Omgevingsvergunning

Indien je wil starten met een zaak is het belangrijk dat je beschikt over de juiste omgevingsvergunning.

In het kort

Een omgevingsvergunning bundelt verschillende elementen in één vergunning.
 
Wil je bouwen of verbouwen, de bestemming van een pand of stuk grond wijzigen, of een activiteit uitvoeren die hinderlijk kan zijn voor de omgeving? Dan heb je in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.
Vanuit het oogpunt van een ondernemer zijn bv. de bestemming van een pand (welke functie je mag uitoefenen: bepaald type horeca, detailhandel, andere) en publiciteit (aanbrengen van reclamepanelen aan de gevel) twee veelvoorkomende elementen die aangevraagd moeten worden via een omgevingsvergunning.
 
Het is dus heel belangrijk dat je je steeds voldoende informeert:
- Mag je jouw activiteit hier uitoefenen, heeft het pand de correcte bestemming?
- Mag ik deze publiciteit aanbrengen of heb ik een vergunning nodig? 
Informeer tijdig en voorkom verrassingen!
 
 

  Diverse elementen

  Omgevingsvergunningen kunnen betrekking hebben op:
  • Stedenbouwkundige handelingen
   • Bestemmingswijziging
   • Interne verbouwingen met invloed op stabiliteit
   • Uitbreiding van het pand
   • Wijzigingen aan de voorgevel
   • Publiciteit
   • Aanleggen van bepaalde verhardingen (bv. bijkomende parkeerplaatsen).

             ---  In bepaalde gevallen is de medewerking van een architect vereist.

  • Milieubepalingen
   • Meldingen VLAREM klasse 3
   • Vergunningen VLAREM klasse 1 of 2
  • Kleinhandel
  • Vegetatiewijzigingen

  Je kan bovendien verschillende aanvragen voor een bepaald perceel bundelen in één omgevingsaanvraag. Je mag dus bijvoorbeeld een bestemmingswijziging, uitbreiding en gevelreclame samen in één aanvraag indienen. Dit bespaart kostbare tijd. Probeer daarom steeds zo volledig mogelijk te zijn bij het indienen van een aanvraag.

  Omgevingsloket

  Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd via www.omgevingsloketvlaanderen.be
  Opgelet, een aanvraag tot omgevingsvergunning kan tot vier maand in beslag nemen en is geen garantie op een vergunning.

  Twijfel je of je een vergunning moet aanvragen of heb je graag meer informatie? Contacteer dan de afdeling vergunnen en toezicht van de stad Sint-Niklaas via vergunningen@sint-niklaas.be of via 03 778 32 10. Wens je meteen een afspraak in te plannen, kan je doen via afspraken.sint-niklaas.be.

   TIP

   Voor het aanvragen van een bestemmingswijziging heb je volgende documenten nodig:

    • Inplantingsplan met aanduiding van het perceel
    • Grondplannen van de bestaande toestand en nieuwe toestand (op schaal, met afmetingen en met vermelding van de functie per ruimte
    • Ingevuld inlichtingenformulier Hulpverleningszone Waasland (te vinden via www.hvzwaasland.be/omgevingsloket)
    • Motivatienota (wat, hoe, waarom, etc.)
    • Minstens 3 kleurenfoto’s van het pand
    • Gegevens van publiciteit (plannen, afmetingen, bedrukking, eventuele lichtsterkte)
    • Eventueel plannen van de gevel indien die gewijzigd wordt (bv. gevelisolatie, raamopeningen wijzigen)

    

   Meer info en uitleg over de documenten vind je via onderstaande linken terug:

   auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer