Maatregelen tegen het coronavirus

Op deze pagina vind je alle informatie over de maatregelen die worden getroffen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, alsook praktische informatie voor jou als ondernemer.

Stad Sint-Niklaas bundelt de meest recente informatie over de maatregelen om het Corona virus in te dijken. 

Omdat het geen zin heeft om alle informatie dubbel weer te geven én om alle info zo actueel mogelijk te houden, verwijzen wij veel door naar andere bronnen. Wel geven we hieronder specifieke informatie voor onderneming weer en proberen we nuttige links op één duidelijke plaats te bundelen.

Zo bundelt de stad alle basis informatie omtrent corona en de maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken op onderstaande pagina:

 

Heb je een onderneming en zit je met vragen over wat de opgelegde maatregelen en steunmaatregelen exact betekenen voor jouw zaak, dan vindt je de meest actuele en concrete informatie op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).
Zij geven zo goed mogelijk antwoord op allerlei vragen:

 • Moet ik sluiten?
 • Heb ik recht op een hinderpremie? Hoe vraag ik die aan?
 • Wat met overbruggingsrecht?
 • Etc.

Er is al veel info beschikbaar en het agentschap is volop bezig met alle info verder te verduidelijken en uit te schrijven. Neem geregeld een kijkje!

 

Andere betrouwbare bronnen van informatie zijn de website van FOD Volksgezondheid en de website van de Vlaamse Overheid: 

 

Ook op de ondernemerslijn van Unizo kan je terecht met al je specifieke ondernemersvragen. Er staat een team aan experten voor je klaar.
 

 

Ontvang je graag rechtstreeks belangrijke updates? Registreer je dan bij BE-Alert. De federale overheid gebruikt dit kanaal voor rechtstreekse communicatie bij noodsituaties.

Lees de informatie over steunmaatregelen hieronder rustig en grondig door, en lees ook zeker alle informatie op de links vermeldt in de tekst grondig door. Dit is de eenvoudigste manier om op een snelle en efficiënte manier informatie te vinden omtrent de verschillende steunmaatregelen, en hoe je er beroep op kan doen.
 

Steunmaatregelen op federaal niveau

De regering heeft omwille van de economische impact al een aantal extra maatregelen voor ondernemingen goedgekeurd. Om beroep te kunnen doen op deze maatregelen is het belangrijk dat u de aanvragen niet uitstelt, maar zo snel mogelijk in orde brengt!

Alle info omtrent steunmaatregelen op federaal niveau vind je op:

 

Ook VOKA werpt zijn licht op diezelfde steunmaatregelen en probeert alles zo duidelijk mogelijk samen te vatten. Dezelfde info als hierboven, maar voor sommigen misschien duidelijker uitgeschreven:

 
Intussen werd er ook een betalingsuitstel voor ondernemingskredieten bedingt. Meer info vind je op onderstaande link: 
 
 

Steunmaatregelen op Vlaams niveau

Daarnaast zijn er op Vlaams niveau ook steunmaatregelen in het leven geroepen: hinderpremie, overbruggingsrecht, etc. Alle info over financiële steun en andere steun vind je op:

Steunmaatregelen van uit de stad

Hieronder een overzicht van de tot nu toe (11/5/2020) genomen ondersteuningsmaatregelen door de stad Sint-Niklaas: 

HORECA

 • Voor de terrasbelasting van 2019, waarvan het aanslagbiljet vorige week verstuurd werd, is er uitstel van betaling van de belasting tot minstens 1 oktober 2020.
 • De terrasbelasting van 2020 wordt integraal afgeschaft. 
 • De mogelijkheid wordt bekeken om terrassen kosteloos uit te breiden bij heropstart horeca. 
 • Normalerwijze zou aan de horecazaken binnen het focusgebied van het centrummanagement gevraagd worden om de ter beschikking gestelde parasols in 2020 over te kopen. De overname van de parasols zal worden uitgesteld tot 2021. 
 • Middelen voorzien voor jullie gezamenlijke horecarelance initiatieven. Voorstellen van jou en jouw collega's van harte welkom via economie@sint-niklaas.be
 • Gratis handgel voor leden van centrummanagement
 • www.ikkoopinsintniklaas.be en bijhorende communicatie rond lokaal shoppen en winkelhieren.

WINKELS

 • De belasting op het uitstallen van koopwaar en reclameobjecten wordt afgeschaft gedurende de periode van de Corona sluiting
 • De belasting op nachtwinkels wordt gehalveerd gedurende de periode van de Corona sluiting
 • Gratis handgel voor leden van centrummanagement
 • www.ikkoopinsintniklaas.be en bijhorende communicatie rond lokaal shoppen en winkelhieren.
 • Jouw initiatief met collega-handelaars, ter bevordering van de lokale economie, ondersteund (logistiek, financieel, communicatief). Ook in de deelgemeenten. Voorstellen via economie@sint-niklaas.be 
 • Maatregelen om veilig winkelen te garanderen
  • Duidelijke communicatie van de richtlijnen, ook aan de ingangen van de winkelstraten
  • Gratis affiches met richtlijnen
  • Nadar ter beschikking indien nodig, voor Stationsstraat
  • Extra handhaving en controle via politie, wijkwerkers, gemeenschapswachten, etc
  • Ludieke handhaving via straattheatr

ALGEMEEN

 • De bedrijfsbelasting wordt 6 maanden uitgesteld. 
 • De parkeerabonnementen van jou en jouw werknemers worden verlengd pro rata de duurtijd van de Corona sluitingsperiode
 • Ten behoeve van de marktkramers voorzien we een korting op de lidgeldfactuur voor de  periode dat de markt niet kan plaatsvinden.
 • Er wordt een vrijstelling voorzien van concessies en huurovereenkomsten van stadsinfrastructuur (bv. sportcentra) voor de periode dat de coronacrisis blijft duren. Deze regeling geldt logischerwijze niet voor overeenkomsten voor privéwoningen.
 • Voor evenementen in opdracht of in samenwerking met de stad wordt een tussenkomst voorzien voor de organisatoren.  
 • De stad garandeert snelle betalingen van facturen aan ondernemers, binnen de 30 dagen.  
 • Nauwgezette opvolging en versnelling van werken in winkelzones. 
 • Flexibiliteit op het vlak van laden en lossen voor take-away of leveringen, op aanvraag.  

VOOR JULLIE KLANTEN

 • Geen parkeercontrole tot 18/5. Nadien stromen de inkomsten uit parkeren van de maand mei integraal terug naar ondersteuning voor de lokale economie. 
 • Openbaar toilet, met extra hygiënemaatregelen, in Stationsstraat 11
 • Lokaal shoppen extra beloond via de Oh-kaart. Meer info volgt. 
 • Gratis mondmaskers, aan huis geleverd in de week van 18/5
 • Welkom en win actie in de Stationsstraat vanaf 15/5 

Een overzicht van de maatregelen

Een overzicht van de maatregelen

Café's, restaurants & discotheken

Maatregelen voor de horecasector (vanaf 04.12.2021)

Afhankelijk van de op regionaal niveau vastgestelde reglementering, hangt de toegang tot horecagelegenheden af van het voorleggen van een geldig Covid Safe Ticket. De procedures die op dat niveau moeten worden gevolgd, zijn vastgesteld door de gewestelijke overheden en zijn te raadplegen op hun websites (Vlaams GewestBrussels Hoofdstedelijk GewestWaals Gewest). 

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor klanten (vanaf 6 jaar) als ze niet aan tafel of aan de bar zitten. Als dat om medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm worden gebruikt. Mensen die door een door een medisch attest gestaafde handicap geen masker, stoffen alternatief of gelaatsscherm kunnen dragen, zijn niet aan deze verplichting gebonden.

Er mogen max 6 personen aan tafel ( een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden. Enkel zitplaatsen aan tafel en toog zijn toegestaan. De openingsuren worden beperkt van 5 uur 's morgens tot 23 uur.

Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen die in de horeca werkt (operator en medewerkers, ook in de keuken). Als een masker om medische redenen niet kan worden gedragen, kan een gelaatsscherm worden gebruikt.

Het gebruik van kans- en caféspelen (biljart, snookers, kickers, darts, etc.) is toegestaan. Klanten mogen die spelen rechtstaand spelen.

Discotheken en dancings dienen te sluiten.

Collectief gebruik van waterpijpen is verboden in ruimtes die publiek toegankelijk zijn.

In de besloten ruimten van eet- en drankgelegenheden van de horecasector, inclusief danscafés, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Die meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime is voorzien. Ten minste één apparaat moet aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar voedsel of drank wordt bereid en geserveerd, waar wordt gerookt of waar zich wachtrijen bevinden. Dat apparaat moet op een centrale plaats worden geïnstalleerd, niet naast een deur, raam of ventilatiesysteem. Open terrassen zijn hier niet bij betrokken.

De richtnorm voor de luchtkwaliteit is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 12 mei 2021 over de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Wanneer de waarde van 1.200 ppm overschreden wordt, is het aanbevolen dat de uitbater bovendien voorziet in een erkend systeem voor die luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Onder een “open terras” wordt verstaan: een onderdeel van een zaak uit de horecasector of een professionele traiteur- of cateringonderneming dat buiten gelegen is. Minstens een kant is volledig en altijd open en de lucht kan er vrij circuleren. De open zijde mag niet afgesloten worden, ook niet gedeeltelijk, bijvoorbeeld door een scherm of zonnewering.

Voor terrassen bij horecazaken in gesloten publieke ruimten, zoals winkelcentra, gelden dus dezelfde regels als voor de binnenruimten van horecabedrijven (met name de verplichting om de luchtkwaliteit te meten).

 
 

Alle info over de geldende verplichtingen vind je in op de pagina van FOD economie.

Horeca Vlaanderen maakte ook een duidelijke website met daarop praktische benadering van de verplichtingen.

 

  Logies

  De horecadiensten en bars worden georganiseerd volgens de richtlijnen van het horecaprotocol.

  Er is niet langer een verplichting om klantgegevens te registreren.

  Alle logiesvormen (Airbnb, vakantiehuisjes …) mogen openen als de geldende protocollen nageleefd worden. Collectieve/gemeenschappelijke eet- en drinkruimten zijn onderworpen aan de voor de horecasector geldende regels uit het protocol.

  Vakantieparken, bungalowparken en campings mogen openen, inclusief hun gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en eetruimtes.

   

  Steunmaatregelen

  Steunmaatregelen vanuit de stad: 

  • De terrasbelasting van 2020 en 2021 wordt niet aangerekend.
  • Bedrijfsbelasting AJ 2020 valt voor een deel weg.
  • Horecazaken kunnen gebruik maken van uitgebreide terraszones van 1 april tot 31 oktober, dit zal ook in 2022 nog mogelijk zijn. Er moet wel steeds een aanvraag worden ingediend.
  • Komende winterperiode kunnen horecazaken overkappingen van hun reguliere terraszone aanvragen, net als uitgebreide eindejaarsterrassen. Lees er hier meer over.

  Veelgestelde vragen

  Tot slot kunnen jullie hieronder terecht voor een korte FAQ.   

  Winkels

  Maatregelen voor winkels & dienstverleners (vanaf 20.11.2021)

  Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en die open mogen blijven voor het publiek, oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol.

  Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken onder dit hoofdstuk en wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-winkels/. In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare sectorale protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

  In elk geval dienen ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aan consumenten aanbieden, de algemene minimale regels die voorzien zijn in het koninklijk besluit na te leven:

  1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
  2. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
  3. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  4. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
  5. De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden.

  Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

  Winkels en winkelcentra

  In de winkelcentra gelden bij het ontvangen van bezoekers minstens de volgende specifieke modaliteiten:

  • het dragen van een mondmasker is verplicht;
  • de hierboven beschreven minimale regels;
  • het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de bezoekers bij de in- en uitgang;
  • het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties;

  Lees hier de gids met tips van de FOD Economie

   
   

  Dienstverleners

  Markten, brocantes, rommelmarkten, jaarmarkten en kermissen zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden die de sociale afstand en handhygiëne garanderen en onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

  Er is geen beperking meer op het aantal toegelaten personen dat de markt of de kermis mag betreden. Maar als er op een bepaald moment meer dan 5.000 bezoekers zijn, stelt de organisator een eenrichtingsverkeersplan op, met afzonderlijke toe- en uitgangen. Het is niet toegelaten om van die regel af te wijken.

  Bij elke kraam, kermisattractie of stand worden producten voor de handhygiëne voorzien.

  Het dragen van een mondmasker is niet verplicht, noch voor marktkramers, foorkramers en hun personeel, noch voor hun klanten. Gemeentelijke, provinciale of regionale overheden kunnen het dragen van een mondmasker wel verplichten.

  Het nuttigen van voedsel en drank is op de markten toegestaan, mits het voor horecagelegenheden geldende protocol in acht wordt genomen.

  Foodtrucks mogen maaltijden en dranken aanbieden om af te halen.

  Het aanbieden van goederen aan en in huis is toegelaten.

  U vindt meer tips over het houden van markten in onze gids voor de winkels.

   

   

  Marktkramers

  Markten en kleine kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

  Rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen zijn verboden.

  De toegestane markten en kleine kermissen (maximaal 200 bezoekers) moeten alle nodige maatregelen nemen om personen te beschermen, zoals het toepassen van de social distancing regels zoals het behoud van de 1,5m tussen personen. Voorwaarden voor het organiseren van de markt worden gedefinieerd door de stad bij het toekennen van de toelating.

  Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid;
  • De regels van social distancing worden gerespecteerd.
  • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
  • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een kleine kermis bedraagt 200 personen.
  • Marktkramers en kermiskramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten wanneer de lokale overheid het oplegt of in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.
  • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramers stellen eveneens handgels ter beschikking;
  • Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding wordt verboden, take-away blijft toegelaten.
  • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn;  
  • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.

   

  Bedrijven

   

  Telethuiswerk is de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat.

  Waar telewerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:

  • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder de 1,5m afstand tussen elk persoon
  • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden

  De toepassing van deze principes wordt gedefineerd in de generieke gids.

  De winkels mogen weldra hopelijk terug open. Bereid je optimaal voor op een veilige opening met zo min mogelijk besmettingsgevaar. Het visueel materiaal in bijlage kan mogelijk helpen. 

  FAQ - Antwoorden door NCCN 19/10

  Het document in bijlage geeft een duidelijk antwoord op jouw vragen

  Nog steeds niet zeker of je nu wel of niet open mag?

  Twijfel je nog steeds wat je wel of niet mag doen?
  Deze officiële website geeft antwoord op veelgestelde vragen.

  auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer