Nacht- en belwinkel

Als je een nachtwinkel of belwinkel wil uitbaten, heb je een vestigingsvergunning nodig.

De beschrijving van “belwinkel” of "nachtwinkel" staat in de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

Voor bel- en nachtwinkels is een vestigingsvergunning en een uitbatingsvergunning nodig. Er gelden ook specifieke belastingstarieven.

 

Hoe aanvragen?

Indien je een nachtwinkel of belwinkel wil opstarten, dan vul je het aanvraagformulier in dat je in de bijlage vind en bezorg je het formulier aan team vergunnen, stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, vergunnen@sint-niklaas.be

De vestiging van bel- en nachtwinkels is strikt gereglementeerd volgens de bepalingen van het politiereglement op bel- en nachtwinkels van de stad Sint-Niklaas van 21 december 2012. Voor de volledigheid vind je hier ook het ganse stedelijk belastingreglement van 19 december 2013.

De gebiedsnormen waar het pand aan moet voldoen, zijn volgende:

* het pand moet gelegen zijn binnen de grenzen van het kernwinkelgebied van stad Sint-Niklaas of in één van de afgebakende dorpskernen (Belseledorp, Sinaai, Puivelde of Nieuwkerken

* Het pand moet voldoen aan volgende bijkomende voorwaarden:

  • in dezelfde straat en binnen een straal van 400 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, is geen andere bel- of nachtwinkel gevestigd;
  • binnen een straal van 50 meter gemeten vanaf de toegangsdeur is er een openbare parkeergelegenheid;
  • de bel- of nachtwinkel bevindt zich niet in of naast een gebouw met een voortuin;
  • de bel- of nachtwinkel is gesitueerd op de gelijkvloerse verdieping.

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bel- of nachtwinkel wil uitbaten, moet beschikken over een uitbatingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.  Enkel als het pand voldoet aan de gebiedsnormen en in voorkomend geval een bestemmingswijziging is goedgekeurd, kan een uitbatingsvergunning worden verleend op basis van het resultaat van volgende onderzoeken:

  • Brandveiligheidsonderzoek
  • Stedenbouwkundig onderzoek
  • Een onderzoek naar het ontbreken van bezwarende elementen inzake de openbare orde, veiligheid, rust en gezondhei

  • Een financieel onderzoek

De uitbatingsvergunning wordt geleverd op naam van de aanvrager (natuurlijke of rechtspersoon) en is niet overdraagbaar. De uitbatingsvergunning is jaarlijks verlengbaar.

Sinds 1 mei 2019 gelden volgende belastingtarieven voor bel- en nachtwinkels:

  • Openingsbelasting : 4.425 EUR forfaitair
  • Belasting op de afgifte van de jaarlijkse uitbatingsvergunning: 1.475 EUR per jaar

Via deze link kan u het belastingreglement op nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, shishabars en massagesalons terugvinden

U zal automatisch de belastingaanslag ontvangen in uw brievenbus.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer