Maatregelen tegen het coronavirus

Op deze pagina vind je alle informatie over de maatregelen die worden getroffen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, alsook praktische informatie voor jou als ondernemer.
Alle huidige maatregelen vind je terug op de website
info-coronavirus.be
Heb je een specifiek vraag? Check dan zeker ook de FAQ op:
info-coronavirus.be | FAQ

Coronabarometer

Op vrijdag 28 januari is de coronabarometer in werking getreden. De barometer is opgebouwd uit 3 kleurcodes:

code geel

de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle

code oranje

toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren

code rood

hoog risico op overbelasting van het gezondheidssysteem

Vanaf 07.03.2022 geldt code geel.

Andere bronnen

Stad Sint-Niklaas bundelt de meest recente informatie over de maatregelen om het Corona virus in te dijken. Op onderstaande pagina wordt alle basis informatie omtrent corona en de maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken gebundeld:
Sint-Niklaas: Coronavirus
Heb je een onderneming en zit je met vragen over wat de opgelegde maatregelen en steunmaatregelen exact betekenen voor jouw zaak, dan vindt je de meest actuele en concrete informatie op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).
Zij geven zo goed mogelijk antwoord op allerlei vragen.
VLAIO | Jouw bedrijf tijdens corona 
Ook op de ondernemerslijn van Unizo kan je terecht met al je specifieke ondernemersvragen. Er staat een team aan experten voor je klaar.
Unizo ondernemerslijn
Ontvang je graag rechtstreeks belangrijke updates? Registreer je dan bij BE-Alert. De federale overheid gebruikt dit kanaal voor rechtstreekse communicatie bij noodsituaties.
Inschrijven voor BE-Alert

Lees de informatie over steunmaatregelen hieronder rustig en grondig door, en lees ook zeker alle informatie op de links vermeldt in de tekst grondig door. Dit is de eenvoudigste manier om op een snelle en efficiënte manier informatie te vinden omtrent de verschillende steunmaatregelen, en hoe je er beroep op kan doen.

Steunmaatregelen op federaal niveau

De regering heeft omwille van de economische impact al een aantal extra maatregelen voor ondernemingen goedgekeurd. Om beroep te kunnen doen op deze maatregelen is het belangrijk dat u de aanvragen niet uitstelt, maar zo snel mogelijk in orde brengt!

Alle info omtrent steunmaatregelen op federaal niveau vind je op:
FOD Economie 
Ook VOKA werpt zijn licht op diezelfde steunmaatregelen en probeert alles zo duidelijk mogelijk samen te vatten. Dezelfde info als hierboven, maar voor sommigen misschien duidelijker uitgeschreven:
VOKA | Zo vraag je de steunmaatregelen aan voor jouw bedrijf  

Steunmaatregelen op Vlaams niveau

Daarnaast zijn er op Vlaams niveau ook steunmaatregelen in het leven geroepen: hinderpremie, overbruggingsrecht, etc. Alle info over financiële steun en andere steun vind je op:
VLAIO | Coronacrisis: Bijkomende maatregelen om bedrijven te ondersteunen 
 

Café's, restaurants & discotheken

Coronabarometer Horeca

In januari werd het gebruik van barometers goedgekeurd. Afhankelijk van de druk op de zorg bevinden we ons in een bepaalde kleurcode (rood-oranje-geel). Aan elke code hangen een aantal maatregelen vast die op dat moment van kracht zullen zijn.
Er zijn barometers voor onder andere de horeca, evenementen en vrijetijdsactiviteiten.

 

Maatregelen voor de horecasector (vanaf 07.03.2022)

Bijna 2 jaar na de start van de eerste lockdown, schakelen we over naar code geel van de coronabarometer. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de coronamaatregelen:

 • Voor de toegang tot de horecagelegenheden is er geen Covid Safe Ticket meer vereist.
 • Horecazaken hebben geen opgelegde sluitingsuren. 
 •  Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht.

Voor de horeca geldt één uitzondering: de CO2-meter en het bijhorend actieplan voor luchtzuivering blijft verplicht. De richtnorm voor de luchtkwaliteit is 900 ppm CO2, of een debiet van 40 m3 ventilatie per persoon of 40 m3 luchtzuivering per uur per persoon.

Wanneer de richtwaarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie. Dat is omschreven in het ministerieel besluit van 12 mei 2021, verlengd bij ministerieel besluit van 23 november 2021, over de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Wanneer de waarde van 1.200 ppm overschreden wordt, of het debiet lager is dan 25 m3 per uur per persoon, is het aanbevolen dat de uitbater bovendien voorziet in een erkend systeem voor die luchtzuivering dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Indien de grenswaarde voor de kwaliteit van de binnenlucht wordt overschreden, moet vanaf de volgende dienst een afstand van 1,5 meter tussen de tafels worden aangehouden of moeten andere maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat aan de grenswaarde kan worden voldaan.

Indien geen betrouwbare informatie ter beschikking is over de debieten van ventilatie en luchtzuivering, dan mag de limietwaarde voor de CO2-concentratie op geen enkel moment overschreden worden.

De meest actuele info over de geldende verplichtingen vind je in op de pagina van FOD economie.

Horeca Vlaanderen maakte ook een duidelijke website met daarop praktische benadering van de verplichtingen.
Je vindt er eveneens affiches en ander handige tools.

 

  Logies

  De horecadiensten en bars worden georganiseerd volgens de richtlijnen van het horecaprotocol.

  Er is niet langer een verplichting om klantgegevens te registreren.

  Alle logiesvormen (Airbnb, vakantiehuisjes …) mogen openen als de geldende protocollen nageleefd worden. Collectieve/gemeenschappelijke eet- en drinkruimten zijn onderworpen aan de voor de horecasector geldende regels uit het protocol.

  Vakantieparken, bungalowparken en campings mogen openen, inclusief hun gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en eetruimtes.

   

  Steunmaatregelen

  Steunmaatregelen vanuit de stad: 

  • De terrasbelasting van 2020 en 2021 wordt niet aangerekend.
  • Bedrijfsbelasting AJ 2020 valt voor een deel weg.
  • Horecazaken kunnen gebruik maken van uitgebreide terraszones van 1 april tot 31 oktober. Er moet wel steeds een aanvraag worden ingediend.
  • Komende winterperiode kunnen horecazaken overkappingen van hun reguliere terraszone aanvragen, net als uitgebreide eindejaarsterrassen. Lees er hier meer over.

  Veelgestelde vragen

  Tot slot kunnen jullie hieronder terecht voor een korte FAQ.   

  Algemeen

  Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol. De links naar de beschikbare sectorale protocollen worden op onderstaande website geplaatst:
  info-coronavirus.be | Protocollen
  Raadpleeg zeker ook de gids voor de heropening van de handelszaken. Deze is van toepassing op alle handelszaken onder dit hoofdstuk en wordt gepubliceerd op de website van FOD Economie. Deze gids bevat richtlijnen voor detailhandelaars, winkelcentra, contactberoepen, marktkramers, pretparken, beurzen etc.
  FOD Economie | Gids voor de opening van de handel

  Publieksevenementen

  Ondernemingen en verenigingen die een publieksevenement willen organiseren (bv. bedrijfsseminarie, client event, personeelsfeest, etc.) moeten rekening houden met de op dat moment geldende maatregelen. Tijdens code geel zijn alle publieksevenementen binnen en buiten steeds toegelaten.

  Check telkens eerst de maatregelen op basis van de op dat moment geldende kleurcode via volgend overzicht:
  Coronabarometer | Overzicht publieksevenementen

  Markten & kermissen

  Markten, brocantes, rommelmarkten, jaarmarkten en kermissen zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden die de sociale afstand en handhygiëne garanderen en onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

  • Bij elke kraam, kermisattractie of stand worden producten voor de handhygiëne voorzien.
  • Het dragen van een mondmasker is niet verplicht, noch voor marktkramers, foorkramers en hun personeel, noch voor hun klanten. Gemeentelijke, provinciale of regionale overheden kunnen het dragen van een mondmasker wel verplichten.
  • Het nuttigen van voedsel en drank is op de markten toegestaan, mits het voor horecagelegenheden geldende protocol in acht wordt genomen.
  • Foodtrucks mogen maaltijden en dranken aanbieden om af te halen.
  • Het aanbieden van goederen aan en in huis is toegelaten.

  Er is geen beperking meer op het aantal toegelaten personen dat de markt of de kermis mag betreden.

  Raadpleeg zeker ook de gids voor de heropening van de handelszaken. Deze is onder andere ook van van toepassing op marktkramers.
  FOD Economie | Gids voor de opening van de handel

  Downloads

  Hier vind je als ondernemer al het visueel materiaal dat je mogelijks kan helpen bij het informeren van jouw klanten en werknemers.

  auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer