Machtiging ambulante activiteit op tijdelijk vaste wijze

Heb je een kraam, foodtruck, … en wil je wekelijks (tijdelijk) op een bepaalde plaats (vaste wijze) je activiteit uitoefenen? Dan heb je een machtiging nodig van de stad Sint-Niklaas.

Inhoud

Ambulante activiteit op tijdelijk vaste wijze wil zeggen dat de beoefenaar zich gedurende de uitoefening van een activiteit niet met zijn aanbod verplaatst.

Bv. een kippenkraam dat één dag per week (tijdelijk) op dezelfde plaats staat (vaste wijze).

Openbaar en privaat domein

Voor alle ambulante activiteiten die doorgaan op een tijdelijk vaste wijze op openbaar of privaat domein, is toelating van de stad Sint-Niklaas vereist.

Uitbating van een kraam op openbaar domein is mogelijk op de openbare weg of op plaatsen die hiermee gelijkgesteld zijn (parkingplaatsen gelegen op de openbare weg, stationshallen, …).

Bij de uitbating van een kraam op privé domein is er sprake van een ambulante activiteit indien:

 • er op dit adres geen vestigingseenheid staat geregistreerd in de KBO;
 • het om een kraam gaat die grenst aan de openbare weg of die geplaatst wordt op een commerciële parking.

Staat er een vestigingseenheid op het privé adres in het KBO vermeld of grenst de locatie van het kraam niet aan de openbare weg, dan is er sprake van een geregistreerd verkooppunt en geen ambulante activiteit.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (de zogenaamde leurkaart). Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie. 
 • Als u voeding wil verkopen, moet u beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). 
 • Als u gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent.
 • Als u gegiste en/of sterke dranken wil verkopen, geen consumptie ter plaatse, is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet u aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Bekijk het reglement voor ambulante handel op het openbaar domein. Het stuk over ambulante handel op tijdelijk vaste wijze volgt na het deel van markten.

Tarief

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de tijdelijke privatisering van het openbaar domein is € 18- per ingenomen vierkante meter voor een semester.

Aanvraag

Om een machtiging ambulante activiteit op tijdelijk vaste wijze te bekomen vervolledig je het digitaal aanvraagformulier. De aanvraag wordt vervolledigd met volgende documenten:

 • een inplantingsplan van het kraam op de gewenste locatie;
 • indien privaat domein: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de locatie;
 • een kopie van de identiteitskaart van de uitbater;
 • een kopie van de machtiging ambulante handel (leurkaart).

Dien deze aanvraag in minimum 6 weken voor de uitoefening van ambulante activiteit op tijdelijk vaste wijze. Pas als je beschikt over deze machtiging mag je de ambulante activiteit op tijdelijk vaste wijze uitoefenen.

Stad Sint-Niklaas heeft geen vooraf vastgelegde plaatsen voor het uitoefenen van individuele ambulante activiteiten. Wie een ambulante activiteit wil uitvoeren, dient zelf een aanvraag te doen met een voorstel  van locatie, tijdstip, producten en diensten die worden aangeboden. De aanvragen worden vervolgens individueel beoordeeld.

Interessant voor jou

Machtiging ambulante activiteit (leurkaart)

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je beschikken over een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’, de zogenaamde leurkaart. Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket. Ontdek er op de volgende pagina meer over:

 

Drankvergunning reizende drankgelegenheid

Wil je alcoholische dranken schenken bij je reizende drankgelegenheid? Dan moet je een drankvergunning van de stad Sint-Niklaas kunnen voorleggen. Bekijk zeker volgende pagina:

 

Handelaarsvergunning alcohol

Wil je alcoholische dranken verkopen in het kader van take-away activiteiten of algemene detailhandel? Dan heb je hiervoor een handelaarsvergunning alcohol nodig. Neem een kijkje op de volgende pagina:

Contact

Dienst Economie
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Tel: +32 3 778 31 80
Mail: economie@sint-niklaas.be

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer