Centrummanagement

Samen voor een sterke stadskern! Ontdek hier alles over de werking van de vzw centrummanagement Sint-Niklaas.

Doelstelling

Het centrummanagement van Sint-Niklaas is een ledenorganisatie van handelaars, horeca-uitbaters en dienstverleners uit de stadskern. In een snel veranderend retaillandschap is er meer dan ooit nood aan samenwerking tussen ondernemers, belangenorganisatie, vastgoedspelers en stadsbestuur.

De werkingsmiddelen van de vzw komen voor 5%  uit ledenbijdragen en voor 95% uit een toelage van de stad. We gebruiken onze middelen voor publiekstrekkende evenementen, online communicatie, het Oh-magazine, financieren van ons getrouwheidssysteem, bezoekerswedstrijden, aantrekken van ondernemers, netwerken tussen ondernemers, stadskernpromotie én acties die je opzet samen met je collega-handelaars. Samen bundelen we onze krachten voor een aangename stadskern, waar bezoekers graag komen winkelen, beleven, verbruiken en vertoeven.

In bijlage vinden jullie de statuten van de vzw Centrummanagement.  

Statuten vzw Centrummanagement

Bestuur

Het bestuur van de vzw centrummanagement Sint-Niklaas bestaat uit vertegenwoordigers van handelaars en horecauitbaters, politieke vertegenwoordiging en vertegenwoordigen van belangenorganisaties. Maandelijks komt het dagelijks bestuur samen. De raad van bestuur en de Algemene Vergadering komen twee tot vier maal per jaar samen. Ontdek via de bijlage bestuursleden en verantwoordelijkheden.

In 2019, met de nieuwe beleidsploeg, wordt een nieuw bestuur gekozen. Ondernemers uit de stadskern krijgen de kans vanaf 25/3/19 tot 15/5/19 om zich kandidaat te stellen. 

Ledenvoordelen

Onze leden genieten in 2019 van een aantal extra voordelen :

 • Tot 60% korting op parkeercheques voor de parking van de Grote Markt en de Stationsstraat.
 • Eénmalig zes maanden 50% korting voor leden die instappen in het overkoepelend getrouwheidssysteem met de Oh-kaart.
 • Tussenkomst tot 300 EUR voor muziekband bij deelname aan de muziekkroegentocht.
 • Korting van 100 EUR voor een standplaats tijdens de kerstmarkt.
 • Logistieke, promotionele en financiële ondersteuning tot max 2.500 EUR (met een max van 50%) voor initiatieven die u met 3 collega-handelaars organiseert. Voorwaarden zie volgend tabblad.
 • Eén gratis kerstboom, geleverd en opgehaald, tijdens de eindejaarsperiode.
 • Eénmalig 100 gratis Oh-winkeltassen (indien nog niet ontvangen in 2018) en mogelijkheid tot bijbestellen zo lang de voorraad strekt aan 0,60 EUR/draagtas.
 • Terugbetaling van het inschrijvinggeld 'KBO voor starters', op voorwaarde dat je twee jaar lid wordt.
 • Uitnodiging voor vier netwerkmomenten, waaronder de Avond van de Economie.
 • Huur parasols Grote Markt
 • Voordeeltarief bij winkelevenementen en ad hoc handelaarsinitiatieven (Rode loper, modeshow, magazine, inspiratiesessies, login cubee lcokers,...)

Meer details kan je vinden in brochure in bijlage.

Alles nog eens rustig nalezen?

Lid worden?

Voordelen en redenen genoeg om mee te doen! In tegenstelling tot tal van andere centrumsteden is lidmaatschap in Sint-Niklaas nog vrijblijvend. Jouw deelname getuigt echter van solidariteit met je collega-handelaars en horeca-uitbaters. De ledenbijdrage bedraagt 181,50 EUR (150 EUR + 21% BTW) en dient overgeschreven te worden op rekening van de vzw Centrummanagement, IBAN BE62 2930 3568 6961 met vermelding: ‘Lidgeld 2019 + naam en ondernemingsnummer van de zaak’. Hoe meer leden, hoe meer werkingsmiddelen er terug geïnvesteerd kunnen worden in de promotie van de stadkern. 

Lid worden met een volledige straat of volledig plein uit het focusgebied? Contacteer de centrummanager voor meer informatie. Wie instapt tijdens de tweede helft van het jaar, betaalt het lidgeld pro rata.

 

 

 

Alles nog eens rustig nalezen?

De stadskern in de kijker

Het centrummanagement organiseert, samen met jou, vier publiekstrekkende winkelevenementen per jaar. Deze evenementen richten zich tot een breed publiek. Het zwaartepunt van deze evenementen ligt in het focusgebied, maar ook handelaars van buiten het focusgebied kunnen mee opgenomen worden in de communicatie. Op deze momenten in 2019 laten we onze bezoekers en jullie klanten graag zien wat de lokale handels- en horecazaken in petto hebben:

 • Het r-Oh-de loperweekend op zaterdag 16 maart (10.00 - 18.00 uur) en zondag 17 maart (14.00 - 18.00 uur)
 • De terrasjesdagen van donderdag 27 juni tot en met zondag 30 juni (14.00 - 18.00 uur)
 • Het Weekend van de Klant op zaterdag 5 oktober (10.00 - 18.00 uur) en zondag 6 oktober (14.00 - 18.00 uur)
 • De winterwinkelzondagen op zondag 15 december, 22 december en zondag 29 december (14.00 - 18.00 uur)

 

Jouw initiatief ondersteund!

Zelf initiatief nemen en een belevingsevenement organiseren naar een gerichte doelgroep? Ondernemers die met minstens drie leden van het centrummanagement samenwerken, bieden we graag operationele, logistieke en financiële ondersteuning tot 2.500 EUR. Hieronder kan je de voorwaarden vinden :

 • De initiatiefnemers zijn lid van de vzw Centrummanagement.
 • Initiatief/evenement wordt gedragen door meerdere lokale ondernemers (Minimum 3) die lid zijn van centrummanagement.
 • Het initiatief/evenement vindt plaats in het focusgebied, zoals bepaald in het Detailhandelsplan. 
 • Het initiatief/evenement sluit aan bij de visie van het strategisch beleidsplan voor horeca en detailhandel in Sint-Niklaas.
 • Het initiatief/evenement draagt bij aan het imago van Sint-Niklaas als belevingsstad (winkelen, genieten, overnachten, eten, drinken,..). Het spoort mensen aan, op kort of middellange termijn, om in Sint-Niklaas te komen genieten. Initiatief/evenement doet beroep op lokale handelaars voor producten (eten, drank,..) of diensten (marketing, inrichting, etc).
 • Tijdens het initiatief/evenement is er een relevant aanwezigheid van lokale zaken.
 • Het initiatief/evenement wordt niet louter gefinancierd door de bijdrage van CMM. Er is minimum een evenredige inbreng vanuit de organisatoren.
 • Het initiatief brengt het Oh-merk visibel in beeld.
 • Kosten voor catering komen nooit in aanmerking.
 • Er is nog budget beschikbaar op de betreffende budgetpost.
 • De maximum toelage is 2.500 EUR.

 

 

Vragen voor het centrummanagement?

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer