Nette stad

Als handelaar of ondernemer is het aangenamer werken in een nette stad. Zo kan je je ten volle concentreren op jouw zaak. Hier vind je meer informatie over afvalophalingen en onderhoud in de stad. Heb je meldingen of klachten? Dan kan je hieronder ook het juiste meldpunt vinden.

Wil je iets melden over afval en milieu (bv. zwerfvuil, sluikstorten, onderhoud van de straat) of ongedierte, of heb je een vraag of melding over de staat van het openbaar domein (bv. put in de weg, losse stenen in het voetpad, ontbrekend paaltje)? Je kan dit melden via de klantendienst van de stad, online of via 03 778 30 00.

Meer informatie over de afvalophaling door MIWA in Sint-Niklaas, kan je hier terugvinden. Heb je vragen, neem dan zeker contact op met MIWA!

Heb je iets verdachts gezien? Zie je gauwdieven of ben je slachtoffer van wisseltrucs? Heeft je zaak last van bedelaars of straatmuzikanten? Verwittig dan zo snel mogelijk de politie via 03 760 65 00. Als er camera's in de buurt zijn, geef bij melding dan zeker het nummer mee dat op de camera staat.

Bedrijfsafval wordt aan huis opgehaald door MIWA (max. drie restafvalzakken en drie pmd-zakken van 60 liter, samen 180 liter). KMO's en zelfstandige ondernemers kunnen voor afval van huishoudelijke aard gebruik maken van gele huisvuilzakken.

Sint-Niklaas telt twee recyclageparken waar je als ondernemer terecht kan met bepaalde afvalstoffen. 

Een belangrijke taak van de stad is ervoor zorgen dat je buurt er netjes bij ligt. In de loop van 2018-2019 krijgt elke wijk zijn eigen, vaste ploeg. Dit heeft het grote voordeel dat de arbeiders vertrouwd zijn met de wijk en de bewoners met de arbeiders. De stad werd ingedeeld in twaalf wijken, die elk een eigen wijkploeg krijgen. 

Het stadsbestuur houdt straten en pleinen rein volgens een veegplan. Elke straat wordt hierbij jaarlijks minimaal één keer tot maximaal vier keer per jaar onder handen genomen.       

Tijdens zo'n veegbeurt wordt het kruid verwijderd op een ecologische manier, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het zand wordt grondig opgeveegd, zodanig dat onkruidgroei minder kansen krijgt. Zwerfvuil wordt geruimd. Indien nodig ledigen we rioolkolken en verwijderen we bladerresten.

Voor straten waarvoor parkeerverbod noodzakelijk is om de veegbeurt te kunnen uitvoeren, legden we op voorhand de data voor 2018 vast. Voor straten waarvoor geen parkeerverbod wordt opgelegd, werd geen vaste datum vastgesteld. Dit om de nodige flexibiliteit tijdens de uitvoering toe te laten.

Een propere stad is aangenamer voor iedereen, zowel voor ondernemers als voor inwoners als voor bezoekers. Op het handelaarsoverleg begin februari 2017 werden een aantal afspraken gemaakt met de stad in verband met de netheid van de stadskern.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer