Bestuurderspas taxibestuurders

Ben je een taxichauffeur in het Vlaams gewest? Ongeacht jouw statuut (werknemer of zelfstandige), moet je in het bezit zijn van een bestuurderspas voor taxibestuurders.

Inhoud

Je moet als taxichauffeur in het Vlaams gewest, ongeacht jouw statuut (werknemer of zelfstandige), in het bezit zijn van een bestuurderspas voor taxibestuurders. Deze bestuurderspas vraag je aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar. Daarnaast is ze geldig in heel Vlaanderen voor een periode van 5 jaar, mits jaarlijks een nieuw uittreksel van het strafregister (model 596.1-28) wordt bezorgd aan de dienst die de bestuurderspas afleverde.

Deze verplichting is van toepassing sinds 1 juli 2020 en geldt voor elke chauffeur onder de nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer én voor elke taxi- als VVB-chauffeur.

 

Voorwaarden

Om een bestuurderspas voor taxibestuurders te verkrijgen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Minstens 2 jaar beschikken over een geldig rijbewijs met medische keuring.

  Medische keuring aanvragen

 • Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden (zie art.25 van het uitvoeringsbesluit) en hiervoor een uittreksel van het strafregister model 596.1-28 afleveren, dat minder dan 3 maanden oud is.

  Uittreksel strafregister aanvragen

  • Het is bovendien verplicht om jaarlijks, binnen 3 maanden na de verjaardag van de bestuurderspas, de gemeente opnieuw een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28, te bezorgen. Het uittreksel mag niet ouder dan 3 maanden zijn
 • Taalkennis Nederlands niveau B1 (richtgraad 2.2). Dit wordt bewezen aan de hand van een diploma / attest van gevolgd Nederlandstalig onderwijs of beroepsopleiding of met een attest niveau B1. Ook Nederlandstaligen moeten een document toevoegen bij hun aanvraag.
  Bestuurders die slechts taalniveau A2 halen, kunnen toch een bestuurderspas krijgen mits een erewoordverklaring om ten laatste op 30 juni 2024 niveau B1 te halen.
 • Beschikken over een toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België (indien je een buitenlandse staatsburger bent).
 • Beschikken over een bewijs dat je de nodige kennis hebt om personen met een rolstoel te vervoeren (indien van toepassing). Dit wordt afzonderlijk vermeld op de bestuurderspas.

 

De bestuurder in het bezit van een bestuurderspas is verplicht volgende zaken te melden:

 • Elke wijziging van domicilie binnen een termijn van 10 dagen
 • Elk veroordeling binnen de 10 dagen na het voorval
 • Elk verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen 24 uur na het voorval

Tarief

De aanvraag is gratis. Bij afhaling van de bestuurderspas betaalt u eenmalig een retributie van 20 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

 

Aanvraag

Om een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer te bekomen log je in op de Centaurus2020-databank en vul je het digitaal aanvraagformulier in of vervolledig je het aanvraagformulier (onderaan deze pagina) en bezorg je dit aan taxi@sint-niklaas.be. De aanvraag wordt vervolledigd met volgende documenten:

 • kopie van het rijbewijs met een geldige medische keuring;
 • kopie van de identiteitskaart;
 • uittreksel uit het strafregister conform artikel model 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden;
 • attest kennis Nederlands van niveau B1 of een bewijs van talenkennis niveau A2 met erewoordverklaring dat ten laatste op 30 juni 2024 niveau B1 behaald zal zijn;
 • beroepskaart of arbeidskaart (enkel voor internationale werknemers);
 • bewijs dat je beschikt over de nodige kennis om personen met een rolstoel te vervoeren (enkel indien van toepassing).

De vergunning wordt binnen een termijn van 20 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard.

Interessant voor jou

Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Baat je een taxidienst uit? Dan heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig. Lees zeker alle info op volgende pagina:

 

Machtiging standplaatstaxi

Wil je gebruik maken van taxistandplaatsen in Sint-Niklaas? Dan heb je een machtiging standplaatstaxi nodig. Bekijk zeker volgende pagina:

Contact

Dienst Vergunningen
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Mail: taxi@sint-niklaas.be

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer