Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Alle ondernemers moeten zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), waarna ze een uniek identificatienummer krijgen, het ondernemingsnummer. Je onderneming inschrijven kan met behulp van een erkend ondernemersloket.

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

De KBO is de elektronische databank van de Belgische federale overheid waarin alle brongegevens (ondernemersnummer, activiteiten, bestuurders, rechtsvormen ...) van alle ondernemingen opgeslagen worden. Zo moet de ondernemer slechts één keer dezelfde gegevens aan de overheid overmaken. Er zijn gegevens beschikbaar per niveau onderneming en per vestiging.

Ondernemingsnummer & Vestigingsnummer

Het ondernemingsnummer

Bij de inschrijving in de KBO krijgt elke entiteit een uniek identificatienummer, het ondernemingsnummer. De entiteit moet het ondernemingsnummer gebruiken in alle contacten met administratieve of gerechtelijke instanties. Het ondernemingsnummer wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor de identificatie bij de btw-administratie en de RSZ. Daarnaast moet het nummer ook op alle akten, facturen etc. vermeld worden.

Het vestigingseenheidsnummer

Elke vestigingseenheid van een entiteit krijgt ook een uniek identificatienummer. Dit vestigingseenheidsnummer verschilt van het ondernemingsnummer.

Een vestigingseenheid is elke plaats die geografisch kan worden geïdentificeerd door een adres, waar ten minste één activiteit van de entiteit wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend (bv.: werkplaats, winkel, magazijn, verkooppunt, kantoor, directie, zetel, agentschap, bijkantoor en filiaal). Dat betekent dat een entiteit met verschillende vestigingseenheden ook meerdere vestigingseenheidsnummers heeft.

De inschrijvingsplichtige ondernemingen moeten hun vestigingseenheden in de KBO laten inschrijven door een erkend ondernemingsloket. Zij kunnen echter zelf sommige gegevens van hun vestigingseenheden gratis wijzigen via de toepassing "My Enterprise" (bv. het adres). De vzw's daarentegen kunnen de gegevens van hun vestigingseenheid zelf invoeren, wijzigen en stopzetten via dezelfde toepassing.

Erkende ondernemersloketten

Om je onderneming in te schrijven in de KBO, neem je contact op met een erkend ondernemersloket. Naast het inschrijven van ondernemingen, bieden de loketten ook nog andere diensten aan (wijzigen van gegevens, toekennen van een beroepskaart, ...).

Via de links hieronder lees je meer over welke rol en taken de ondernemersloketten op zich nemen.

Op zoek naar een ondernemersloket in de buurt? Check dan snel even de links hieronder. Je kan opzoekingen doen per gemeente of per kantoor.
auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer