Samenwerking bedrijvige kernen

Werk je met minimum nog 2 Sint-Niklase handelaars, horeca-uitbaters en/of dienstverleners samen om een project met een gezamenlijk doel uit te werken? Dan heb je (mogelijks) recht op een subsidie voor samenwerking bedrijvige kernen.

Inhoud

De stad Sint-Niklaas stimuleert nieuwe samenwerkingen tussen lokale ondernemers met het oog op kernversterking, duurzame innovatie en het promoten van Sint- Niklaas als winkel- en horecastad en/of als ondernemende stad. Met deze subsidie wil stad Sint-Niklaas projectgroepen van minstens drie handelaars, horeca-uitbaters en/of dienstverleners aanmoedigen om hun project met een gezamenlijk doel uit te werken.

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Bedrag

De subsidie voor samenwerking bedrijvige kernen bestaat voor de projectgroep uit een tussenkomst van maximaal 75% van de totale kost (excl. BTW). De subsidie bedraagt max. €3.000 (excl. BTW) per projectgroep en per project.

Beoordelingscriteria

Het bedrag wordt berekend op basis van volgende vastgelegde beoordelingscriteria:

 • het project stimuleert de samenwerking tussen handelaars / horeca-uitbaters onderling;
 • het project promoot Sint-Niklaas als winkel- en horecastad en/of als ondernemende stad en stemt overeen met het DNA van Sint-Niklaas;
 • het project trekt een breed en/of nieuw consumentenpubliek aan in Sint-Niklaas;
 • het vernieuwend karakter en de PR-waarde, zowel vanuit de initiatiefnemer als voor de consument;
 • het gevraagde budget en de overeenstemming ervan met de geplande activiteiten en outputs;
 • de actualiteit van het thema (bv. duurzaamheid, gezamenlijke website (cfr. kadOh van hier), actie ter promotie van het nachtleven, ...) en
 • de geografische wijdte van het project (vb. breder dan 1 winkelstraat / horecacluster).

Maximumbedrag

Het bedrag van de subsidie wordt bepaald op basis van de totaalscore op bovenstaande criteria. Deze score staat in verhouding met het gesubsidieerde maximumbedrag:

Score -50 50-59 60-69 70-79 80 +
Subsidiering 0% 50% 60% 70% 75%

Uitzondering

De twee bovenlokale lente-events die zijn gedefinieerd als gezamenlijke acties van stad Sint-Niklaas en lokale ondernemers vormen hier een uitzondering. Deze twee evenementen worden door minstens 10 lokale ondernemers, in samenwerking met dienst Economie, georganiseerd. Deze zijn van een hoog niveau, trekken een groot en bovenlokaal publiek aan en kunnen rekenen op een hoger gesubsidieerd budget, indien ze minimaal 75/100 scoren op de beoordelingscriteria.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van de subsidie samenwerking bedrijvige kernen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden projectgroep

De subsidie samenwerking bedrijvige kernen wordt enkel toegekend aan een projectgroep. Een projectgroep is een tijdelijke groepering van minstens 3 handelaars, horeca-uitbaters en/of dienstverleners die samen een project met een gezamenlijk doel uitwerken. Elk van deze ondernemers heeft een vestigingsadres in Sint-Niklaas. Van de projectgroep moet minstens 75% een onderneming gevestigd hebben binnen het kernwinkelgebied in de stadskern of de kernen van de deelgemeenten.

Voorwaarden deelnemers

Een deelnemer aan de projectgroep is de uitbater van een handelszaak, horecazaak of dienstverleningsbedrijf. De zaak voldoet aan volgende voorwaarden:

 • is een commerciële onderneming ingeschreven in de KBO;
 • heeft minstens 1 vestigingsadres dat zich in Sint-Niklaas bevindt;
 • beschikt over alle noodzakelijke vergunningen;
 • is conform met alle wettelijke verplichtingen voor de bedrijfsuitvoering.

Voorwaarden project

 • De samenwerking gaat verder dan beroep doen op elkaars producten of diensten. Er is tussen de verschillende ondernemers een evenredige samenwerking en inbreng in het project.
 • Het is handelskernversterkend en vindt dus plaats in het kernwinkelgebied van Sint-Niklaas of de kernen van de deelgemeenten.
 • Het promoot Sint-Niklaas als winkel- en horecastad en/of als ondernemende stad.
 • Het komt overeen met het DNA van Sint-Niklaas: warm, dynamisch, kleurrijk en innovatief.
 • Het heeft een duidelijke commerciële of economische doelstelling.
 • Het is gratis of publiek toegankelijk.
 • Stad Sint-Niklaas wordt mee opgenomen in de communicatie als sponsorende partij. In publicaties dient hierbij steeds 'met financiële steun van stad Sint-Niklaas' worden opgenomen.

Je kan hier alle informatie en nodige logo's downloaden voor de huisstijl van stad Sint-Niklaas.

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Aanvraag

Om een subsidie voor samenwerking bedrijvige kernen aan te vragen vul je het digitaal aanvraagformulier in. De aanvraag wordt vervolledigd met volgende bewijsstukken:

 • een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven
  (gebruik het sjabloon hieronder voor het overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven)

Vul het aanvraagformulier ten minste 1 maand voor de start van het initiatief in.

Een van de subsidievoorwaarden is dat stad Sint-Niklaas mee opgenomen wordt in de communicatie als sponsorende partij. Je kan hier alle informatie en nodige logo's downloaden voor de huisstijl van stad Sint-Niklaas.

Lees ook steeds het volledige subsidiereglement door.

Contact

Dienst Economie
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Tel: +32 3 778 31 80
Mail: economie@sint-niklaas.be

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer