Landbouwraad

Het stedelijke landbouwbeleid wordt geruggensteund door een adviesraad, waarin elke landbouwvereniging is vertegenwoordigd.

In de dagelijkse raad voor land- en tuinbouw zijn de 3 beroepslandbouworganisaties vertegenwoordigd, nl. de Bedrijfsgilde Boerenbond, de Koninklijke Landbouwcomice en het Algemeen Boerensyndicaat. In de uitgebreide raad zijn ook alle landbouwverwante organisaties en liefhebbersverenigingen opgenomen.
De werking van de plaatselijke land- en tuinbouwverenigingen wordt door de stad gesteund d.m.v. jaarlijkse werkingstoelagen.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer