sint-Niklaas

Wat

Elke taxichauffeur heeft een geldige bestuurderspas nodig. De bestuurderspassen zijn steeds geldig voor het hele grondgebied van het Vlaamse Gewest. De gemeenten reiken die uit aan de bestuurders die op hun grondgebied gedomicilieerd zijn. Dit doen ze binnen de 20 dagen nadat de aanvraag volledig werd verklaard. De bestuurderspassen zijn verplicht voor alle bestuurders sinds 1 juli 2020. Ze blijven 5 jaar geldig, mits jaarlijks een nieuw uittreksel uit het strafregister (model 596.1-28) wordt bezorgd aan de dienst die de bestuurderspas afleverde.

Hoe aanvragen

De bestuurderspassen zijn pas verplicht voor bestuurders vanaf 1 juli 2020. Vraag je pas online aan in de  Centaurus2020-databank of je kan onderstaande formulier ingevuld opsturen naar economie@sint-niklaas.be.

Voor een bestuurderspas zijn volgende zaken nodig:

 • Kopie identiteitskaart;
 • Kopie rijbewijs met geldige medische keuring, je kan hieronder een lijst terug vinden waar je terecht kunt voor een medische keuring ( u beschikt reeds 2 jaar over een rijbewijs);
 • Bewijs taalkennis Nederlands niveau B1, of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen. De vereiste talenkennis wordt bewezen met een diploma of attest van gevolgd Nederlandstalig onderwijs of beroepsopleiding, of attest niveau B1. Of attest niveau A2, MET erewoordverklaring(Word bestand) dat u binnen de 2 jaar niveau B1 zal behalen. Ook Nederlandstaligen moeten dus een document toevoegen bij hun aanvraag;
 • Uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden;
 • Adreswijzigingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden.

 

Hier kan u terecht voor de medische keuring

Aanvraagformulier bestuurderspas

De vergunning wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van 250 of 350 euro per vergund voertuig (exclusief eventuele zegelkosten).

Bij afhaling van de bestuurderspas betaalt u een retributie van 20 euro.

 

Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer

Heeft u nog een vraag? Hier kan je terecht voor een overzicht van veel gestelde vragen.

U kan ook steeds mailen naar economie@sint-niklaas.be

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer