Enthousiasme, bezorgdheid en constructieve ideeën rond '1 jaar detailhandelsplan'

5 juni 2018
Detailhandel
Brainstorm
Social media sharing

Maandagavond 4 juni kwamen een 30-tal handelaars en ondernemers samen om na te denken over de toekomst van de detailhandel in onze stad. Ongeveer één jaar na de lancering van het detailhandelsplan werd er teruggeblikt op de geïmplementeerde acties en hun resultaten. Er werd een overzicht gegeven van de acties die nog gepland staan de komende 2 jaar én er werd stil gestaan bij ontbrekende acties en bijsturing.

De teneur van het info- en brainstorm moment was er één van gemengde gevoelens. Enerzijds merkten we veel enthousiasme: de aanwezige handelaars zien dat er nooit eerder zoveel dynamiek was om tal van ondernemers- en bezoekersgerichte acties op poten te zetten. Anderzijds merkten we ook heel wat bezorgdheid, omdat de praktijk nog niet aan hetzelfde tempo lijkt te volgen: 

 • De Oh-kaart telt maar liefst 34.000 unieke gebruikers en de voordelen worden steeds aantrekkelijker. Toch kan het aantal deelnemende handels- en horecazaken gerust nog stijgen.
 • De middelen uit de leegstandstaks stromen goed terug richting de stadskern: op 10 maanden tijd werd meer dan €155.000 premies toegekend, voornamelijk aan nieuwe ondernemers in handelspanden die meer dan 3 maanden leeg stonden. Goed nieuws dus, want nieuwe ondernemers aantrekken, leegstaande panden opwaarderen en in gebruik nemen waren de hoofddoelstellingen van het nieuwe premiestelsel. Hoewel er een daling is van de leegstandcijfers op stadsniveau, zien we voor het eerst in 2 jaar terug een stijging van het leegstandspercentage in de Stationsstraat.
 • Voordelige parkeertarieven en tal van parkeerinitiatieven (zoals gratis parking via de Oh-kaart, 4411, korting op parkeertickets voor leden van centrummanagement en 30 min gratis winkelparkeren in de stadskern) maken de stadsbeleving aangenamer. Toch is er nog werk om de perceptie rond parkeergemak en -kost te verbeteren. 
 • Er is heel wat te doen in de stadskern: centrummanagement ondersteunt niet alleen brede winkelevenementen zoals het r-Oh-de loperweekend, maar ondersteunde haar leden in 2017 met meer dan €22.000 om doelgroepgerichte evenementen op maat uit te werken. Het moet echter nog beter op het vlak van bekendheid, promotie en opkomst.
 • De stadskern werd een pak aantrekkelijker dankzij nieuwe sfeerverlichting en nieuw straatmeubilair, waaronder vuilnisbakken en fietsenstallingen. Toch blijven er dagelijks meldingen binnen komen over de orde en netheid in de stad.  
 • Er is een structureel maandelijks overleg met handel en horeca en de documenten en verslagen worden transparant gedeeld via www.ondernemeninsintniklaas.be. Toch zien we nog heel wat groeimarge op het bezoekersaantal van de website en de aanwezigheden tijdens het overleg.
 • Naar aanleiding van het verhaal van Carole Lamarque over ‘ambassadorship en influencers’ tijdens de laatste Avond van de Economie, nemen een aantal handelaars mee die ambassadeursrol op. Toch blijven we met #9100 of #sintniklaas ver achterop ten opzicht van andere steden, zoals Mechelen, Roeselare, Kortrijk en Aalst. Ook het delen van de evenementen en artikels van www.ontdeksintniklaas.be blijft té beperkt.
 • Het initiatief ‘Retail Lab’ wordt enthousiast onthaald bij bestaande ondernemers. Ook Unizo, KBC en Joyn zetten er mee hun schouders onder. In de praktijk lijken de voorwaarden te hoog te gegrepen en is de interesse van startende ondernemers praktisch onbestaande.
 • Een professionele investeerdersbrochure, biz locator, een wishlist en een proactievere aanpak via beurzen, opleidingen, semenaries en 1-op-1 gesprekken met ondernemers en vastgoedspelers werpen hun vruchten voorlopig nog niet af.

Tijdens een constructief brainstormmoment vragen de aanwezige handelaars het komende jaar extra aandacht voor de volgende onderwerpen :

 • Garanderen van orde en netheid van het openbaar domein. De zeer gewaardeerde inspanningen blijken nog niet altijd te volstaan (vuilnisbakken, straatstenen, parkings,…). Ook naar leegstandsmaskering toe moeten er oplossingen gezocht worden en moeten eigenaars mee hun verantwoordelijkheid nemen.
 • Een vernieuwende, frisse manier van stadspromotie dringt zich op, ook buiten de grenzen van het Waasland. De huidige manier van stadspromotie lijkt té traditioneel, niet meer van het jaar 2018. Het moet allemaal nóg coherenter, duidelijker, professioneler en geloofwaardiger. Alles begint bij een kristalheldere positionering van onze troeven als stadskern. Daarnaast moeten ook andere social media kanalen aangesproken worden (bv. Instagram, YouTube,..) en moeten we als stad meer beroep doen op externe, doch geloofwaardige influencers.
 • Meer solidariteit tussen handelaars: moeten we richting een verplichte promotaks in de stadskern? Kunnen we meer handelaars betrekken bij de werking van het centrummanagement om zo ook meer middelen en draagkracht te creëren? 
 • Meer ambassadeurschap en optimisme van uit de handelaars: als wij de boodschap niet uitdragen naar de klanten, wie dan wél ? 
 • Meer linken leggen tussen het cultureel speelveld en de lokale economie. De samenwerking met de Academie (winkelzondag), met Warp (De Wachteling of Coup de Ville of Textuur) waren goede voorbeelden, maar hier valt nog meer uit te halen.
 • Nog meer proactiviteit, professionalisme en flexibiliteit bij het benaderen van ondernemers, retailers en vastgoedspelers.
 • Het integreren van economische parameters in andere beleidsdomeinen, zoals wonen en stadsontwikkeling.

Na de brainstorm gingen tal van interessante discussies in een gemoedelijke en informele sfeer verder tijdens het netwerkmoment. Een opportuniteit om met collega-handelaars ideeën uit te wisselen en ondertussen gezellig te genieten van een goed glas wijn, heerlijk verzorgde hapjes en de laatste streepjes zon op het nieuwe terras van wijnbar Pur Sentiment in de Dr. Verdurmenstraat. Een geslaagde avond dus, met veel stof tot nadenken (én doen). We nemen de actiepunten op en komen er tijdens het volgende overlegmomenten absoluut op terug. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid en sterk gewaardeerde input. Op deze manier bouwen we samen aan een sterker Sint-Niklaas.

Bekijk de presentatie 1 jaar detailhandelsplan

Brain
Brainstrom
Ann
Postit
Karne
Terras
Babette
auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer