Maatregelen tegen het coronavirus

Op deze pagina vind je alle informatie over de maatregelen die worden getroffen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, alsook praktische informatie voor jou als ondernemer.

Stad Sint-Niklaas bundelt dag na dag informatie over de maatregelen om het Corona virus in te dijken. De algemene richtlijn is en blijft: vermijd situaties waar mensen samenkomen en vermijd onnodig fysiek contact met andere mensen.
Voor vragen is er een lokale infolijn en mailadres.

Omdat het geen zin heeft om alle informatie dubbel weer te geven én om alle info zo actueel mogelijk te houden, verwijzen wij veel door naar andere bronnen. Wel geven we hieronder specifieke informatie voor onderneming weer en proberen we nuttige links op één duidelijke plaats te bundelen.

Zo bundelt de stad alle basis informatie omtrent corona en de maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken op onderstaande pagina:

 

Heb je een onderneming en zit je met vragen over wat de opgelegde maatregelen en steunmaatregelen exact betekenen voor jouw zaak, dan vindt je de meest actuele en concrete informatie op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).
Zij geven zo goed mogelijk antwoord op allerlei vragen:

 • Moet ik sluiten?
 • Heb ik recht op een hinderpremie? Hoe vraag ik die aan?
 • Wat met overbruggingsrecht?
 • Etc.

Er is al veel info beschikbaar en het agentschap is volop bezig met alle info verder te verduidelijken en uit te schrijven. Neem geregeld een kijkje!

 

Andere betrouwbare bronnen van informatie zijn de website van FOD Volksgezondheid en de website van de Vlaamse Overheid: 

 

Ook op de ondernemerslijn van Unizo kan je terecht met al je specifieke ondernemersvragen. Er staat een team aan experten voor je klaar.
 

 

Ontvang je graag rechtstreeks belangrijke updates? Registreer je dan bij BE-Alert. De federale overheid gebruikt dit kanaal voor rechtstreekse communicatie bij noodsituaties.

Lees de informatie over steunmaatregelen hieronder rustig en grondig door, en lees ook zeker alle informatie op de links vermeldt in de tekst grondig door. Dit is de eenvoudigste manier om op een snelle en efficiënte manier informatie te vinden omtrent de verschillende steunmaatregelen, en hoe je er beroep op kan doen.
 

Steunmaatregelen op federaal niveau

De regering heeft omwille van de economische impact al een aantal extra maatregelen voor ondernemingen goedgekeurd. Om beroep te kunnen doen op deze maatregelen is het belangrijk dat u de aanvragen niet uitstelt, maar zo snel mogelijk in orde brengt!

Alle info omtrent steunmaatregelen op federaal niveau vind je op:

 

Ook VOKA werpt zijn licht op diezelfde steunmaatregelen en probeert alles zo duidelijk mogelijk samen te vatten. Dezelfde info als hierboven, maar voor sommigen misschien duidelijker uitgeschreven:

 
Intussen werd er ook een betalingsuitstel voor ondernemingskredieten bedingt. Meer info vind je op onderstaande link: 
 
 

Steunmaatregelen op Vlaams niveau

Daarnaast zijn er op Vlaams niveau ook steunmaatregelen in het leven geroepen: hinderpremie, overbruggingsrecht, etc. Alle info over financiële steun en andere steun vind je op:

Steunmaatregelen van uit de stad

Hieronder een overzicht van de tot nu toe (11/5/2020) genomen ondersteuningsmaatregelen door de stad Sint-Niklaas: 

HORECA

 • Voor de terrasbelasting van 2019, waarvan het aanslagbiljet vorige week verstuurd werd, is er uitstel van betaling van de belasting tot minstens 1 oktober 2020.
 • De terrasbelasting van 2020 wordt integraal afgeschaft. 
 • De mogelijkheid wordt bekeken om terrassen kosteloos uit te breiden bij heropstart horeca. 
 • Normalerwijze zou aan de horecazaken binnen het focusgebied van het centrummanagement gevraagd worden om de ter beschikking gestelde parasols in 2020 over te kopen. De overname van de parasols zal worden uitgesteld tot 2021. 
 • Middelen voorzien voor jullie gezamenlijke horecarelance initiatieven. Voorstellen van jou en jouw collega's van harte welkom via economie@sint-niklaas.be
 • Gratis handgel voor leden van centrummanagement
 • www.ikkoopinsintniklaas.be en bijhorende communicatie rond lokaal shoppen en winkelhieren.

WINKELS

 • De belasting op het uitstallen van koopwaar en reclameobjecten wordt afgeschaft gedurende de periode van de Corona sluiting
 • De belasting op nachtwinkels wordt gehalveerd gedurende de periode van de Corona sluiting
 • Gratis handgel voor leden van centrummanagement
 • www.ikkoopinsintniklaas.be en bijhorende communicatie rond lokaal shoppen en winkelhieren.
 • Jouw initiatief met collega-handelaars, ter bevordering van de lokale economie, ondersteund (logistiek, financieel, communicatief). Ook in de deelgemeenten. Voorstellen via economie@sint-niklaas.be 
 • Maatregelen om veilig winkelen te garanderen
  • Duidelijke communicatie van de richtlijnen, ook aan de ingangen van de winkelstraten
  • Gratis affiches met richtlijnen
  • Nadar ter beschikking indien nodig, voor Stationsstraat
  • Extra handhaving en controle via politie, wijkwerkers, gemeenschapswachten, etc
  • Ludieke handhaving via straattheatr

ALGEMEEN

 • De bedrijfsbelasting wordt 6 maanden uitgesteld. 
 • De parkeerabonnementen van jou en jouw werknemers worden verlengd pro rata de duurtijd van de Corona sluitingsperiode
 • Ten behoeve van de marktkramers voorzien we een korting op de lidgeldfactuur voor de  periode dat de markt niet kan plaatsvinden.
 • Er wordt een vrijstelling voorzien van concessies en huurovereenkomsten van stadsinfrastructuur (bv. sportcentra) voor de periode dat de coronacrisis blijft duren. Deze regeling geldt logischerwijze niet voor overeenkomsten voor privéwoningen.
 • Voor evenementen in opdracht of in samenwerking met de stad wordt een tussenkomst voorzien voor de organisatoren.  
 • De stad garandeert snelle betalingen van facturen aan ondernemers, binnen de 30 dagen.  
 • Nauwgezette opvolging en versnelling van werken in winkelzones. 
 • Flexibiliteit op het vlak van laden en lossen voor take-away of leveringen, op aanvraag.  

VOOR JULLIE KLANTEN

 • Geen parkeercontrole tot 18/5. Nadien stromen de inkomsten uit parkeren van de maand mei integraal terug naar ondersteuning voor de lokale economie. 
 • Openbaar toilet, met extra hygiënemaatregelen, in Stationsstraat 11
 • Lokaal shoppen extra beloond via de Oh-kaart. Meer info volgt. 
 • Gratis mondmaskers, aan huis geleverd in de week van 18/5
 • Welkom en win actie in de Stationsstraat vanaf 15/5 

Een overzicht van de maatregelen

Een overzicht van de maatregelen

Café's, restaurants & discotheken

Sinds 8 mei mogen de horecaterrassen opnieuw open.
Vanaf 9 juni mag er ook opnieuw binnen horeca georganiseerd worden.

Wat er verandert vanaf 27 juni:

 • Horecazaken mogen open zijn van 5u00 tot 01u00.
 • Er geldt geen alcohol verbod meer na 22u.
 • Bediening aan tafel blijft verplicht, uitzonderlijk mogen éénmanzaken wel aan de toog bedienen.
  • Een éénmanszaak staat op naam van natuurlijk persoon, bedienen aan de toog mag enkel indien er maar één iemand aan het werk. 
  • Eenmanszaken waar de uitbater samen met medewerkende echtno(o)t(e) aan het werk is, mogen dus niet aan de toog bedienen.
  • Andere zaken (bv. bvba) waar slechts één iemand aan het werk is mogen dus ook niet aan de toog bedienen.
 • Tafels van max 8 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) OF één gezin
 • Mondmaskerplicht blijft, alle personeelsleden zijn verplicht een chirurgisch mondmasker te dragen.
  • Stoffen exemplaren zijn dus NIET toegelaten.
  • Faceshields ≠ mondmasker. Faceshields zijn enkel toegelaten op medisch voorschrift.
 • Verplicht meten luchtkwaliteit binnen
  • Het meettoestel moet de hoeveelheid CO2 in de lucht meten (in ppm). Er zijn verder geen specifieke vereisten voor het toestel.
  • Het meettoestel moet op een voor de bezoeker zichtbare plaats staan
  • De richtnorm voor luchtkwaliteit is 900 ppm. Lager dan 900 ppm is goed. Tussen 900 en 1200 ppm moet er een actieplan ingezet worden. Bij waarden boven 1200 ppm moet de zaak onmiddellijk gesloten worden.
 • Op open terrassen geldt geen beperking meer tot 80dB. Volgens het terrasreglement zijn muziekboxen op het terras echter enkel toegelaten voor het spelen van achtergrond muziek. De rust in de buurt - zeker tijdens de avonduren - moet uiteraard steeds bewaard worden.
 • Shishabars mogen opnieuw waterpijp aanbieden, maar enkel voor individueel gebruik. Collectief gebruik van een waterpijp blijft verboden.

Andere regels die reeds van kracht waren:

 • 1,5m tussen gezelschappen. Gebruik van plexiglas kan, maar verminderd deze afstand niet.
 • Reinigen tafels en stoelen tussen elk gezelschap.

Zoals steeds blijft het dragen van een mondmasker verplicht, net als het respecteren van de algemene hygiëne- en afstandsmaatregelen.
De geldende maatregelen kan je nalezen in het buitenprotocol voor terrassen. Deze vormen een aanvulling op de generieke gids, waarin algemene richtlijnen staan die niet sectorspecifiek zijn (zoals bv. richtlijnen voor sanitair).

 

Alle info over de geldende verplichtingen vind je in op de pagina van FOD economie.

Horeca Vlaanderen maakte ook een duidelijke website met daarop praktische benadering van de verplichtingen.

 

  Logies

  Hotels, vakantiehuizen, internaten, camping, vakantiecentra, B&B en andere logies mogen geopend blijven, met inbegrip van hun restaurant, maar met uitzondering van hun andere drankgelegenheden, en dit uitsluitend voor de gasten die er verblijven.

  Volgende modaliteiten moeten steeds gerespecteerd worden:

  • maximum 8 personen per tafel
  • enkel zitplaatsen aan tafel
  • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
  • dragen van een mondmasker is verplicht voor personeel, alternatief mag een gelaatsscherm gedragen worden indien hier medische redenen voor zijn. 
  • geen enkele bediening aan de bar is toegestaan

  Voor alle actuele en meer uitgebreide info over logies kan u terecht op de website van Toerisme Vlaanderen.

   

  Steunmaatregelen

  Steunmaatregelen vanuit de stad: 

  • De terrasbelasting van 2020 en 2021 wordt niet aangerekend.
  • Bedrijfsbelasting AJ 2020 valt voor een deel weg.
  • Horecazaken kunnen gebruik maken van uitgebreide terraszones van 1 april tot 31 oktober, dit zal ook in 2022 nog mogelijk zijn. Er moet wel steeds een aanvraag worden ingediend.
  • Komende winterperiode kunnen horecazaken overkappingen van hun reguliere terraszone aanvragen, net als uitgebreide eindejaarsterrassen. Lees er hier meer over.

  Winkels

  Enkel de essentiële winkels mogen open blijven, dit zijn zaken die in hoofdzaak (meer dan 50% van de omzet) onder één van de volgende categorieën vallen:

  • de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
  • de winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten;
  • de gespecialiseerde winkels met babyartikelen;
  • de dierenvoedingswinkels;
  • de apotheken;
  • de kranten- en boekenwinkels;
  • de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
  • de telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen;
  • de winkels voor medische hulpmiddelen;
  • de doe-het-zelfzaken;
  • de tuincentra en boomkwekerijen;
  • de bloemen- en plantenwinkels;
  • de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten;
  • de gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;
  • de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen;
  • de winkels voor schrijf- en papierwaren.

  Deze zaken mogen al hun producten te koop aanbieden, ook de producten die niet behoren tot hun hoofdaanbod. Alle andere winkels zijn gesloten en mogen uitsluitend werken via levering , via click and collect buiten de winkel of op afspraak.

  In geval van werken op afspraak gelden de volgende richtlijnen:
  • de klanten mogen de winkel enkel betreden tijdens het gereserveerde tijdslot met een bevestiging van dit tijdslot;
  • de bevestiging van de afspraak kan gebeuren door middel van een duurzame drager waarop de namen en voornamen van de klanten, de datum en het gereserveerde tijdslot staan. Het kan hierbij gaan om een document dat via internet bezorgd werd, een e-mail, een sms of een afsprakenregister dat door de handelaar wordt bijgehouden.
  • er mogen maximum 50 klanten (minderjarige kinderen inbegrepen) tegelijk in de winkel in vastgelegde tijdsloten;
  • in de winkel mogen uitsluitend activiteiten plaatsvinden gekoppeld aan het directe verkoopproces;
  • een klant mag tijdens het winkelen vergezeld worden door minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of door een andere persoon uit hetzelfde huishouden of door zijn of haar duurzaam nauw contact. In geval van een click and collect-systeem moeten de gekochte goederen op voorhand besteld worden. Het afhalen van de vooraf bestelde goederen moet buiten de winkel gebeuren zonder dat de klanten de binnenruimte mogen betreden. Wachtrijen moeten beheerd worden om samenscholingen te vermijden en om te garanderen dat de sociale afstandsregels gerespecteerd worden. Het leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen aan en in huis is toegelaten.

  Lees hier de gids met tips van de FOD Economie

  Volgende maatregelen moeten in acht genomen worden:
   
  • het dragen van een mondmaskers is verplicht vanaf 12 jaar
  • zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor personeel en klanten door handgel ter beschikking te stellen
  • respecteer de afstandsmaatregelen van 1,5 m, zowel binnen als buiten.
  • maximaal één klant per 10 m² 
  • laat niet-automatische deuren zo veel mogelijk open
  • werk indien mogelijk met bestellingen en afhaaluren
  • ontsmet betaalterminals na iedere betaling of voorzie oorstaafjes of handgel
  • verkoopacties op straat en uitstellingen, vlaggen of andere attributen buiden de zaak zijn verboden
   

  Dienstverleners

  Volgende modaliteiten moeten in acht genomen worden:

  • werk enkel op afspraak
  • slechts één klant per 10 m²
  • geen drank of voeding serveren
  • respecteer de social distancing van 1,5 m tussen elk persoon
  • ontsmetten werkmateriaal na elke dienstlevering
  • geen individuele ventilatoren
  • mondmaskerdracht verplicht voor personeel en klant, vanaf 12 jaar
  • zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor personeel en klanten door handgel ter beschikking te stellen
  • verkoopacties op straat en uitstellingen, vlaggen of andere attributen buiden de zaak zijn verboden
  • dienstverlening aan huis: dienstverlener slechts aanwezig op de plaats van dienstverlening en enkel voor de tijd strikt noodzakelijk.

   

   

  Marktkramers

  Markten en kleine kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

  Rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen zijn verboden.

  De toegestane markten en kleine kermissen (maximaal 200 bezoekers) moeten alle nodige maatregelen nemen om personen te beschermen, zoals het toepassen van de social distancing regels zoals het behoud van de 1,5m tussen personen. Voorwaarden voor het organiseren van de markt worden gedefinieerd door de stad bij het toekennen van de toelating.

  Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid;
  • De regels van social distancing worden gerespecteerd.
  • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
  • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een kleine kermis bedraagt 200 personen.
  • Marktkramers en kermiskramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten wanneer de lokale overheid het oplegt of in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.
  • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramers stellen eveneens handgels ter beschikking;
  • Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding wordt verboden, take-away blijft toegelaten.
  • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn;  
  • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.

   

  Bedrijven

   

  Telethuiswerk is de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat.

  Waar telewerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:

  • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder de 1,5m afstand tussen elk persoon
  • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden

  De toepassing van deze principes wordt gedefineerd in de generieke gids.

  De winkels mogen weldra hopelijk terug open. Bereid je optimaal voor op een veilige opening met zo min mogelijk besmettingsgevaar. Het visueel materiaal in bijlage kan mogelijk helpen. 

  FAQ - Antwoorden door NCCN 19/10

  Het document in bijlage geeft een duidelijk antwoord op jouw vragen

  Nog steeds niet zeker of je nu wel of niet open mag?

  Twijfel je nog steeds wat je wel of niet mag doen?
  Deze officiële website geeft antwoord op veelgestelde vragen.

  auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer