Gezocht: bestuursleden centrummanagement

1 april 2019
Detailhandel
We need you
Tijdens de Gemeenteraad van maart werd schepen Ine Somers aangesteld als nieuwe voorzitter van de vzw Centrummanagement. Nu zijn we op zoek naar enthousiaste ondernemers die het kernversterkend beleid van de stad mee tot uitvoering willen brengen. Ben jij de man of vrouw die we zoeken?
Social media sharing

Na de nieuwe samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen moeten ook de bestuursorganen van de vzw centrummanagement opnieuw samengesteld worden. Op de Gemeenteraad van maart werd schepen Ine Somers aangesteld als nieuwe voorzitter van de vzw centrummanagement. De komende weken worden ook de politieke vertegenwoordigers aangeduid. Nu zijn we op zoek naar enthousiaste ondernemers die het kernversterkend beleid van de stad mee tot uitvoering willen brengen. Hieronder meer informatie. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 15 mei 2019. 

Wat is de vzw centrummanagement?

Centrummanagement is een ledenorganisatie van handelaars, horeca-uitbaters en dienstverleners, een vzw die de integrale kwaliteitsverbetering van de stads- en handelskern van Sint-Niklaas voor ogen heeft. Deze doelstelling willen ze bereiken door in dialoog te gaan en samen te werken met de verschillende actoren (ondernemers, belangenorganisatie, vastgoedspelers, stadsbestuur en ideologische strekkingen). De totale werkingsmiddelen (om en bij de €400.000 per jaar) van de vzw komen vandaag voor 5% voort uit ledenbijdragen en voor 95% uit een toelage van de stad.

Bestuurslid van centrummanagement zijn, waarom is dit interessant voor mij als ondernemer?

Als bestuurslid bepaal je mee de prioriteiten en beslis je mee waarvoor de werkingsmiddelen aangewend worden. Je beoordeelt mee de haalbaarheid en meerwaarde van de initiatieven van jouw collega-ondernemers, die ofwel voort komen uit het handelaarsoverleg ofwel ingediend worden via een samenwerkingsdossier.

Welk engagement wordt er van mij verwacht?

Het engagement hangt af van het type bestuursmandaat waarvoor je wordt verkozen:

 • Dagelijks Bestuur (2 ondernemers): maandelijkse vergadering om operationele, budgettaire en beleidsmatige beslissingen te nemen. 
 • Raad van Bestuur (4 ondernemers): 4 keer per jaar vergadering , voornamelijk gerelateerd aan budgetten (opstelling budget, jaarrekening, budgetwijziging,..)
 • Algemene Vergadering (min 6 max 10 ondernemers) : 2 keer per jaar vergadering (opmaak van het budget en jaarrekening)

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mezelf kandidaat te kunnen stellen? 

 • Je bent ondernemer in het kernwinkelgebied van Sint-Niklaas (bij voorkeur komt 75% van de vertegenwoordigers van de ondernemers uit het focusgebied)
 • Je hebt de vrijwillige ledenbijdrage van de vzw centrummanagement betaald (€150 excl BTW per jaar).
 • Je neemt je rol als bestuurslid geëngageerd op en dat uit zich in aanwezigheid op de vergaderingen en een kritische, doch constructieve mind-set. 

Hoe stel ik mezelf kandidaat? 

Jezelf kandidaat stellen kan door een mailtje te sturen naar ine.somers@sint-niklaas.be , met centrummanagement@sint-niklaas.be in CC. Hierin vermeld je voornaam, naam, naam van de zaak, adres van de zaak en contactgegevens. Daarnaast geef je aan voor welke bestuursmandaten (Dagelijks Bestuur, Raad van Bestuur, Algemene Vergadering) je jezelf kandidaat stelt.  

Hoe worden de bestuursleden gekozen?

 • De Algemene Vergadering (Voorzitter, secretaris, vertegenwoordigers van ideologische strekkingen) wordt door de Gemeenteraad voorgedragen. Hier gebeurt geen stemming over.
 • Van alle kandidaturen worden er 6 tot max 10 leden van centrummanagement aangeduid tot lid van de Algemene Vergadering.  Dit gebeurt in onderling overleg tussen alle kandidaten of bij onenigheid bij geheime stemming en met meerderheid van stemmen.  
 • Uit de maximum 10 leden van de Algemene Vergadering worden 4 bestuursleden verkozen om te zetelen in de Raad van Bestuur. Dit gebeurt in onderling overleg tussen de kandidaten of bij onenigheid bij geheime stemming en met meerderheid van stemmen.
 • De Raad van Bestuur kiest de 2 bestuursleden voor het Dagelijks Bestuur. Dit gebeurt bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid van de stemmen.

Wanneer worden de bestuursleden gekozen?

 • Op maandag 27/5 om 20u komen de reeds aangeduide leden van de Algemene Vergadering en alle kandidaat-bestuursleden samen. Op deze avond worden alle mandaten verdeeld. Hou deze datum alvast vrij in je agenda. 
auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer