Wijkcirculatie

Stad Sint-Niklaas wil met een aantal wijkcirculatiemaatregelen het verkeer in de stad veiliger en vlotter maken. De principes waar we van uit gaan zijn de volgende: 

Principes?

  • Maximale bereikbaarheid van de wijk voor bewoners, bezoekers en handelaars.
  • Minder doorgaand verkeer en sluipverkeer door stadswijken, door uitwisseling tussen wijken voor gemotoriseerd verkeer onmogelijk te maken.
  • Uitbouwen van assen voor degelijk en vlot openbaar vervoer binnen en tussen de wijken.
  • Zachte weggebruikers wandelen of fietsen wel van wijk tot wijk.
  • Hulpdiensten circuleren wel tussen de wijken.

We leggen je er graag uit wat de voordelen zijn van deze wijkcirculatiemaatregelen, volgens welke principes we werken, en hoe de plannen rond wijkcirculatie tot stand zijn gekomen en zullen uitgerold worden.

Wijkcirculatieplan
auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer