Brandveiligheid

Als je een horecazaak wil uitbaten, dan moet je pand brandveilig zijn.

  Het is belangrijk dat je zaak brandveilig is. Gelet op het Algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 24 november 2017, met latere wijzigingen, hoofdstuk IV, afdeling 3, Vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen (p56), moeten o.a. volgende zaken grondig geëvalueerd worden door de brandpreventie-adviseur:

   
  • Ligging en structuur van de zaak : toegangswegen en compartimentering
  • Aanwezigheid van rookruimten en naleving van wettelijke maatregelen hieromtrent.
  • Capaciteit van het gebouw : hoeveel personen max per m²
  • Wettelijke attesten : verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing
  • Aanwezigheid van stookplaatsen, keukens, elektrische installaties,...
  • Brandpreventiemaatregelen : rookmelders, brandalarm,..
  • Brandbestrijdingsmiddelen: brandblusapparaten, branddekens, ...
  • Evacuatiemogelijkheden : aanduidingen, brandverlichting,...
   
  Controle van deze zaken zal bepalen of je al dan niet een gunstig brandveiligheidsattest verkrijgt. Contacteer de brandweer voor je werken begint en ook vóór de opening van je zaak. Je kan contact opnemen met Hulpverleningzone Waasland via het eLoket, via mail naar brandpreventie@brandweerzonewaasland.be of telefonisch via 03 502 09 00.

  Meer informatie over de wettelijke bepalingen voor brandveiligheid in publieke inrichtingen vind je op 

  https://www.hvzwaasland.be/brandpreventie/wettelijke-brandpreventie/faqs/
   
   
   
   
  auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer