Laat je stem horen over het openbaar vervoer van de toekomst

19 mei 2020
Detailhandel Economie Grote ondernemingen Mobiliteit
Mobipunt
De Vlaamse Regering keurde op 19 april 2019 het decreet betreffende de basisbereikbaarheid goed. Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van belangrijk maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht vervoersysteem en met een optimale inzet van de middelen.
Social media sharing

Belangrijk hierbij is dat de geïntegreerde aanpak van vervoer per regio wordt georganiseerd. De stad Sint-Niklaas maakt deel uit van de regio Waasland. In elke vervoerregio werd een vervoerregioraad opgericht, die verantwoordelijk is voor de opmaak van een nieuw openbaar vervoerplan.

Het vervoermodel wordt hierbij hiërarchisch gestructureerd en is samengesteld uit het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat. Alle info kan je vinden via www.sint-niklaas.be/openbaarvervoerWe willen jullie via deze videopresentatie informeren over de invulling van Basisbereikbaarheid en de gevolgen voor Sint-Niklaas.

Wij nodigen jullie als ondernemers uit om hierover na te denken en ons via mail naar economie@sint-niklaas.be vragen, suggesties en opmerkingen te bezorgen die we later en na overleg met betrokken actoren zullen beantwoorden. Je kan opmerkingen formuleren, vragen, suggesties formuleren tot 31 mei 2020.

Tussen 31 mei en 15 juni zullen we antwoorden terugkoppelen of samen in gesprek gaan indien nodig. Het openbaar vervoerplan zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vervoerregioraad van 25 juni 2020.

 

Alvast bedankt voor jullie constructieve medewerking!

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer