Nieuwe bestuursleden Centrummanagement

31 januari 2020
Detailhandel Economie Horeca Starten
peche nieuwstraat
De vzw Centrummanagement is een ledenorganisatie van ondernemers uit de stadkern van Sint-Niklaas. Sinds 9 januari zijn er twee open plaatsen in de Algemene Vergadering van Centrummanagement. Heeft u interesse? Lees dan zeker verder hieronder.
Social media sharing

Wat is de vzw centrummanagement?

Centrummanagement is een ledenorganisatie van handelaars, horeca-uitbaters en dienstverleners, een vzw die de integrale kwaliteitsverbetering van de stads- en handelskern van Sint-Niklaas voor ogen heeft. Deze doelstelling willen ze bereiken door in dialoog te gaan en samen te werken met de verschillende actoren (ondernemers, belangenorganisatie, vastgoedspelers, stadsbestuur en ideologische strekkingen). De totale werkingsmiddelen (om en bij de €400.000 per jaar) van de vzw komen vandaag voor 5% voort uit ledenbijdragen en voor 95% uit een toelage van de stad.

Bestuurslid van centrummanagement zijn, waarom is dit interessant voor mij als ondernemer?

Als bestuurslid bepaal je mee de prioriteiten en beslis je mee waarvoor de werkingsmiddelen aangewend worden. Je beoordeelt mee de haalbaarheid en meerwaarde van de initiatieven van jouw collega-ondernemers, die ofwel voort komen uit het handelaarsoverleg ofwel ingediend worden via een samenwerkingsdossier.

Welk engagement wordt er van mij verwacht?

Het engagement hangt af van het type bestuursmandaat waarvoor je wordt verkozen:

  • Dagelijks Bestuur (2 ondernemers): maandelijkse vergadering om operationele, budgettaire en beleidsmatige beslissingen te nemen. 
  • Raad van Bestuur (4 ondernemers): 4 keer per jaar vergadering , voornamelijk gerelateerd aan budgetten (opstelling budget, jaarrekening, budgetwijziging,..)
  • Algemene Vergadering (min 6 max 10 ondernemers) : 2 keer per jaar vergadering (opmaak van het budget en jaarrekening)

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mezelf kandidaat te kunnen stellen?

  • Je bent ondernemer in het kernwinkelgebied van Sint-Niklaas (bij voorkeur komt 75% van de vertegenwoordigers van de ondernemers uit het focusgebied)
  • Je hebt de vrijwillige ledenbijdrage van de vzw centrummanagement betaald (€150 excl BTW per jaar).
  • Je neemt je rol als bestuurslid geëngageerd op en dat uit zich in aanwezigheid op de vergaderingen en een kritische, doch constructieve mind-set. 

Hoe is het bestuur van Centrummanagement samengesteld?

Het bestuur van Centrummanagment werd in 2019 vernieuwd. Het bestaat uit vertegenwoordiges van de stad, de politieke en ideologische strekkingen en de ondernemers. Ontdek hier wie er aangesteld is als bestuurslid. Het zijn de plaatsen van Steven Claes (Brainfreeze) en Kim Van Geystelen (Donut Lab) die sinds 9 januari vacant gesteld zijn.

Hoe stel ik mezelf kandidaat?

Jezelf kandidaat stellen voor 1 van de 2 openstaande plaatsen in de Algemene Vergadering kan door een mailtje te sturen naar ine.somers@sint-niklaas.be , met centrummanagement@sint-niklaas.be in CC. Hierin vermeld je voornaam, naam, naam van de zaak, adres van de zaak en contactgegevens.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer