Aanvraagformulier premies

Met dit formulier dien je een aanvraag in om een toelage te verkrijgen voor één van onze vijf kernversterkende maatregelen: (gevel)renovatiepremie, starterspremie, verhuispremie, herbestemmingspremie, premie wonen en/of werken boven winkels. Als je dit formulier invult, dan verklaar je dat je het reglement voor kernversterkende premies hebt gelezen. Dit reglement kan je hier vinden. De infobrochure over kernversterkende premies vind je hier.

 • 1
  Aanvragergegevens
 • 2
  Zakelijke gegevens
 • 3
  Adres van het pand waarvoor je een premie aanvraagt
 • 4
  Premies
 • 5
  Europees bankrekeningnummer (IBAN) waarop de premie gestort mag worden
 • 6
  Bewijsstukken
 • 7

Aanvragergegevens

Voornaam
Naam
Straat
Huisnummer
Postcode
Stad of gemeente
Telefoonnummer
E-mailadres
Rijksregisternummer
In stap 6 kan je het ondertekende document opladen waaruit blijkt dat de aanvrager huurder of houder van zakelijke rechten is op het betreffende pand. Je kan dit document ook achteraf versturen via e-mail naar economie@sint-niklaas.be.
auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer