Machtiging standplaatstaxi

Wil je gebruik maken van taxistandplaatsen in Sint-Niklaas? Dan heb je een machtiging standplaatstaxi nodig.

Inhoud

Om in stad Sint-Niklaas de taxistandplaatsen op de openbare weg of op een publiek toegankelijke privéparking (= zonder slagbomen) te mogen gebruiken, moet je een aanvraag indienen bij de stad.

De machtiging standplaatstaxi is persoonlijk en onoverdraagbaar. Ze geldt voor het gebruik van alle taxistandplaatsen in de gemeente.

De machtiging dient aangevraagd te worden per gemeente waar men een taxistandplaats wil gebruiken en per voertuig waarvoor men een machtiging wenst.

 

Voorwaarden

Om een machtiging voor standplaatstaxi te verkrijgen, moet je beschikken over een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (nieuwe vergunning vanaf 01/01/2020).

De machtiging wordt slechts afgegeven als de aanvrager hetzij al een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer heeft, hetzij deze vergunning samen met de machtigingsaanvraag aanvraagt.

 • De stad Sint-Niklaas kan een boven- of ondergrens bepalen voor het aantal taxi’s op de standplaatsen binnen haar grondgebied.
 • De tarieven voor standplaatstaxi’s worden vastgelegd door de gemeente. Deze moeten duidelijk zichtbaar zijn voor de klant.
 • Een standplaatstaxi is verplicht om een taxilicht en de taximeter te gebruiken.
 • Een standplaatstaxi kan op zijn terugrit ook klanten meenemen met handopsteken, zoals de straattaxi. Hierbij gelden de eigen tarieven volgens de gele tarievenkaart.
 • Wie over een machtiging beschikt is niet langer verplicht om in de gemeente waarvoor de machtiging geldt de perimeter van 200 meter loopafstand rondom standplaatsen te respecteren. Deze standplaatsen zijn immers bestemd voor standplaatstaxi’s met een machtiging van de betrokken gemeente.

Tarief

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belastings- of retributiereglement.

Wetgeving

Aanvraag

Om een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer te bekomen log je in op de Centaurus2020-databank en vul je het digitaal aanvraagformulier in. De aanvraag wordt vervolledigd met volgende documenten:

 • kopie van de identiteitskaart;
 • vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (of gelijktijdige aanvraag);
 • uittreksel uit het strafregister conform artikel model 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden;
 • attest kennis Nederlands van niveau B1 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer;
 • attest dat bewijst dat de exploitant in orde is met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ);
 • attest dat bewijst dat de exploitant in orde is met fiscale lasten (attest FOD Financiën);
 • bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leaseovereenkomst, …);
 • kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming, het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs).

Uittreksel strafregister aanvragen

De machtiging dient afgehaald te worden binnen de drie maanden vanaf de datum van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Na deze termijn vervalt de machtiging.

Interessant voor jou

Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Baat je een taxidienst uit? Dan heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig. Lees zeker alle info op volgende pagina:

 

Bestuurderspas taxibestuurders

Ben je een taxichauffeur in het Vlaams gewest? Ongeacht jouw statuut (werknemer of zelfstandige), moet je in het bezit zijn van een bestuurderspas voor taxibestuurders. Bekijk zeker volgende pagina:

Contact

Dienst Vergunningen
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Mail: taxi@sint-niklaas.be

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer