Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018 geldt de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning combineert de voormalige stedenbouwkundige vergunning, de socio-economische vergunning en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning hangt vast aan het pand, niet aan de uitbating. Wil je een detailhandelszaak oprichten met een winkelvloeroppervlakte van meer dan 400m²? Wil je (gevel)reclameborden installeren? Wil je de stedenbouwkundige bestemming van een pand wijzigen? Dan moet je een omgevingsvergunning indienen bij het omgevingsloket.

Een omgevingsvergunning is voor heel wat stedenbouwkundige handelingen vereist (Artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), ook voor handelingen die betrekking hebben op het opstarten van een detailhandelszaak, bijvoorbeeld:

  • Het afbreken, herbouwen of verbouwen van een bestaand pand.
  • Het wijzigen van de bestemming van bepaalde panden.
  • Het opstarten van een detailhandelszaak met een winkelvloeroppervlakte > 400m².
  • Het plaatsen van publiciteitsborden.
  • Het aanleggen van een opslagruimte voor schroot of gebruikte voertuigen.

Op de website van de Vlaamse Overheid vind je een opsomming van de werken die vrijgesteld zijn van vergunningsplicht. 

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet je indienen via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Aanvragen kunnen enkel in bepaalde gevallen nog op papier worden ingediend. Voor aanvragen op papier moet je een extra dossiertaks van 150 EUR betalen. We raden je dan ook aan om de aanvraag via het omgevingsloket in te dienen, om een extra dossiertaks van 150 euro te vermijden.

Een aantal van vergunning vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen zoals bijvoorbeeld stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, voorschriften van verkavelingsvergunningen, andere van toepassing zijnde regelgeving: burgerlijk wetboek, monumenten en landschappen, enz. Vraag dus steeds na bij de dienst stedenbouw of er voor uw perceel specifieke voorschriften gelden.

De stad Sint-Niklaas heeft een strengere regelgeving ingevoerd voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de functie ('het feitelijk gebruik') van een onroerend goed via de stedenbouwkundige verordening betreffende vergunningsplichtige functiewijzigingen: het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de functie van een bebouwd onroerend goed om er een café, een drankgelegenheid, een restaurant, een snackbar, een frituur, of elke andere zaak waar de mogelijkheid bestaat om ter plaatse te verbruiken, eten of drinken, een feestzaal, een nachtclub, een dancing, een lunapark, een seksshop, een zaal voor erotische shows, een privé-club, een videotheek, een nachtwinkel, een telefoonwinkel of een wassalon in onder te brengen, of een wijziging tussen deze categorieën onderling, is, ongeacht de complementariteit met een andere functie, ongeacht de ligging en ongeacht de oppervlakte, onderworpen aan het bekomen van een omgevingsvergunning.

Meer informatie over de dossiersamenstelling vind je op www.omgevingsloket.be. Met inhoudelijke vragen kan je ook altijd terecht aan de balie bouwen en milieu, op de tweede verdieping van het stadhuis, of via tel. 03 778 32 10.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer