Tijdelijk uitgebreide terrassen als steunmaatregel

28 mei 2020
Horeca
Terrassen
De coronacrisis had en heeft een grote invloed gehad op diverse sectoren. De horeca bij uitstek heeft sterk te lijden onder de opgelegde maatregelen, maar hopelijk is er binnenkort weer wat beterschap in zicht. Ook de stad probeert waar mogelijk een extra duwtje in de rug te creëren.
Social media sharing

De stad probeert zijn ondernemers op verschillende manieren te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Daarom is er nu ook de mogelijkheid voor horecazaken om tijdelijk een extra terraszone aan te vragen.  Hoewel de horeca vermoedelijk sterk beperkt zal worden in de capaciteit omwille van opgelegde maatregelen, kan op die manier kunnen zaken hun capaciteit toch weer wat vergroot worden. Deze steunmaatregel zal van kracht zijn tot eind augustus.

De insteek is drieledig:

 • Horecazaken met terrasvergunningen kunnen deze zone tijdelijk uitbreiden
 • Horecazaken zonder terraszone kunnen tijdelijk een terras inrichten
 • Horecazaken met terraszones op privédomein kunnen deze zone ook tijdelijk uitbreiden zonder stedenbouwkundige vergunning

Deze tijdelijke uitbreiding of inrichting is uiteraard onder voorbehoud van het praktisch haalbare. Een uitgebreide terraszone mag de veiligheid en mobiliteit niet in het gedrang brengen.

Bv. terrasuitbreiding in de diepte: je hebt een breed voetpad voor de zaak, dus je breid uit in het verlengde van de gevel, richting de straatkant.
Bv. terrasuitbreiding in de breedte: je hebt niet veel plaats voor je zaak, maar je kan naar de zijkant uitbreiden. Spreek hier eerst over met je buur en vraag ook schriftelijke toestemming. Ook als je buur niet helemaal warm loopt voor het idee kan de stad misschien toch beslissen om iets toe te laten, maar dan nog blijft het belangrijk dat wij weten hoe je buur er over denkt.

Alternatieve voorstellen zijn ook steeds welkom en zullen bekeken worden, maar hou het realistisch.

TIP: Bundel je krachten met je buur en wie weet komen jullie samen tot een leuk voorstel, want samen sta je sterk!

Wat moet je doen om hier gebruik van te maken?

Laat weten dat je geïnteresseerd bent in een (uitgebreid) terras door een mailtje te sturen naar horeca@sint-niklaas.be. Zij die reeds in contact stonden met de stad hoeven dit niet opnieuw te doen. Er wordt ook een belronde opgestart om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken. Mocht je hierdoor telefoon ontvangen als je al een aanvraag deed, onze excuses, maar beter dat je de vraag twee keer ontvangt, dan helemaal niet.

Welke info hebben wij nodig:

 • Gegevens van de zaak (naam, adres, ondernemingsnummer, tel, mailadres)
 • Doe een concreet voorstel voor je terrasuitbreiding.
 • Voeg een schetsje toe van het voorstel. Teken je gevel, de zone die je standaard inneemt en de zone voor de tijdelijke uitbreiding, de rijbaan en eventueel andere vaste omgevingselementen vlakbij de terraszone. Voeg afmetingen toe van de terraszone en eventuele vrije doorgang voor voetgangers

>>> Heb je collega-horeca vlakbij? Bekijk samen wat er mogelijk is, zo creëer je misschien een extra meerwaarde! <<<

Wanneer mag je de terraszone in gebruik nemen?

 • Betrokken stadsdiensten evalueren het voorstel en komen eventueel ter plaatse. Dit gebeurt zo snel mogelijk na het ontvangen van de voorstellen.
 • Het voorstel wordt indien nodig aangepast
 • Je ontvangt schriftelijke toelating en instructies voor de tijdelijke terraszone. Pas dan mag je de extra zone in gebruik nemen.
  Zo vermijden we wildgroei en gevaarlijke situaties.
 • Bij het in gebruik nemen van de terrassen, is het terrasreglement van toepassing.
  Lees er hier alles over, bij het stukje regelgeving.

 

Wij ondersteunen initiatieven!

Heb je daarnaast nog andere ideeën en wil je samen met enkele collega-uitbaters een initiatief op poten zetten om meer volk op de been te krijgen? Laat het ons weten!
Initiatieven waarbij ondernemers samenwerken komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer