Diftar ? Schrijf je nu in voor groepsaankoop restafval

18 februari 2019
Detailhandel Economie Horeca KMO
Diftar
Op 1 juli 2019 start Sint-Niklaas, onder het motto 'samen voor minder afval' met het diftarsysteem bij huisvuilinzameling aan huis. Wat is Diftar en wat betekent deze verandering voor jou als ondernemer? Waarom is een groepsaankoop een interessante piste?
Social media sharing

Wat is Diftar?

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief ofwel: betalen voor het afval dat je zelf produceert, waarbij de vervuiler betaalt. Vanaf 1 juli 2019 verdwijnen de grijze én gele huisvuilzakken en worden deze niet langer opgehaald. 

Huishoudelijk of gelijkaardig bedrijfsafval?

Miwa staat in voor de inzameling van huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval. Gelijkaardig bedrijfsafval is het restafval van je bedrijf dat vergelijkbaar is naar aard, samenstelling en hoeveelheid met huishoudelijk afval. Enkel restafval dat voorkomt uit de dagelijkse handeling van jezelf en je werknemers waarbij het volume niet hoger is dan 180 liter, of 3 grote vuilniszakken, per ophaling. Als bedrijf ben je in principe vandaag al verplicht om bij meer dan 3 vuilniszakken per ophaling beroep te doen op een private ophaalfirma. 

Welke opties heb je als onderneming?

OPTIE 1: GROEPSAANKOOP - VOORDELIG, FREQUENT EN GOED VOOR MOBILITEIT EN MILIEU

MiWa vergelijkt de marktprijzen en sluit een raamovereenkomst af met één van de erkende huisvuilinzamelaars voor het ophalen van het Sint-Niklase bedrijfsaval. Dit zorgt er niet alleen voor dat de prijzen interessanter worden, maar ook dat er minder vuilniswagens door de (winkel)straten of industrieterreinen moeten circuleren. Bovendien zal de frequentie van ophaalmomenten hoogstwaarschijnlijk hoger zijn dan tweewekelijks, omdat er toch verschillende bedrijven zijn bij wie de ophaalnoden hoger liggen. Niets dan voordelen dus!

Interesse? Alle ondernemingen met vestiging op het grondgebied van Sint-Niklaas kunnen zich voor 25 maart inschrijven via info@miwa.be . Vermeldt duidelijk de naam van je zaak, het vestigingsadres in Sint-Niklaas, het ondernemingsnummer en het mailadres waarop we je contacteren zodra de concrete ophaalprijzen bekend zijn. Op dat moment, in de maand april of mei, kan je nog beslissen of je al dan niet instapt op de voorwaarden van de groepsaankoop.

OPTIE 2: PRIVATE FIRMA

Ga je liever zelf op zoek naar de meest geschikte ophaalformule voor jouw zaak? Dan verwijzen wij jullie door naar de private inzamelmarkt. Klik hier voor een overzicht van erkende private inzamelaars. 

OPTIE 3: TOCH VIA DIFTAR VOOR KLEINE HOEVEELHEDEN

Indien je minder dan 180 liter restafval per ophaling produceert, dan kan je een Diftarcontainer aanvragen voor 25 maart via het gratis nummer 0800/11 398 , bereikbaar op werkdagen tussen 8u en 17u.  Je gaat er in dit geval wel mee akkoord dat de afrekening halfjaarlijks gebeurt naar het domicilieadres van jou als natuurlijke persoon, niet op naam van de onderneming. Prijsinfo over DIFTAR kan je hier vinden. 

OPTIE 4: BESTAANDE ONDERGRONDSE CONTAINER

Is jouw onderneming gevestigd in een woonwijk waar er al gewerkt wordt met een ondergrondse afvalcontainer, dan kan je als onderneming een badge aanvragen om toegang te krijgen tot deze containers. Dit onder bepaalde voorwaarden. Het gebruik van de ondergrondse container op het Sint-Nicolaasplein is uitsluitend voorbehouden aan horecazaken en inwoners van de stad die in de directe omgeving van de ondergrondse container gevestigd zijn. Hiervoor wordt een gebruiksperimeter van +/-125 meter gebruikt. Een inworp van 30 liter in de ondergrondse container van het Sint-Nicolaasplein kost €2. 

Restafval beperken = kostenbesparend

Je restafval beperken, kan je doen door goed te sorteren. Meer info over welk afval in welke fractie thuis hoort, kan je hier vinden. Een groene GFT-container aanvragen als ondernemer is mogelijk via via het gratis nummer 0800/98 003. 

Nog vragen?

Bij verdere vragen kan u terecht bij Miwa via 0800/11398 of via www.miwa.be/mijngrijzecontainer 

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer