Afvalophalingen

Voor de ophaling van bedrijfsafval is er specifieke dienstverlening.

Ophalingen van bedrijfsafval

Tijdens de (twee)wekelijkse ophalingen van restafval in opdracht van huisvuilintercommunale MIWA, mogen KMO’s bedrijfsafval meegeven. Het ‘Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen’ (VLAREMA) bepaalt dat maximaal drie restafvalzakken en drie pmd-zakken van 60 liter, samen 180 liter, mogen worden aangeboden.

KMO’s en zelfstandige ondernemers kunnen voor afval van huishoudelijke aard gebruik maken van gele huisvuilzakken (60 liter). Die zijn te koop in het stadhuis en de deelgemeentehuizen van Nieuwkerken, Belsele en Sinaai. De kostprijs bedraagt 22 EUR voor een rol van 20 zakken. Er wordt een fiscaal attest voor afgeleverd.

De gele KMO-zakken worden op dezelfde dagen opgehaald als de gewone huisvuilzakken. Per tweewekelijkse ophaling mogen maximaal drie restafvalzakken van 60 liter samen. De ophalingen in opdracht van MIWA gebeuren tweewekelijks en tijdens de zomer (van begin juli tot midden september) wekelijks. De ophaalkalender van restafval en PMD in opdracht van MIWA vind je op de website van MIWA.

KMO-recyclagepark Sint-Niklaas

Heb je een kmo of ben je een zelfstandig ondernemer, dan kan je met bepaalde afvalstoffen terecht in één van de recyclageparken in Sint-Niklaas.

  • Vlyminckshoek 12, Sint-Niklaas
  • Anthonis de Jonghestraat 20a, Nieuwkerken (kmo-zone Heihoek)

Het afval wordt gewogen op de weegbrug. Nadat je de afvalstoffen in de juiste containers hebt gedeponeerd, moet je onmiddellijk afrekenen (cash of bancontact). Je ontvangt een factuur. Het aangerekende tarief komt overeen met de reële verwerkingskost, behalve voor de afvalfracties waar een terugnameplicht voor geldt.

Voor herbruikbare spullen, textiel en glas zijn er extra brengpunten. Je vindt het overzicht van deze brengpunten op de website van MIWA.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer