Nacht- en belwinkel

Wil je een nacht- of belwinkel uitbaten? Dan moet je een uitbatings- en vestigingsvergunning van de stad Sint-Niklaas kunnen voorleggen.

Inhoud

Voor het uitbaten / openen van een nacht- of belwinkel moet je beschikken over een uitbatings- en vestigingsvergunning. Indien je op meerdere locaties een nacht- of belwinkel uitbaat / opent, is een vergunning per locatie vereist.

Deze vergunningen zijn persoons- en plaatsgebonden en kunnen niet worden overgedragen.

De beschrijving van nacht- en belwinkel staat in de wet van 10 november 2006 (Art.2 8° en Art.2 9°) betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

Nachtwinkel

Een nachtwinkel is een handelszaak die:

 • de netto verkoopoppervlakte van 150 m² niet overstijgt;
 • geen andere activiteit uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
 • de vermelding "nachtwinkel" duidelijk en permanent uithangt.

De sluitingsuren van nachtwinkels liggen tussen 7 uur en 18 uur.

Belwinkel

Een privaat bureau voor telecommunicatie (‘phoneshop’) wordt gedefinieerd als een publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.

De sluitingsuren van belwinkels liggen tussen 20 uur en 5 uur.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een uitbatings- en vestigingsvergunning moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Uitbatingsvergunning

Je kan pas een uitbatingsvergunning bekomen als voldaan is aan volgende administratieve onderzoeken:

 • brandveiligheidsonderzoek;
 • financieel onderzoek;
 • stedenbouwkundig onderzoek;
 • moraliteitsonderzoek;
 • onderzoek naar vestingsformaliteiten
  (het ontbreken van bezwarende elementen inzake de openbare orde, veiligheid, rust en gezondheid).

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen.

De uitbatingsvergunning is persoonsgebonden.

Vestigingsvergunning

Je kan pas een vestigingsvergunning bekomen als het pand voldoet aan de volgende gebiedsnormen:

 • het pand moet gelegen zijn binnen de grenzen van het kernwinkelgebied van stad Sint-Niklaas of in één van de afgebakende dorpskernen (Belsele, Sinaai, Nieuwkerken of Puivelde);
 • het pand moet voldoen aan volgende voorwaarden:
  • in dezelfde straat en binnen een straal van 400 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, is geen andere bel- of nachtwinkel gevestigd;
  • binnen een straal van 50 meter gemeten vanaf de toegangsdeur is er een openbare parkeergelegenheid;
  • de bel- of nachtwinkel bevindt zich niet in of naast een gebouw met een voortuin;
  • de bel- of nachtwinkel is gesitueerd op de gelijkvloerse verdieping.

De vestigingsvergunning is plaatsgebonden.

Tarief

De aanvraag is gratis. Voor de uitbatings- en vestigingsvergunning gelden volgende belastingtarieven voor bel- en nachtwinkels:

 • openingsbelasting: € 5.500- forfait;
 • belasting op de afgifte van de jaarlijkse uitbatingsvergunning: € 1.650- per jaar.

De vestiging van nacht- en belwinkels is strikt gereglementeerd volgens de bepalingen van het politiereglement op nacht- en belwinkels van de stad Sint-Niklaas.

Aanvragen

Om een uitbatings- en vestigingsvergunning te bekomen, vervolledig je het aanvraagformulier (onderaan deze pagina) en bezorg je dit aan vergunnen@sint-niklaas.be. De aanvraag wordt vervolledigd met:

 • een plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte van de handelszaak en de rookkamer;
 • een kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing;
 • een kopie van de beroepskaart als de uitbater(s) niet over de Belgische nationaliteit beschik(t)(ken);
 • een kopie van de eigendomsakte of de geregistreerde handelshuurovereenkomst;
 • een moraliteitsattest van de verantwoordelijke en de feitelijke uitbaters;
  Uittreksel strafregister aanvragen
 • een kopie van het verslag van het brandveiligheidsonderzoek en het hygiëneverslag, dit dien je aan te vragen bij de brandweer hulpverleningszone Waasland;
 • een kopie van de statuten van de zaak (indien het gaat om een rechtspersoon).

Interessant voor jou

Handelaarsvergunning alcohol

Wil je alcoholische dranken te verkopen in het kader van take-away activiteiten of algemene detailhandel? Dan heb je hiervoor een handelaarsvergunning alcohol nodig. Neem een kijkje op de volgende pagina:

Contact

Afdeling Vergunnen en Toezicht
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Tel: +32 3 778 32 10
Mail: vergunnen@sint-niklaas.be

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer