Afwijking op de sluiting

De afwijkingen op de wekelijkse rustdag en avondsluiting voor het jaar 2022:

Wekelijkse rustdag

Kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.

De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Thuisleveringen zijn ook verboden.

Een handelaar of dienstverstrekker mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen, maar moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

Indien de handelaar of dienstverstrekker een andere dag dan de zondag als rustdag kiest, is het verboden om op zondag andere producten te verkopen of diensten te leveren dan diegene die hij gewoonlijk verkoopt en levert.

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde zijn.
 

Voor algemene informatie hierover verwijzen wij graag naar de website van Federale Overheidsdienst Economie.

Het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking toestaan op de algemene wetgeving. Om deze afwijking te krijgen moet je een schriftelijke aanvraag indienen. 

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag

Op vraag van één of meerdere handelaars of ambachtslieden handelend in eigen naam of op vraag van een vereniging van handelaars of ambachtslieden, kan het college van burgemeester en schepenen, in bijzondere omstandigheden verlenen aan de vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan.

Het college kan voor maximaal 15 periodes ( weken ) een afwijking toestaan.

In de zitting van 20 december 2021 werden de afwijkingen voor het jaar 2022 goedgekeurd. Dit besluit kan je ook onderaan deze pagina downloaden samen met de goedgekeurde afwijkingen op de sluiting ( zondagsopeningen ).

 

Avondsluiting

De kleinhandelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren.

Voor de meeste winkels (die normaal overdag open zijn), wil dat zeggen dat ze gesloten moeten zijn:

  • vóór 5 u. en na 21 u. op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 u. op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan
  • vóór 5 u. en na 20 u. op de andere dagen
  • vóór 5 u. en na 20 u. in de private bureaus voor telecommunicatie

Nachtwinkels moeten gesloten zijn

  • vóór 18 u. en na 7 u.

Uitzonderingen

Een aantal activiteiten zijn niet gebonden aan avondsluiting, bijvoorbeeld hotels, motels, kampeerterreinen, restaurants, diensten verleend door traiteurs, frituren, verbruikerszalen, drankslijterijen, begrafenisondernemingen, winkels in genees- en heelkundige toestellen, bloemenwinkels, winkels voor verhuur en verkoop van videofilms, wasserijen, tabakswinkels, fitnesscentra, krantenwinkels, ijssalons,...

Afwijking op het sluitingsuur

Bij gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderie, kermis, wijkfeest,...) kan het college van burgemeester en schepenen op vraag van een of meerdere handelaars een afwijking toestaan op de avondsluiting.

Het college van burgemeester en schepenen kan in toepassing van de wet op de avondsluiting 15 maal per jaar een afwijking verlenen op het sluitingsuur.

In de zitting van 20 december 2021 werden de afwijkingen voor het jaar 2022 goedgekeurd.

Dit besluit kan je ook onderaan deze pagina downloaden samen met de afwijking op de avondsluiting. 

 

Indien u uw zaak wenst te openen op een niet-vastgelegde dag is een aanvraag via economie@sint-niklaas.be verplicht.

 

 

 

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer