Sint-Niklaas in cijfers

Meten is weten. Blijf hier op de hoogte van de meest recente cijfers van het economisch en commercieel landschap van de stad.

Economisch profiel

In de socio-economische profielschets van onze stad kan je tal van parameters raadplegen die misschien interessant zijn voor je zaak. Je kan ze ook vergelijken met andere steden in de provincie.

Wat is het gemiddelde inkomen in Sint-Niklaas? Hoe oud zijn de inwoners? Wat met werkloosheid en werkgelegenheid in de stad? Hoe doen we het op het vlak van onderwijs en ondernemingsweefsel? Wat met de toegevoegde waarde van de bedrijven? 

Evolutie bevolking

Sint-Niklaas is als hoofdstad van het Waasland vergelijkbaar met steden als Kortrijk, Oostende en Hasselt. Het aantal inwoners groeit er proportioneel sneller dan in de rest van de regio. Eind 2017 telde Sint-Niklaas 75.984 inwoners. Officiële prognoses geven aan dat de stad 79.452 inwoners zou tellen in 2030. Omdat de huidige bevolkingscijfers de prognoses voor 2017 ruimschoots overschrijden, lijkt het in officieuze prognose voor 2030 realistisch dat we de kaap van 80.000 inwoners zullen behalen. 

Evolutie bevolkingsaantal van Sint-Niklaas

Grafiek evolutie bevolkingsaantal van Sint-Niklaas

Wifi-gebruik stadskern

De stadskern van Sint-Niklaas is uitgerust met gratis Wifi. De evolutiecijfers van het Wifi-gebruik geven een indicatie van bezoekersaantallen en stromen. Heb je specifieke vragen over het Wifi-gebruik op bepaalde data of locaties, aarzel niet om het team economie en centrummanagement te contacteren. 

Evolutie aantal Wifi-sessies per maand

Grafiek evolutie aantal Wifi-sessies per maand

Gebruiksvolume WiFi in de stadskern

Grafiek gebruiksvolume WiFi in de stadskern

Passantentelling stadskern

Met financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen installeerden we eind 2018 een structureel passantentellingssysteem op een 20-tal plaatsen in de stadskern. Zo weten we precies hoeveel passanten zich op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip in de stadskern bevinden. We brengen loopstromen en verblijftijden in kaart. Heel binnenkort kan je via deze pagina de eerste cijfers raadplegen.

Provincie OostVlaanderen

Oh-kaart

Sinds mei 2017 zijn meer dan 115 lokale handels- en horecazaken aangesloten op één overkoepelend getrouwheidssysteem. Klanten die kopen of verbruiken bij deze zaken, sparen Oh-punten met hun Oh-kaart. Deze punten kunnen ze inruilen voor tal van voordelen.

Volg hieronder de evolutie van het aantal gebruikers, transacties en uitgedeelde Oh-punten. Heb je specifieke vragen over de transacties op een specifieke dag of in uw zaak specifiek? Neem dan contact op met sintniklaas@joyn.be .

Oh-kaart-gebruikers zelf kunnen het Oh-puntensaldo opvolgen via de Joyn App.

 

Aantal transacties met Oh-kaart in 2017-2018

Aantal transacties met Oh-kaart in 2017-2018

Winkelleegstand

Zoals heel wat Vlaamse steden kampt ook Sint-Niklaas met een significante leegstandsproblematiek. De cijfers hieronder uit de gemeentelijke feitenfiche voor detailhandel spreken voor zich: hoewel het aantal leegstaande panden terug lichtjes dalend is en het percentage leegstaande panden van 12% in 2016 naar 10,4% gedaald is in 2017, blijft de totale winkelvloeroppervlakte stijgen en zien we dat de winkelvloeroppervlakte per aantal inwoners hoger blijft dan het Vlaamse gemiddelde. Het blijft dus de taak van Vlaanderen en de stad om een restrictief beleid te voeren. De winkeloppervlakte jaarlijks laten stijgen, terwijl de retailkoek niet groter wordt, heeft geen enkel zin.

De stad heeft in het verleden de keuze gemaakt om met een tweesporenbeleid van start te gaan om leegstand te bestrijden: enerzijds positief benaderen van investeerders via de renovatiepremie en anderzijds het heffen van een aanzienlijke leegstandsbelasting. Sinds juli 2017 is het motiverende spoor verder uitgewerkt met een kernversterkend premiestelsel. In het detailhandelsplan lichten we de tweesporenvisie meer in detail toe.

Winkelleegstand - percentage leegstaande panden

Winkelleegstand - percentage leegstaande panden

Gemeentelijke feitenfiche detailhandel

Werkgelegenheid

De beste grafieken en cijfers over werkloosheid in onze stad, kan u vinden via Arvastat. Arvastad is een zeer uitgebreide toepassing van de VDAB waarmee je snel en eenvoudig statistieken over de werkloosheid en de vacatures in Vlaanderen kan raadplegen. De toepassing biedt een uitgebreide keuze aan grafisch geïllustreerde basisstatistieken, maar laat ook toe om zelf zeer gedetailleerde tabellen en tijdreeksen samen te stellen. Alle gegevens zijn beschikbaar tot op gemeentelijk niveau en worden maandelijks geactualiseerd. Voor sommige gemeenten zijn de werkloosheidsgegevens ook op wijkniveau raadpleegbaar. Je kan de gegevens ook bewaren of bewerken in PDF- of Excel-formaat. 

Stadsmonitor

De Stadsmonitor is een officiële publicatie van de Vlaamse Overheid. De Stadsmonitor bestaat uit een set van een 200-tal indicatoren die:

  • de leefkwaliteit van de centrumsteden in kaart brengen
  • aangeven hoe duurzaam de ontwikkeling van de centrumsteden is
  • de gezins- en kindvriendelijkheid van de centrumsteden in kaart brengt

De centrumsteden waarmee Sint-Niklaas vergeleken wordt, zijn Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

Hieronder lichten we er een aantal interessante parameters uit voor jou als ondernemer: 

Gemeentelijke feitenfiche detailhandel

Voor het vijfde jaar op rij publiceerde de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de andere Vlaamse provincies de gemeentelijke feitenfiches voor detailhandel. In de feitenfiche krijg je “in een klik” zicht op de gegevens over de detailhandel, per winkelgebied. Ook voor Sint-Niklaas zien we een aantal belangrijke opmerkelijke en  positieve trends. We lijsten ze even beknopt voor u op :

  • Het aantal inwoners in de stad blijft stijgen. In 2013 bedroeg het inwonersaantal nog 70.904, in 2017 telde de stad 76.898 inwoners. Het kooppotentieel is dus ook stijgende.
  • Het gemiddelde inkomen is sinds 2013 (15.508 euro) gestegen naar 17.688 euro in 2015. Toch moeten we hier als stad alert blijven, gezien dit ook een stuk lager ligt dan in vergelijkbare steden.
  • De tewerkstelling (zelfstandigen én loontrekkenden) in horeca is gestegen. De tewerkstelling in detailhandel is gedaald. We blijven het op dit vlak echter beter doen dan vergelijkbare steden.
  • Het percentage leegstaande handelspanden is gedaald sinds de piek van 2013 (13,7%) naar 11,4%. Het aantal leegstaande handelspanden daalde van 228 naar 184.  Ook het aantal leegstaande winkelvloeroppervlakte daalde van 17% naar 13,48% .
  • De inzet tot omvorming van handelspanden naar wonen of praktijkruimtes loont. Belangrijke parameter is de winkelvloeroppervlakte per 1000 inwoners. Deze is gedaald van 3.223 m² in 2013 naar 3.121 m² in 2017, daar waar deze parameter in andere gemeenten, de provincie en Vlaanderen stijgende is. Het toont aan dat de stad bewust beleid voert rond efficiënt ruimtegebruik, ook voor detailhandel. De strategie om te focussen op de stadskern werpt zijn vruchten af. Het aantal gevulde handelspanden bleef quasi ex aequo op 1435.
  • We zien dat de Sint-Niklase inwoners bijna 65% van de aankopen van dagelijkse goederen doet in eigen gemeente. Voor periodieke goederen zitten we op een cijfer van 62.5%.

Wie de cijfers in detail wil doornemen kan ze vinden via www.provincies.incijfers.be . Bij vragen, aarzel niet om het team Economie & Centrummanagement te contacteren via economie@sint-niklaas.be of 03 778 31 80.

Raadpleeg het volledige rapport

Het meerdaags verblijfstoerisme in Sint-Niklaas zit sterk in de lift. Over de voorbije drie jaar steeg het aantal overnachtingen met meer dan 18%. Qua aantal overnachtingen moet Sint-Niklaas in de provincie Oost-Vlaanderen enkel Gent laten voor gaan.

Aalst volgt de Wase hoofdstad op ruime afstand met in 2017 9.000 overnachtingen minder. Het aantal overnachtingen in 2017 - het jaar waarvoor Toerisme Vlaanderen zopas de meest recente cijfers bekend maakte - bedroeg in Sint-Niklaas om precies te zijn 102.059. Daarvan werden er 55.810 gerealiseerd door Belgen en 46.249 door niet-Belgische gasten. Als we dit cijfer afzetten tegenover de ook reeds respectabele 86.375 overnachtingen in 2015 en 89.311 in 2016, dan blijkt welke een steile klim - 18,2%  tegenover het referentiejaar - er in erg korte tijd werd gemaakt.

Evolutie aantal overnachtingen in Sint-Niklaas

Grafiek evolutie aantal overnachtingen in Sint-Niklaas
auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer