Handelaarsvergunning alcohol

Indien je alcoholische dranken verkoopt, moet je beschikken over een handelaarsvergunning alcohol. Dit geldt zowel voor handelszaken als voor horecazaken die alcohol verkopen in het kader van takeaway-activiteiten.

Handelaarsvergunning alcohol

Om alcoholische dranken te verkopen heb je een 'handelaarsvergunning alcohol' nodig. Dit geldt zowel voor groothandel als kleinhandel, maar ook voor horecazaken die alcohol verkopen in het kader van hun takeaway-activiteiten.

De handelaarsvergunning alcohol kan je aanvragen bij de dienst Douane en Accijnzen.  
Het meest eenvoudige is echter om de vergunning aan te vragen bij je ondernemingsloket. 

Drankvergunning

Opgelet!
De 'handelaarsvergunning alcohol' heeft betrekking tot de verkoop alcoholische dranken.
Wil je ook alcoholische dranken schenken voor consumptie ter plaatse, dan heb je ook een 'drankvergunning' van de stad nodig.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer