Afwijking op de sluiting

De afwijkingen op de wekelijkse rustdag en avondsluiting voor het jaar 2024:

Afwijking op de wekelijkse rustdag

Wekelijkse rustdag

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben.

De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Thuisleveringen zijn op dat moment ook verboden.

Als handelaar mag je een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet je de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en van buitenaf zichtbare wijze uithangen.

Als je als handelaar een andere dag dan de zondag als rustdag kiest, is het verboden om op zondag andere producten te verkopen dan diegene die je gewoonlijk verkoopt.

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde zijn.

Voor algemene informatie hierover verwijzen wij graag naar de website van Federale Overheidsdienst Economie.

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag

Het college van burgemeester en schepenen kan, onder bepaalde voorwaarden, een afwijking toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • Op vraag van één of meerdere handelaars of ambachtslieden handelend in eigen naam of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden;
 • Naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen- of markten.

Het college van burgemeester en schepenen kan per jaar maximaal 15 afwijkingen (weken) op de wekelijkse rustdag toestaan. Een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis verleend worden.

Om deze afwijking te krijgen moet je een schriftelijke aanvraag indienen.

Afwijkingen in 2024

Het college heeft de afwijkingen goedgekeurd.  De goedkeuringen van het college van burgemeester en schepenen kan je onderaan deze pagina downloaden samen met de goedgekeurde afwijkingen op de wekelijkse rustdag (zondagsopeningen).

Afwijking op de avondsluiting

Avondsluiting

Elke handelaar moet zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. Handelszaken (die normaal overdag open zijn), moeten sluiten:

 • voor 5 uur en na 20 uur
 • voor 5 uur en na 21 uur
  op vrijdag en werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de handelszaak de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven
 • voor 5 uur en na 20 uur
  in de private bureaus voor telecommunicatie

Nachtwinkels moeten gesloten zijn:

 • voor 18 uur en na 7 uur

Voor algemene informatie hierover verwijzen wij graag naar de website van Federale Overheidsdienst Economie.

Uitzonderingen

Een aantal activiteiten zijn niet gebonden aan avondsluiting, bijvoorbeeld hotels, motels, kampeerterreinen, restaurants, diensten verleend door traiteurs, frituren, verbruikerszalen, drankslijterijen, begrafenisondernemingen, winkels in genees- en heelkundige toestellen, bloemenwinkels, winkels voor verhuur en verkoop van videofilms, wasserijen, tabakswinkels, fitnesscentra, krantenwinkels, ijssalons, ...

Afwijking op de avondsluiting

Het college van burgemeester en schepenen kan, onder bepaalde voorwaarden, een afwijking toestaan op de avondsluiting:

 • Op vraag van één of meerdere handelaars of ambachtslieden handelend in eigen naam of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden;
 • Naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen- of markten.

Het college van burgemeester en schepenen kan per jaar maximaal 15 afwijkingen (weken) op de avondsluiting toestaan. Een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis verleend worden.

Om deze afwijking te krijgen moet je een schriftelijke aanvraag indienen.

Afwijkingen in 2022

In de zitting van 20 december 2021 werden de afwijkingen voor het jaar 2022 goedgekeurd. Dit besluiten kan je ook onderaan deze pagina downloaden samen met de goedgekeurde afwijkingen op de wekelijkse rustdagen en avondsluitingen.

Voor het jaar 2023 zijn er momenteel nog geen afwijkingen beschikbaar of aangevraagd.

Aanvragen afwijking

Wens je een afwijking op de wekelijkse rustdag en/of de avondsluiting?
Dien dan je aanvraag in via economie@sint-niklaas.be.

 

 

 

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer