Handelaarsoverleg

Handelaarsoverleg is een overlegmoment met de handelaars uit de stadskern. Overleg met handelaars van buiten de stadskern gebeurt ad hoc of op vraag.

Doel

Het handelaarsoverleg is een overlegplatform met handelaars en dienstverleners uit de stadskern en is vrijblijvend. Het horecaoverleg gebeurt afzonderlijk, omdat er inhoudelijk heel wat verschillen zijn. De horecacoach is wel aanwezig tijdens het handelaarsoverleg. De inhoudelijke agenda verschijnt gewoonlijk één week op voorhand. Uiteraard kan je agendaonderwerpen aanbrengen over het reilen en zeilen in de stadskern. Wie komt, wordt gevraagd constructief en actief mee te denken

Data

Indien u een uitnodiging wenst te ontvangen voor het handelaarsoverleg stuurt u een mail met uw contactgegevens naar:
 
 
Data 2022 Uur
woensdag 12 januari 8u30 - 9u45
vrijdag 18 februari 8u30 - 9u45
woensdag 30 maart 8u30 - 9u45
vrijdag 13 mei 8u30 - 9u45
woensdag 22 juni 8u30 - 9u45
  • Vanaf de zomer: data volgen nog
auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer