Omgevingsvergunning (oude pagina)

Wil je bouwen of verbouwen, de bestemming van een stuk grond wijzigen, of een activiteit uitvoeren die hinderlijk kan zijn voor de omgeving? Dan heb je in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Een omgevingsvergunning aanvragen kan via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Ook de beslissing verloopt digitaal. 

Voor meer uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning kan je terecht op de stedelijke website:

Voor de dossiersamenstelling kan je terecht bij het Vlaamse omgevingsloket:

Met inhoudelijke vragen kan je ook altijd terecht bij de dienst vergunnen stedenbouw en milieu via vergunnen@sint-niklaas.be of 03 778 32 10.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer