Centrummanagement

Het Centrummanagement Sint-Niklaas verbindt handelaars, horeca-uitbaters en dienstverleners in Sint-Niklaas. Samen voor een sterke stadskern!

Over het Centrummanagement

Ledenorganisatie

Het centrummanagement van Sint-Niklaas is een ledenorganisatie van handelaars, horeca-uitbaters en dienstverleners uit de stadskern. In een snel veranderend retaillandschap is er meer dan ooit nood aan samenwerking tussen ondernemers, belangenorganisatie, vastgoedspelers en stadsbestuur.

Doelstelling

De werkingsmiddelen van de vzw komen voor 5%  uit ledenbijdragen en voor 95% uit een toelage van de stad. We gebruiken onze middelen voor publiekstrekkende evenementen, online communicatie, het Oh-magazine, financieren van ons getrouwheidssysteem, bezoekerswedstrijden, aantrekken van ondernemers, netwerken tussen ondernemers, stadskernpromotie én acties die je opzet samen met je collega-handelaars. Samen bundelen we onze krachten voor een aangename stadskern, waar bezoekers graag komen winkelen, beleven, verbruiken en vertoeven.

In bijlage vinden jullie de statuten van de vzw Centrummanagement.  

Statuten vzw Centrummanagement

Lidmaatschap

Voordelen

Onze leden genieten in 2022 van een aantal extra voordelen :

 • Tot 60% korting op parkeercheques voor de parking van de Grote Markt en de Stationsstraat.
 • Tussenkomst tot 300 EUR voor muziekband bij deelname aan de muziekkroegentocht of alternatief evenement georganiseerd door het centrummanagement.
 • Korting van 100 EUR voor een standplaats tijdens de kerstmarkt.
 • Logistieke, promotionele en financiële ondersteuning tot max 2.500 EUR (met een max van 50%) voor initiatieven die u met 3 collega-handelaars organiseert. Voorwaarden zie volgend tabblad.
 • Eénmalig 100 gratis Oh-winkeltassen en mogelijkheid tot bijbestellen zo lang de voorraad strekt aan 1,75 EUR/draagtas.
 • Terugbetaling van het inschrijvinggeld 'KBO voor starters', op voorwaarde dat je twee jaar lid wordt.
 • Uitnodiging voor vier netwerkmomenten, waaronder de Avond van de Economie.
 • Voordeeltarief bij winkelevenementen en ad hoc handelaarsinitiatieven (R-Oh-de loperweekend, kerstboom tijdens de eindejaarsperiode, ...)

Alles nog eens rustig nalezen?

Lid worden

Voordelen en redenen genoeg om mee te doen! In tegenstelling tot tal van andere centrumsteden is lidmaatschap in Sint-Niklaas vrijblijvend. Jouw deelname getuigt echter van solidariteit met je collega-handelaars en horeca-uitbaters.

De ledenbijdrage bedraagt 150,00 EUR en dient overgeschreven te worden op rekening van de vzw Centrummanagement, IBAN BE33 0910 2225 3546 met vermelding: ‘Lidgeld 2022 + naam en ondernemingsnummer van de zaak’. Hoe meer leden, hoe meer werkingsmiddelen er terug geïnvesteerd kunnen worden in de promotie van de stadskern. 

Lid worden met een volledige straat of volledig plein uit het focusgebied? Contacteer de centrummanager voor meer informatie. Wie instapt tijdens de tweede helft van het jaar, betaalt het lidgeld pro rata.

Bestuur

Het bestuur van de vzw centrummanagement Sint-Niklaas bestaat uit vertegenwoordigers van handelaars en horecauitbaters, politieke vertegenwoordiging en vertegenwoordigen van belangenorganisaties. Maandelijks komt het dagelijks bestuur samen. De raad van bestuur en de Algemene Vergadering komen twee tot vier maal per jaar samen. Ontdek via de bijlage bestuursleden en verantwoordelijkheden.

In 2019, met de nieuwe beleidsploeg, wordt een nieuw bestuur gekozen. Ondernemers uit de stadskern kregen de kans om zich kandidaat te stellen. 

De stadskern in de kijker

Het centrummanagement organiseert, samen met jou, vier publiekstrekkende winkelevenementen per jaar. Deze evenementen richten zich tot een breed publiek. Het zwaartepunt van deze evenementen ligt in het focusgebied, maar ook handelaars van buiten het focusgebied kunnen mee opgenomen worden in de communicatie. Op deze momenten in 2022 laten we onze bezoekers en jullie klanten graag zien wat de lokale handels- en horecazaken in petto hebben:

R-Oh-de Loperweekend zaterdag 19 maart en zondag 20 maart
Buitengewoon zondag 15 mei
Terrasjesdagen donderdag 23 juni t.e.m. zondag 26 juni
Vredefeesten vrijdag 2 september t.e.m. zondag 4 september
Autovrije zondag zondag 22 september
Weekend van de Klant zaterdag 1 oktober en zondag 2 oktober
Stad van de Sint zaterdag 12 november t.e.m. dinsdag 6 december
Kerstmarkt vrijdag 9 december t.e.m. zondag 11 december
Winterwinkelzondagen zondag 11 december en zondag 18 december

 

Jouw initiatief ondersteund!

Zelf initiatief nemen en een belevingsevenement organiseren naar een gerichte doelgroep? Ondernemers die met minstens drie leden van het centrummanagement samenwerken, bieden we graag operationele, logistieke en financiële ondersteuning tot 2.500 EUR. Hieronder kan je de voorwaarden vinden :

WIE?

 • De initiatiefnemers zijn lid van de vzw Centrummanagement.
 • Initiatief/evenement wordt gedragen door meerdere lokale ondernemers (Minimum 3) die lid zijn van centrummanagement.
 • Indien de drie zaken minder dan 1 maand geleden lid geworden zijn van centrummanagement dan wordt de toelage met de helft verlaagd.
 • Tijdens het initiatief/evenement is er een relevant aanwezigheid van lokale zaken.

WAAR?

 • Het initiatief/evenement vindt plaats in het focusgebied, zoals bepaald in het Detailhandelsplan. 

WAT?

 • Het initiatief/evenement sluit aan bij de visie van het strategisch beleidsplan voor horeca en detailhandel in Sint-Niklaas.
 • Het initiatief/evenement draagt bij aan het imago van Sint-Niklaas als belevingsstad (winkelen, genieten, overnachten, eten, drinken,..). Het spoort mensen aan, op kort of middellange termijn, om in Sint-Niklaas te komen genieten. 
 • Het initiatief/evenement werkt versterkend voor de kern, voor collega-handelaars.
 • Initiatief/evenement doet beroep op lokale handelaars voor producten (eten, drank,..) of diensten (marketing, inrichting, etc).

OH-VISIBILITEIT?

 • Het initiatief brengt het Oh-merk visibel in beeld, vooraf, tijdens en na het evenement, zowel online als offline.

HOE AANVRAGEN

Aanvraagdossier bevat een antwoord op volgende vragen:

 • Initiatiefnemers? Leden van CMM?
 • Beschrijving Event?
 • Locatie?
 • Aantal deelnemers? Hoeveel bezoekers target je?
 • Welke doelgroep target je?
 • In welke mate draagt het initiatief bij aan Sint-Niklaas belevende stad? In welke mate is het versterkend voor handel en horeca in het focusgebied?
 • In welke mate spoort het mensen aan, op kort of middellange termijn, om in Sint-Niklaas te komen genieten?
 • Doet het initiatief/evenement beroep op lokale handelaars voor producten (eten, drank, ...) of diensten (marketing, inrichting, etc).
 • Het initiatief/evenement wordt niet louter gefinancierd door de bijdrage van CMM. Wat is de minimum evenredige inbreng vanuit de organisatoren? Graag oplijsting van kosten en inkomsten.
 • Hoe brengt het initiatief het Oh-merk visibel in beeld?

Aanvraagdossier wordt bezorgd VOOR dat het evenement plaats vindt. Dossier wordt bezorgd per mail naar centrummanagement@sint-niklaas.be, minimum 2 dagen voor het Dagelijks bestuur (eerste dinsdag van elke maand)

FINANCIEEL?

 • Het initiatief/evenement wordt niet louter gefinancierd door de bijdrage van CMM. Er is minimum een evenredige inbreng vanuit de organisatoren.
 • Kosten voor catering komen nooit in aanmerking.
 • Er is nog budget beschikbaar op de betreffende budgetpost.
 • De maximum toelage per initiatief bedraagt 2.500 EUR.
 • Indien het evenement ook inkomsten kent, wordt hier rekening mee gehouden bij het bepalen van het subsidiebedrag.
 • De uitbetaling gebeurt nadat CMM een factuur ontvangen heeft van één van de organiserende leden, alsook de facturen die de kosten bewijzen.

 

Vragen voor het centrummanagement?

Heb je het antwoord op jouw vraag hier niet gevonden? Of zit je met een specifieke situatie?
Neem gerust contact op met ons. We helpen je graag verder!
 
auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer