Uitgebreide terrassen tijdens de Vredefeesten

7 augustus 2019
Horeca
Vredefeesten
De Vredefeesten komen er aan, met een gevuld programma in de hele stadskern. Wie zijn terras wil uitbreiden, moet dit melden ten laatste op 20 augustus.

Social media sharing

Horecazaken gelegen op de Grote Markt, Parkstraat, Houtbriel en Sint-Nicolaasplein kunnen tijdens de Vredefeesten gebruik maken van de regeling voor gelegenheidsterrassen. Wie gebruik wil maken van de uitgebreide terrasregeling, moeten dit ten laatste op 20 augustus melden via evenementen@sint-niklaas.be. Bij je mail voeg je een inplantingsplannetje van jouw zaak + terras + uitgebreid terras. Breid je in de breedte uit, voeg dan ook eventuele schriftelijke toestemming van je buren toe.

 

Enkele voorwaarden:

 • Enkel op de dag van het evenement, tijdens de openingsuren van de horecazaak, rekening houdend met de opstellingen van het evenement.
 • Op het horecaterras kan enkel de activiteit worden uitgeoefend die de uitbater in de eigen zaak uitoefent.
 • De opstelling van tapinstallaties wordt enkel toegestaan tegen de gevel van het café en mag enkel gebruikt worden voor de bediening van het eigen terras. Togen mogen in geen geval de doorstroming van het publiek hinderen.
 • Het meubilair moet na afloop van de opstellingsperiode volledig van het openbaar domein verwijderd worden.
 • Bij niet-naleving van de voorwaarden zal onmiddellijk opdracht gegeven worden om het gelegenheidsterras en/of de tapinstallatie te verwijderen. Indien de horeca-uitbater niet aan deze opdracht gehoorzaamt, zal men hiervoor opdracht geven aan de technische diensten en de kosten verhalen bij horeca-uitbater.
 • Indien het om veiligheidsredenen of organisatorische redenen nodig is, kan de toelating tot het opstellen van een gelegenheidsterras geweigerd worden.
 • De verantwoordelijke politieofficier kan, in kader van de openbare veiligheid en orde, altijd en onmiddellijk maatregelen nemen wanneer deze dat noodzakelijk vindt.

 

Uitbreiden in de diepte:

De horecaterrassen mogen in de diepte worden uitgebreid, wanneer de rijbaan verkeersvrij is gemaakt.

 

Uitbreiden in de breedte:

De horecaterrassen mogen in de breedte voor andere panden worden uitgebreid:

 • Als dit voor een pand met een handelszaak is, heb je de schriftelijke toelating van de gebruiker van dat pand (de handelaar) nodig.
 • Als dit voor een pand zonder handelszaak is, dan moet je de gebruiker van dat pand enkel op de hoogte brengen.

De uit- en doorgangen van de panden waar een gelegenheidsterras is geplaatst moeten steeds gevrijwaard zijn.

 

Bijkomende voorwaarden op bepaalde locaties:

Uitbaters op de Grote Markt moeten zich aan bijkomende voorwaarden houden:

 • Het gelegenheidsterras aan de zijkant van de Cipierskelder moet zodanig worden opgesteld dat er een vrije doorgang is van 5 m naar de Sint-Niklaaskerk.
 • Tijdens de Vredefeesten is een uitbreiding van de terrassen in de diepte mogelijk, voor het eigen terras, tot aan het fietspad. Hierbij moet een doorgang van 1,50 m breedte tussen het regulier terras en het uitgebreid terras voorzien worden, waarbij ook de blindegeleidestrook gevrijwaard moet worden van enige opstelling.

 

Uitbaters op het Sint-Nicolaasplein moeten zich aan bijkomende voorwaarden houden:

 • Een uitbreiding van het terras is enkel mogelijk op het binnenplein, rekening houdend met eventuele constructies opgesteld voor het evenement.
 • Indien het om veiligheidsredenen of organisatorische redenen nodig is, kan de toelating tot het opstellen van een gelegenheidsterras geweigerd worden.
 • De terrassen die grenzen aan de gevel moeten steeds een vrije doorgang behouden van 5 meter om de rijbaan vrij te houden.

 

Uitbaters op de Houtbriel moeten zich aan volgende voorwaarden houden:

 • Er zijn geen uitbreidingen mogelijk in het eerste deel vanaf de Grote Markt tot aan de Sacramentsstraat.
 • Vanaf de Sacramentsstraat tot aan het einde van het monument zijn uitbreidingen in de diepte mogelijk.
 • De terrassen die grenzen aan de gevel moeten steeds een vrije doorgang behouden van 5 m om de rijbaan vrij te houden.

 

Meer info ?

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer