Horecaoverleg

Het horecaoverleg is een forum waarin ideeën worden gegenereerd, initiatieven en voorstellen kunnen afgetoetst worden, activiteiten voorbereid, toegelicht en geëvalueerd en moeilijke thema’s besproken.

Doel

Het horecaoverleg verloopt volgens het principe van de  ‘open vergadering’ waarbij iedere uitbater welkom is, bij ieder overleg of eenmalig voor punten die hem of haar in het bijzonder interesseren. Het horecaoverleg biedt uitbaters ook de kans om onderling onderwerpen te bespreken. Belangrijk daarbij is dat uitbaters naast alles wat de stad onderneemt ook zelf met creatieve ideeën voor de dag komen en realiseren.

Data

Iedere maand is er een overlegmoment met de horeca-uitbaters van de stad.
Het overleg gaat voorlopig digitaal door via Teams. Indien u hiervan een uitnodiging wenst te ontvangen stuurt u een mail met uw contactgegevens naar:

Data 2022 Uur
dinsdag 11 januari 15u00 - 16u15
dinsdag 1 februari 15u00 - 16u15
dinsdag 1 maart 15u00 - 16u15
dinsdag 29 maart 15u00 - 16u15
dinsdag 3 mei 15u00 - 16u15
  • Vanaf de zomer: data volgen nog

Agenda

In de bijlage kunnen jullie de agenda's van het horecaoverleg raadplegen. De agenda van de volgende vergadering verschijnt telkens 1 week op voorhand. 

Werkjaar 2022

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer