Stopzetten van mijn onderneming

De stopzetting van jouw zelfstandige activiteit kan in verschillende situaties voorkomen. Je stopt vrijwillig of je verkeert in moeilijkheden met je zaak. Je wil je zaak overdragen of verkopen. Lees hier per situatie wat je kan en moet doen.

Je zaak stopzetten

Een onderneming kan binnen het wettelijk kader op 2 manieren stopgezet worden:

 • op vrijwillige basis of
 • door een faillissement

Je zaak vrijwillig stopzetten

Stop je vrijwillig met je zaak? Meldt dit dan zo snel mogelijk bij de stad en de federale overheid.
De stappen die je moet ondernemen, vind je hier op de website van FOD Economie.

Je zaak verkeert in moeilijkheden

Verkeert je zaak zich in moeilijkheden?

Dan ben je als ondernemer verplicht om de alarmbelprocedure in te zetten. Is dit niet correct gedaan wordt, kan dit gevolgen hebben op het vlak van bestuurdersaansprakelijkheid. In geval van faillissement moet je ook aangifte doen bij de ondernemingsrechtbank. Afhankelijk van jouw situatie heb je mogelijks recht op een uitkering (overbruggingsrecht) gedurende 12 maanden.

Begint je zaak zich in moeilijkheden te verkeren, maar is het nog niet te laat?

Zoek tijdig hulp! In bepaalde gevallen kan je aankloppen bij de overheid of andere organisaties voor hulp. De Vlaamse overheid beidt uitgebreide informatie over zaken in moeilijkheden. Er zijn tal van mogelijkheden die jouw zaak nog kunnen redden.

 • Heb je nood aan vers kapitaal in jouw onderneming?
  Dan kan een win-win-lening mogelijks een deel van de oplossing zijn.
 • Zit je in moeilijkheden om je sociale bijdragen te betalen?
  Bespreek met jouw sociaal verzekeringsfonds om een afbetalingsplan op te stellen.
 • Heb je ondersteuning nodig op economisch, juridisch en/of psychologisch vlak?
  Neem contact op met Dyzo, een organisatie voor zelfstandigen in moeilijkheden. Zij bieden kosteloze ondersteuning dankzij financiële steun van de Vlaamse overheid.

Je zaak overdragen / verkopen

Of je nu beslist om je zaak over te dragen of te verkopen. In beide gevallen komt er veel bij kijken.
Begin hier tijdig aan en laat je bijstaan door een expert.

Je zaak overdragen

Het overdragen van jouw zaak kan een lang en ingewikkeld proces zijn. Een voorbereide ondernemer is er twee waard! Stel het nemen van noodzakelijke beslissingen niet uit en ga aan de slag.

Elke ondernemer doorloopt - bewust en/of onbewust - 5 stappen bij zijn bedrijfsoverdracht, nl. oriëntatie, informatie, voorbereiding, implementatie en na de overdracht. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) biedt hierover een gratis informatiepakket met diverse brochures. Wil je jezelf laten bijstaan door een expert? VLAIO geeft een duidelijk overzicht van experten waar je advies op maat kan bij inwinnen.

Via de KMO-portefeuille kan je subsidies aanvragen voor advies, begeleiding en coaching bij jouw bedrijfsoverdracht. Ook kan je begeleiding en steun vinden bij andere organisaties, zoals VOKA.

Je zaak verkopen

Vanuit jouw analyse over de verschillende overdrachtsscenario's, heb je besloten om jouw zaak te verkopen. Maar hoe begin je hieraan? Waar vind je een geschikte koper, hoe verloopt de verkoopprocedure en welke documenten moet je opstellen? VLAIO geeft hier een korte toelichting over.

Het is belangrijk om je tijdens dit proces zeker te laten bijstaan door een professionele adviseur met specifieke expertise in het verkopen van ondernemingen.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer