BePaSin

vzw Bepasin is een autonome vereniging opgericht door de inzet van enkele bedrijven uit de industrieparken van Sint-Niklaas, met de ondersteuning van het stadsbestuur. De organisatie kadert in de beleidsdoelstelling van het huidige stadsbestuur om een stimulerend klimaat voor bedrijven te creëren. Samenwerking tussen bedrijven en ondernemers in onze stad willen we actief steunen. We geloven hierin als sleutel tot succesvolle, duurzame en innovatieve bedrijfsvoering.

BePaSin wil een aanspreekpunt zijn voor het stedelijk beleid en ondernemers in onze stad. De bedrijvenvereniging heeft ook de ambitie om door onderlinge samenwerking een meerwaarde te creëren voor de bedrijven zelf.  Heel concreet denken we daarbij aan een gezamenlijk parkeer- en mobiliteitsbeleid, gezamenlijke afvalverwerking en  groenonderhoud, beveiliging en bewegwijzering, samenaankoop en andere gedeelde faciliteiten … 

Ook voor jouw bedrijf biedt het lidmaatschap mogelijkheden. Je betaalt slechts 225 EUR lidmaatschap per jaar. Hierdoor ben je partner in een netwerk van bedrijven binnen de 'bedrijvenparken Sint-Niklaas' en kan je mee participeren in een aantal initiatieven.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer