Machtiging ambulante activiteit op tijdelijk vaste wijze

Wil je wekelijks op een bepaalde plaats je kraam opstellen en aan klanten verkopen, dan heb je een machtiging nodig van de stad.

Ambulante activiteit op tijdelijk vaste wijze

Ambulante activiteit op tijdelijk vaste wijze wil zeggen dat de beoefenaar zich gedurende de uitoefening van een activiteit niet met zijn aanbod verplaatst.

Bv. een kippenkraam dat één dag per week (tijdelijk) op dezelfde plaats staat (vaste wijze).

Openbaar domein - privaat domein

Ambulante activiteit op tijdelijk vaste wijze kan zowel op openbaar domein, als op privaat domein.

  • Op openbaar domein kan dit op de openbare weg, of op plaatsen hiermee gelijkgesteld (parkingplaatsen gelegen op de openbare weg, stationshallen…).
  • Op privaat domein kan dit op plaatsen grenzend aan de openbare weg of op commerciële parkingplaatsen.

Voor alle ambulante activiteiten die doorgaan op een tijdelijke vaste plaats op het openbaar domein of op privé domein, is toelating van de stad vereist: een machtiging ambulante activiteit. Op privé domein is daarnaast ook nog toelating van de eigenaar of beheerder van het domein vereist.

Toelating

Voor alle ambulante activiteiten die doorgaan op een tijdelijke vaste plaats op het openbaar domein of op privé domein, is toelating van de stad vereist: een machtiging ambulante activiteit. Op privé domein is daarnaast ook nog toelating van de eigenaar of beheerder van het domein vereist.

Om een toelating van de stad te krijgen voor het uitoefenen van ambulante activiteiten, moet je onderstaand aanvraagformulier ingevuld en met de nodige documenten bezorgen aan de dienst economie via mail economie@sint-niklaas.be

Jouw aanvraag moet minimum 6 weken op voorhand ingediend zijn.

Stad Sint-Niklaas heeft geen vooraf vastgelegde plaatsen voor het uitoefenen van individuele ambulante activiteiten. Wie een ambulante activiteit wil uitvoeren, dient zelf een aanvraag te doen met een voorstel  van locatie, tijdstip, producten en diensten die worden aangeboden. De aanvragen worden vervolgens individueel beoordeeld.

Aanvraagformulier machtiging ambulante activiteit

Bekijk hier het gemeentelijk reglement voor ambulante handel op het openbaar domein.
Het stuk over ambulante handel op tijdelijk vaste wijze volgt na het deel van markten.

Gemeentelijk reglement ambulante handel op het openbaar domein

Indien je een ambulante activiteit uitoefent op openbaar domein, zal je belast worden op de tijdelijk privatisering ervan. Het tarief is vastgelegd in een gemeentelijk besluit en wordt vijfjaarlijks herzien.

Per semester bedraagt €18,00/m² voor mobiele verkoopsruimten met bestendige toelating.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer